Analizė apie patyčias mokykloje

6 psl. / 1976 žod.

Ištrauka

Lietuvoje, kaip ir užsienio šalyse, vis drąsiau prabylama apie patyčias ugdymo įstaigose. Prabylama apie tai, kad ši bėda jau įleido šaknis ir nenuspėjamai plinta, kaip koks virusas ir netgi kelia mirtiną grėsmę mūsų mokyklose besimokantiems vaikams. Esant dažnoms patyčioms, mokiniai jaučiasi nesaugūs. Tai neigiamai atsiliepia mokymosi ir gyvenimo kokybei. Be to, patyčios veikia visus vaikus. Jei mokiniai mato, kad nereaguojama į tyčiojimąsi arba jam netgi pritariama, formuojasi nuostata, kad toks elgesys yra tinkamas. Ilgainiui tokia nuostata gali didinti patyčių mastą. Tai atsispindi ir filmo siužete. Berniukas Trevoras, neištvėręs patyčių, sumanė pagąsdinti savo skriaudėjus. Pedagogai sureagavo tik į Trevoro veiksmus dėl padėtos savadarbės bombos, kuri buvo net netikra, tačiau nepastebėjo, kad futbolo komandos nariai visada tyčiojosi iš Trevoro. Pedagogai ėmėsi tik saugos priemonių, tačiau patyčioms kelio net nebandė užkirsti. Tokioje situacijoje vertybių sistema iškreipiama: tolerancija, pagalba kitam, draugiškumas, pagarba, tampa nevertinamu elgesiu. Tyčiojimasis tampa tokiu elgesiu, kuris leidžia vaikams tapti lyderiais, būti „vertinamiems“ ir „gerbiamiems“. Vaikas, nuolatos patirdamas patyčias ir negalėdamas jų sustabdyti, patiki, kad jis yra bejėgis pakeisti situaciją, nuleidžia rankas ir nebesiima jokių veiksmų, kad save apgintų. Būtent dėl to padėti vaikui gali būti labai sunku ir pedagogai visų pirma turėjo imtis šitas problemas spręsti, o ne statyti policininkus prie durų. Tai įtakojo Trevoro elgesį, nes smurtinis reagavimas yra elgesys, kylantis iš beviltiškumo ir nežinojimo, kaip reaguoti. Tai parodo vaikų, kenčiančių nuo patyčių bejėgiškumą – vaikai nebemato kitų būdų sustabdyti patyčias. Mokytojai turėtų labiau gilintis į kiekvieno mokinio asmenines psichologines problemas.


Reziumė

Autorius
evelina
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 29, 2013
Apimtis
6 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Vaiko mokyklinės brandos tyrimas

Psichologija Tyrimas gretulkaxx
Metodika Tyrimo tikslas: Ištirti vaiko protinio išsivystymo, mokymosi mokykloje prielaidas. Tiriamasis: Septynerių metų mergaitė. Darbo priemonės: J.Jiraseko orientacinis mokyklinės brandos testas (A. Kerno...

Patyčios

Psichologija Referatas devolesa
Mokykla- antrieji vaiko namai. Čia jis mokosi, bendrauja, žaidžia. Taip vaikas įsilieja į visuomenę, mato ir nagrinėja visuomenės kuriamas normas, prisitaiko prie visuomenėje...

Psichologo darbo analizė

Psichologija Referatas 2013 m. sin96
Pristatytos trys knygos: Yalom I. D. “Terapijos dovana” Yalom I. D. “Gydymas Šopenhaueriu” Kübler-Ross E. „Apie mirtį ir mirimą“.

Patyčios mokykloje

Psichologija Prezentacija rasske
Taigi patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali būti:kabinėjimasis; pravardžiavimas; erzinimas; stumdymas; mušimas;...

Vienos šeimos atvejo analizė

Psichologija Referatas 2010 m. gbgb1
Tvirtos visuomenės pagrindas – tvirta šeima. Šeima prasideda nuo santuokos, kur įforminamas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Kiekvienas...