Vadovo valdžios formos UAB “If” įmonėje

19 psl. / 5154 žod.

Ištrauka

Bet kurios sėkmingos organizacijos paslaptis yra tai, kad ji sugeba nukreipti savo darbuotojus ir turimus resursus jai naudinga linkme. Dažniausiai už šią funkciją organizacijose būna atsakingi vadovai. Jie vykdydami savo pagrindinę ir svarbiausią funkciją - sprendimų priėmimą, privalo sėkmingai planuoti, organizuoti, motyvuoti ir kontroliuoti organizacijos jiems patikėtus ne tik materialiuosius, bet ir žmoniškuosius išteklius.
Kaip nekeista, materialiųjų išteklių koordinavimas organizacijose dažnai tampa daug lengvesne užduotimi, nei žmoniškųjų išteklių koordinavimas. Darbuotojas, kaip organizacijos išteklius, yra neatsiejama jos dalis, kuri turėtų aukotis dėl visos organizacijos tikslų, tačiau taip pat jis turi ir savų paskatų, kurios jį verčia elgtis savaip. Būtent dėl minėtųjų paskatų, šis organizacijos išteklius tampa iracionalus, kas vadovus verčia taikyti skirtingas poveikio priemones jiems kontroliuoti.
Poveikio priemonė - veiksmai kuriais siekiama pažaboti netinkamą darbuotojų elgesį, jos gali būti tokios, kaip: algos pakėlimas, papeikimo parašymas, pagyrimas ir kitos panašios priemonės skatinančios darbuotojus rimčiau atsižvelgti į savo atliekamą darbą. Tačiau būtent šių priemonių panaudojimas arba nenaudojimas suformuoja kur kas patvaresnes ir ilgalaikiškesnes konstrukcijas - valdžios formas.
Valdžios forma - vadovui būdinga poveikio priemonių visuma, kurią jis pasirenka vadovaudamasis susidariusią situacija arba savo nuožiūrą. Šių formų taikymas ir jų derinimas tarpusavyje, ne tik palengvina vadovo gyvenimą organizacijoje, bet kartu ir padeda organizacijose išvengti taip nereikalingų konfliktų, skatinta darbuotojus siekti organizacijos tikslų ir įtvirtinti vadovo vaidmenį organizacijoje.
Temos aktualumas: vadovo valdžios formos turi būti analizuojamos, nes jas išmanydami, suprasdami ir mokėdami taikyti, vadovai padidins savo vadovaujamo struktūrinio vieneto darbo našumą ir sukurs palankią terpę idėjoms vystytis.
Darbo objektas: vadovo valdžios formos.
Darbo tikslas: išanalizuoti vadovo valdžios formas.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti vadovo asmenybę organizacijos kontekste;
2. Išanalizuoti vadovo valdžios formas;
3. Išanalizuoti vadovo valdžios formų taikymą.
Darbo metodas: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Vadovo valdžios formos teoriniame kontekste5
 • 1.1. Vadovo asmenybė5
 • 1.2. Valdžios formos6
 • 1.3. Valdžios formų taikymas8
 • 2. Vadovo valdžios formos UAB "If"10
 • 2.1. UAB "If" apibūdinimas10
 • 2.2. Vadovo valdžios formų UAB "If" analizė11
 • Išvados ir pasiūlymai15
 • Literatūra17
 • Priedai18
 • 1 PRIEDAS. Vartotojų anketinės apklausos duomenys18

Reziumė

Autorius
vaive
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 29, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Įmonės “X” valdymo analizė

Vadyba Referatas murka0
Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos informacijos. Pirmoji namų darbo užduotis. Joje aptariamos pasirinktos...

Įmonės “X” planavimo principai

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. simaandreja
Temos aktualumas. Pasak Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R „planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį, kurios savo organizacijai trokšta vadovai....