Aktualios turizmo etikos problemos pasaulyje

15 psl. / 4125 žod.

Ištrauka

Šiandien jau daugeliui nekelia abejonių verslo žmonių vaidmuo ir svarba, taip pat auganti jo galia visuomenėje. Toji verslo galia daro vis didesnį poveikį ir įtaką įvairioms visuomenės gyvenimo sritims. Ji ne tik turi įtakos formuojant šalies įvaizdį, pokyčiams darbo rinkoje, bet ir formuojant vartotojų kultūrines orientacijas per siūlomas prekes ir paslaugas. Todėl vis labiau visuomenės sąmonėje įsitvirtina mintis, kad verslininkas turįs prisiimti didesnę atsakomybę ir ne tik už gerovės kūrimą visiems, bet ir puoselėjamas vertybes (pavyzdžiui, vartojimo kultą) bei naudojamas priemones iškeltiems tikslams pasiekti. Taigi jo veikla ir jos rezultatai imami vertinti ne tik ekonominiu, teisiniu, bet ir etiniu aspektu.
Įsigali nuostata, kad etikos žinios yra ne tik verslo žmonių bendrojo išsilavinimo reikalas. Jos atspindi verslininkų kertinius interesus, iš esmės sutampančius su visai visuomenei rūpimais klausimais. Etika įgauna funkcinę reikšmę, tampa efektyvia priemone pragmatiniams tikslams, ekonominiam pelnui pasiekti (Pruskus V., 2002, 3 p.).
Turizme, kaip ir kitose verslo veiklos srityse, etika vis labiau suvokiama kaip dalykas, pagrindžiantis moralinius klausimus, kylančius tarp žmogaus ir aplinkos, tarp žmogaus su kitu žmogumi, tarp žmonių, susijusių įvairiais ryšiais. Šiuolaikinis didžiulis susidomėjimas etika, jos normomis, morale, rodo, kad žmogus yra visa ko pagrindas. Tiek turizmo, tiek ir kitos rūšies verslas negalėtų egzistuoti be mūsų. Tad vis didesnis dėmesys yra skiriamas žmonėms (potencialiems klientams) siekiant padidinti savo pajamas, o ypač pelną. Profesinės etikos normos ir vertybės gali prisidėti prie darbo kokybės ir jo efektyvumo didinimo. Šiuolaikiniai tiek turizmo, tiek kitokio verslo atstovai skiria vis didesnį dėmesį komunikacijai ir informacijai. Dauguma firmų supranta, kad jų paslaugomis naudojamasi ne tik dėl jų produktų geros kokybės, bet ir dėl reklamos. Reklama gali būti tiesioginė (pavyzdžiui: televizijoje, laikraščiuose), bet ir netiesioginė (pavyzdžiui: iš lūpų į lūpas). Malonūs ir paslaugūs darbuotojai yra labai svarbūs versle, ypač turizmo industrijoje. Tokių įstaigų, kaip kelionių agentūrų, viešbučių, draudimo įmonių sėkmę lemia ne tik paslaugų kokybę atitinkanti kaina, bet ir darbuotojų sugebėjimas bendrauti. Tad jiems dabar keliami dideli reikalavimai. Taigi, bendravimo kultūra, ilgą laiką buvusi užmiršta, dabar įgyja vis didesnę reikšmę. “Mandagumas padeda siekti sėkmės ir versle ir asmeniniame gyvenime, tad visur būtina laikytis garbės kodekso.” (Lydeka A., 2002, 32 p.).
Referato objektas – aktualios turizmo etikos problemos pasaulyje.
Referato tikslas – aprašyti aktualias turizmo etikos problemas pasaulyje. Tikslui pasiekti, keliami šie uždaviniai:
1. Aprašyti pasaulinio turizmo etikos kodeksą.
2. Išanalizuoti aktualias turizmo etikos problemas pasaulyje.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ETIKOS PRIGIMTIS IR ESMĖ4
 • 1.1. Moralė ir etika4
 • 1.2. Etikos principai5
 • 2. PASAULINIS TURIZMO ETIKOS KODEKSAS6
 • 3. MIKROETIKOS PROBLEMOS REKREACIJOJE IR TURIZME7
 • 3.1. Korupcija7
 • 3.2. Interesų konfliktas8
 • 3.3. Seksualinis priekabiavimas8
 • 3.4. Netinkamas darbuotojų elgesys su klientu9
 • 4. MAKROETIKOS PROBLEMOS REKREACIJOJE IR TURIZME10
 • 4.1. Diskriminacija10
 • 4.2. Sekso turizmas11
 • 4.3. Konkurencija13
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
suodziai
Tipas
Referatas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Turizmas pasaulyje

Turizmas Prezentacija nicmarie
Turizmas yra viena iš sparčiausiai augančių ir daugiausia pajamų teikiančių paslaugų sferos šakų. Ši ūkio sritis ekonomiškai labai svarbi ir išsivysčiusioms, ir besivystančioms...

Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai

Turizmas Kursinis darbas 2012 m. matyfa
Pastaruosius 50 metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai. Kiekvienas metais vis daugiau ir daugiau žmonių keliauja, tuo įpareigodami turizmo industrijos dalyvius kurti naujas...

Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione

Turizmas Diplominis darbas 2015 m. jonceponce
Darbo aktualumas. Lietuvos mokslinėje literatūroje kaimo turizmas buvo nagrinėtas keleto autorių. Kaimo turizmo paslaugų kokybę ir jos gerinimo kryptis savo darbuose nagrinėjo J.Ramanauskienė,...

NDVS turizmas

Turizmas Prezentacija gizibexo
KAS YRA DARNUS VYSTYMASIS? DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI NDVK KAS YRA TURIZMAS? TURIZMO STIPRYBĖS TURIZMO SILPNYBĖS TURIZMO GALIMYBĖS TURIZMO GRĖSMĖS ILGALAIKIAI BEI TRUMPALAIKIAI TURIZMO...

Etinės problemos rekreacijoje ir turizme

Turizmas Referatas 2014 m. spurgyte
Šiandien turizmo sektorius daro didžiulę įtaką viso pasaulio šalių ekonomikai ir ne tik. Šis sektorius apskritai yra viena iš labiausiai ir sparčiausiai augančių...