Vaikų, turinčių sensorinių sutrikimų, analizė

14 psl. / 3941 žod.

Ištrauka

Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama žmonių su negale teisėms. Supratimas, kad žmogus su negale yra toks pat visuomenės narys kaip ir kiti žmonės, padeda žmonėms su negale įgauti pasitikėjimo ir jėgų normaliai gyventi. Deja, daugelis žmonių vis dar mano, kad negalės ištiktieji yra žemesnio lygio, juos užjaučia, jų bijosi, nemoka su jais elgtis, juos ignoruja. Visais laikais vaikų vystymosi sutrikimo priežastys domino žmoniją. Šiais laikais vaikai, turintys intelekto, fizinių ar sensorikos sutrikimų vadinami specialiųjų poreikių vaikais. Specialiųjų poreikių vaikas – tai vaikas, kuris dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų gali ribotai dalyvauti ugdyme ir visuomenės gyvenime. Ugdymosi sunkumų gali kilti dėl sutrikusio intelekto, klausos, regos, fizinių, emocijų ir elgesio, specifinių pažinimo ar kitų vaiko raidos sutrikimų.
Šiame darbe nagrinėsiu vaikus, turintys sensorikos sutrikimus. Sensoriniai sutrikimai – juntamieji, susiję su pojūčiais sutrikimai: aklumas, kurtumas. Aklumas, kurtumas išryškėja tik tam tikroje socialinėje aplinkoje, t. y. toje, kur sutrikimai pasireiškia kaip žmogaus nekompetencija atlikti vieną ar kitą užduotį. Socialinė aplinka gali specifinėmis priemonėmis kompesuoti sutrikimą. Brailio raštas, ženklų kalba yra instrumentai, leidžiantys kompesuoti aklumą bei kurtumą. (spec. ugd. pag., psl.-83)
Negalią turintis vaikas turi tuos pačius poreikius kaip ir bet kuris sveikas vaikas – mokytis, lavėti, pažinti pasaulį, išmokti jame prisitaikyti. Vaiko vystymasi ir mokymasis didele dalimi priklauso nuo informacijos, gaunamos klausant kalbos ir kitų aplinkos garsų. Augdami vaikai nuolat kaupia ir plečia savo komunikacinius, pažinimo ir bendravimo įgūdžius. Klausa yra kertinis šių funkcijų vystymosi akmuo. Specialios neutralios struktūros priklauso nuo garsinės stimuliacijos esant normaliems kitiems vystymosi faktoriams. Kūdikis, kuris dėl klausos pažeidimo negauna pakankamos garsinės stimuliacijos per pirmuosius 2-3 amžiaus metus, niekada iki galo neišnaudos geriausių savo kalbos funkcijų galimybių.
Kurčiais laikomi asmenys, turintys įgimtą arba anksti (iki 3 metų) įgytą kurtumą ir negalintys savarankiškai išmokti kalbėti, taip pat vėliau apkurtę asmenys, be specialaus pasirengimo negalintys bendrauti sakytine kalba. Kurti ir sutrikusios klausos vaikai yra labai įvairūs. Kai kurie iš jų yra visiškai kurti, kitų klausa tik iš dalies sutrikusi.
Akys – vienas pagrindinių jutimo organų, kuriuo gauname daugiausia informacijos apie pasaulį.
Rega įgyjami optiniai daiktų vaizdiniai, orientujamasi erdvėje, skiriamos spalvos bei jų atspalviai. Rega neretai pažeidžiama dėl ligų, arba buna įgimti.
Nurodoma, kad apie 10% - 15% vaikų raida įvairiose šalyse yra sutrikusi. Lietuvoje 2000-2001m. ugdymo įstaigose mokėsi 9 % vaikų, kurių specialiuosius ugdymo(si) poreikius lėmė įvairūs raidos sutrikimai. Kiekvienais metais neįgalių vaikų skaičius auga.


Reziumė

Autorius
svetlana
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 8, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai