Socialiniai mokslai / Pedagogika

Vaikų, turinčių sensorinių sutrikimų, analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama žmonių su negale teisėms. Supratimas, kad žmogus su negale yra toks pat visuomenės narys kaip ir kiti žmonės, padeda žmonėms su negale įgauti pasitikėjimo ir jėgų normaliai gyventi. Deja, daugelis žmonių vis dar mano, kad negalės ištiktieji yra žemesnio lygio, juos užjaučia, jų bijosi, nemoka su jais elgtis, juos ignoruja. Visais laikais vaikų vystymosi sutrikimo priežastys domino žmoniją. Šiais laikais vaikai, turintys intelekto, fizinių ar sensorikos sutrikimų vadinami specialiųjų poreikių vaikais. Specialiųjų poreikių vaikas – tai vaikas, kuris dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų gali ribotai dalyvauti ugdyme ir visuomenės gyvenime. Ugdymosi sunkumų gali kilti dėl sutrikusio intelekto, klausos, regos, fizinių, emocijų ir elgesio, specifinių pažinimo ar kitų vaiko raidos sutrikimų.
Šiame darbe nagrinėsiu vaikus, turintys sensorikos sutrikimus. Sensoriniai sutrikimai – juntamieji, susiję su pojūčiais sutrikimai: aklumas, kurtumas. Aklumas, kurtumas išryškėja tik tam tikroje socialinėje aplinkoje, t. y. toje, kur sutrikimai pasireiškia kaip žmogaus nekompetencija atlikti vieną ar kitą užduotį. Socialinė aplinka gali specifinėmis priemonėmis kompesuoti sutrikimą. Brailio raštas, ženklų kalba yra instrumentai, leidžiantys kompesuoti aklumą bei kurtumą. (spec. ugd. pag., psl.-83)
Negalią turintis vaikas turi tuos pačius poreikius kaip ir bet kuris sveikas vaikas – mokytis, lavėti, pažinti pasaulį, išmokti jame prisitaikyti. Vaiko vystymasi ir mokymasis didele dalimi priklauso nuo informacijos, gaunamos klausant kalbos ir kitų aplinkos garsų. Augdami vaikai nuolat kaupia ir plečia savo komunikacinius, pažinimo ir bendravimo įgūdžius. Klausa yra kertinis šių funkcijų vystymosi akmuo. Specialios neutralios struktūros priklauso nuo garsinės stimuliacijos esant normaliems kitiems vystymosi faktoriams. Kūdikis, kuris dėl klausos pažeidimo negauna pakankamos garsinės stimuliacijos per pirmuosius 2-3 amžiaus metus, niekada iki galo neišnaudos geriausių savo kalbos funkcijų galimybių.
Kurčiais laikomi asmenys, turintys įgimtą arba anksti (iki 3 metų) įgytą kurtumą ir negalintys savarankiškai išmokti kalbėti, taip pat vėliau apkurtę asmenys, be specialaus pasirengimo negalintys bendrauti sakytine kalba. Kurti ir sutrikusios klausos vaikai yra labai įvairūs. Kai kurie iš jų yra visiškai kurti, kitų klausa tik iš dalies sutrikusi.
Akys – vienas pagrindinių jutimo organų, kuriuo gauname daugiausia informacijos apie pasaulį.
Rega įgyjami optiniai daiktų vaizdiniai, orientujamasi erdvėje, skiriamos spalvos bei jų atspalviai. Rega neretai pažeidžiama dėl ligų, arba buna įgimti.
Nurodoma, kad apie 10% - 15% vaikų raida įvairiose šalyse yra sutrikusi. Lietuvoje 2000-2001m. ugdymo įstaigose mokėsi 9 % vaikų, kurių specialiuosius ugdymo(si) poreikius lėmė įvairūs raidos sutrikimai. Kiekvienais metais neįgalių vaikų skaičius auga.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3941 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo aspektai
Referatas Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo aspektai

  Kalba – žmogaus turtas. Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Be jos negali būti [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Strategijos vaikų depresijai įveikti (atvejo analizė)
Referatas Strategijos vaikų depresijai įveikti (atvejo analizė)

Šis atvejis iliustruoja technikų, naudotų įvairiems depresijos aspektams paauglystėje, įvairovę. Aprašoma, kaip vaikų psichologas dirbo [...]

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turintys vaikai - nesuprasti ir atstumti
Rašinys Aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turintys vaikai - nesuprasti ir atstumti

Šiandieninėje visuomenėje labai daug kalbama apie vaikų teises, viešai skelbiama, kaip mokylose rūpinamasi vaikais, kaip [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė
Tyrimas Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė

Žaidimai žmonių gyvenime atsirado jau senų senovėje. Jie yra neatskiriama visų kultūrų dalis ir yra [...]

„Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, socialiniai (emociniai) įgūdžiai
Kursinis darbas „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, socialiniai (emociniai) įgūdžiai

Įvadas   Tyrimo aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą, kuris laikomas viena veiksmingiausių [...]

Vaikų, turinčių įvairias negales, psichologiniai ypatumai
Referatas Vaikų, turinčių įvairias negales, psichologiniai ypatumai

                      Pasireiškia vaiko negrįžtamu pažintinės veiklos (ypač mąstymo proceso) pažeidimu, valios, emocijų neišsivystymu. Tai sukelia [...]

Vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimais, sensorinė integracija
Referatas Vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimais, sensorinė integracija

Beveik prieš 80 metų JAV dirbęs austrų kilmės psichiatras Leo Kaneris aprašė grupę vaikų, kurie [...]

Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose
Referatas Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose

Paauglystė- labai svarbus laikotarpis žmogaus gyvenime. Pereinamasis amžius, kai iš vaiko tampama suaugusiuoju – tai [...]

Klausos sutrikimų turinčių mokinių mokymas lietuvių kalbos
Referatas Klausos sutrikimų turinčių mokinių mokymas lietuvių kalbos

Bendrojo išsilavinimo standartuose (Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai,2003) sakoma, kad pagrindinis [...]

Žurnalo “Žmonės” turinio analizė lyties aspektu
Kursinis darbas Žurnalo “Žmonės” turinio analizė lyties aspektu

Kursinio darbo objektas – lyčių stereotipai, įvaizdžiai ir vaidmenys šiuolaikinėje žiniasklaidoje. Darbo tiklas – pateikti [...]

Korupcijos atvejai Lietuvoje: dienraščio
Referatas Korupcijos atvejai Lietuvoje: dienraščio "Lietuvos rytas" turinio analizė

2014 metų korupcijos žemėlapio duomenimis korupcija yra viena aktualiausių problemų Lietuvoje. Autoriai korupciją apibūdina taip [...]