Humanitariniai mokslai / Etika

Kalba ir jos kultūra: analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Pasak Vytauto Dumbliausko, sociolingvistiką ir kalbos kultūrą sieją bendra kalbos (ir kalbėjimo aktų) ypatybė – variantiškumas ir su tuo susijusi galimybė rinktis taisyklingus ar netaisyklingus, socialiai, geografiškai, stilistiškai ir pan. Reikšmingus ar nereikšmingus variantus. Tai skaitytojus savaime veda prie minties, kad kalbos kultūra, kaip sudedamoji sociolingvistikos dalis, nėra vien kalbos klaidų taisymai, į kuriuos paprastai krypdavo tradicinė mūsų kalbos politika, - kad tai daug platesnė dirva.
Kalbos įvykis – paskaita, malda, ginčas ir pan. Kalbos įvykių turinį lemia kultūros veiksniai, papročiai, elgsenos normos. Kalbos įvykis negali būti aprašytas vien gramatikos kategorijomis, nes kontekstą sąlygoja socialinės normos.
Daugelyje straipsnių rašoma apie kalbos kultūrą plačiąja prasme, t. y. apie kalbos ir kultūros sąveiką, nevertinant kalbos vien tam tikrų normų atžvilgiu. Į šią sąveiką rašinių autoriai žvelgia kaip į nenutrūkstantį vyksmą, vienas kito atspindį. Apskritai kalbos kultūra gali būti suvokiama ir plačiau, ir siauriau. Lietuvoje įprasta kalbos kultūrą suprasti siaurai – kaip turėtų būti viešai šnekama ir rašoma bendrine kalba; neviešajai kalbai būtinieji kalbos kultūros reikalavimai nėra keliami. Taigi kalbos kultūra Lietuvoje prilyginama bendrinės kalbos mokėjimui, jos normų išmanymui ir gebėjimui jų laikytis.
Kalba turi atitikti aplinką, derintis prie jos. Tačiau kalbai reikia autoritetų, nes jos mokomasi mėgdžiojant. Skirtingų žmonių skirtingi autoritetai, bet tas pats žmogus dažniausiai neturi ypatingų – tik kalbos – autoritetų. Paprastai lygiuojamasi į kalbą tų, kurie laikomi iškiliomis asmenybėmis.
Kalbą nuolat veikia kitos kalbos.
Aplinka veikia ir kalbą, ir mąstymą. Mokslininkai daug dėmesio skiria bendravimo aplinkybėms. Taigi kalbos sandara siejama su visuomenės sandara, ieškoma jų ryšių. Kontekstu laikomos ne tik žmonių bendruomenės ar grupės, kurias sieja amžius, interesai ar gyvenamoji vieta, bet išsilavinimas, nuovoka, nuostatos. Vieni tyrėjai svarbesnėmis laiko vienas konteksto dalis, kiti – kitas, bet visi galų gale sutinka, kad kalbą veikia visas platus sociokultūrinis kontekstas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4232 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • Visuomenės pagrindai3
 • 1. Kultūra3
 • 1.1. Kultūros sąvokos atsiradimas4
 • 1.2. Kultūra ir visuomenė4
 • 1.3. Kultūra ir socializacija4
 • 1.4. Kultūrinė atranka4
 • 2. Kultūros elementai4
 • 2.1. Simboliai4
 • 2.2. Kalba yra komunikacijos sistema5
 • 2.3. Vertybės5
 • 2.4. Normos5
 • 2.5. Sankcijos5
 • 3. Kultūrų vienovė ir įvairovė6
 • 3.1. Kultūrinės universalijos6
 • 3.2. Etnocentrizmas6
 • 3.3. Kultūrinis reliatyvizmas6
 • 4. Kultūros vidinė įvairovė6
 • 4.1. Subkultūros6
 • 4.2. Kontrkultūra6
 • Kalbinės struktūros: įgimtos ar gautos iš socialinės-kultūrinės aplinkos?7
 • Literatūra15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūringo žmogaus požymis? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.
Rašinys Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūringo žmogaus požymis? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.

Visų pirma – reikėtų išsiaiškinti, kas tai yra kultūringas žmogus? Kaip jis turi elgtis ir [...]

Hans – Georg Gadamer “Istorija Menas Kalba” analizė
Rašinys Hans – Georg Gadamer “Istorija Menas Kalba” analizė

Hermeneutikos terminas anglų ir amerikiečių kritikų dažnai vartojamas kaip interpretacijos sinonimas. Vadinasi, hermeneutika – tai [...]

Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos
Rašinys Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos

Anot vieno žymiausių švietimo epochos rašytojų Johano Volfgango fon Gėtės tas, kuris nemoka svetimų kalbų [...]

Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros
Rašinys Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros

Didelę įtaką kalbos ugdymui daro mūsų artimieji, nes nuo mažų dienų girdime ir atkartojame mūsų [...]

Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūringo žmogaus požymis? Argumentuotai išsakykite savo nuomonę
Rašinys Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūringo žmogaus požymis? Argumentuotai išsakykite savo nuomonę

Kultūringas žmogus – tai žmogus, kuris laikosi visuomenei įprastų elgesio taisyklių, yra taktiškas, išsilavinęs ir [...]

Kultūroje vyrauja du požiūriai į kalbą: vienas teigia, kad kalba – tai stipri kuriamoji galia, kitas – kad ji tėra pragmatinis įrankis. Kuriam požiūriui pritariate jūs? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Kultūroje vyrauja du požiūriai į kalbą: vienas teigia, kad kalba – tai stipri kuriamoji galia, kitas – kad ji tėra pragmatinis įrankis. Kuriam požiūriui pritariate jūs? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais

Modernėjančios kultūros bei žmonių mąstymo vienas esminių bruožų tai skirtingų nuomonių bei pozicijų vyravimas. Įvairios [...]

Ką reikėtų daryti, kad lietuvių kalba būtų prestižinė, plačiai vartojama kultūroje, mene, moksle ir neliktų tik buitine namų kalba? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Ką reikėtų daryti, kad lietuvių kalba būtų prestižinė, plačiai vartojama kultūroje, mene, moksle ir neliktų tik buitine namų kalba? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais

Visiems žinoma, kad lietuvių kalba yra viena seniausių ir mažiausiai pakitusių indoeuropiečių atšakos kalbų. Tačiau [...]

Mokslinių straipsnių užsienio kalba analizė
Referatas Mokslinių straipsnių užsienio kalba analizė

Pagrindiniai žodžiai: strateginis komunikacijos auditas, strateginės komunikacijos audito metodai. Šiame straipsnyje akcentuojamas nekomercinių organizacijų komunikacijos auditas; [...]

Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūrinio žmogaus požymis?
Rašinys Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūrinio žmogaus požymis?

Kalbos taisyklingumas reiškia siekimą vartoti įteisintus žodžius ir normines jų reikšmes, taisyklingus žodžių junginius bei [...]

 Senovės egiptiečių kultūra, kalba ir raštas.
Prezentacija Senovės egiptiečių kultūra, kalba ir raštas.

Egiptiečių raštas atsirado IV tūks. pr. m. e. pabaigoje. Egiptiečiai rašydavo papiruse arba užrašus kaldavo ant [...]