Socialinio pedagogo profesinė kompetencija, socialinis pedagoginis darbas užsienio šalyse

11 psl. / 1947 žod.

Ištrauka

Socialinio pedagogo veiklos sritis labai plati. Jo ugdytiniai yra ne tik moksleiviai, bet ir kitų socialinių grupių asmenys, turintys pilietinės brandos problemų. Todėl socialinio pedagogo profesinės kompetencijos sfera apima jo gebėjimą dirbti su įvairiomis žmonių grupėmis visose gyvenime pasitaikančiose situacijose.
Šio darbo tikslas – atskleisti socialinio pedagogo profesinės kompetencijos esmę, trumpai apžvelgti socialinio pedagoginio darbo plėtrą užsienio šalyse.
Darbe keliami šie uždaviniai:
apibūdinti socialinio pedagogo profesinę kompetenciją;
apžvelgti socialinės pagalbos vaikui esmę;
aptarti socialinio pedagogo pagrindinius profesinės veiklos uždavinius;
atskleisti užsienio šalių patirtį socialiniame darbe.
Ruošiant šį darbą, buvo remtasi lietuvių mokslininkų ir pedagogų išleista mokslinė literatūra.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. SOCIALINIO PEDAGOGO KOMPETENCIJA4
  • 2. SOCIALINĖ PAGALBA VAIKUI5
  • 3. SOCIALINĖS VEIKLOS PROFESIONALIZACIJA6
  • 4. SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS PLĖTROS UŽSIENYJE ISTORIJA7
  • 5. UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS SOCIOKULTŪRINIAME GYVENIME7
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
evelina
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 29, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje

Pedagogika Diplominis darbas kristina
Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis reiškinių ir žmogaus sukurtų materialių bei intelektualių vertybių padeda kurti progresyvią visuomenę, užtikrinti žmogaus gyvenimo gerovę. Tačiau yra susiduriama ir...

Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita lika05
Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti priešmokyklino, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo...

Socialinio pedagogo asistento praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2016 m. lika05
Socialinio pedagogo asistento praktiką atlikau Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo...