Projektas: darbų saugos organizavimas UAB „Rozetė“

21 psl. / 2755 žod.

Ištrauka

Nepriklausomai nuo įmonės veiklos, darbų sauga yra privaloma. Kiekvienas naujas darbuotojas privalo būti informuotas, kad žinotų kaip elgtis darbo vietoje, naudoti įrenginius ir kaip nesielgti. Taip galima išvengti nelaimingų atsitikimų.


Darbo tikslas:
Organizuoti darbų saugą UAB „Rozetė“, užsiimančia elektronikos remontu.

Darbo uždaviniai:
1. Parengti elektronikos meistro darbo saugos ir sveikatos instrukciją;
2. Išduoti apsaugos priemones;
3. Ištirti nelaimingą atsitikimą darbe, priimti prevencines priemones.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • ĮMONĖS PRISTATYMAS4
 • ELEKTRONIKOS MEISTRO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA NR. 165
 • I. BENDROJI DALIS5
 • II. ELEKTRONIKOS MEISTRO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ6
 • III. ELEKTRONIKOS MEISTRO VEIKSMAI DARBO METU6
 • IV. ELEKTRONIKOS MEISTRO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS6
 • V. ELEKTRONIKOS MEISTRO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ7
 • ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS8
 • DARBUOTOJO ASMENINIŲ APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ APSKAITOS K O R T E L Ė Nr. 59
 • ASMENINIŲ APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ IŠDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS9
 • DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMŲ DARBO VIETOJE REGISTRAVIMO ŽURNALAS10
 • DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINIŲ INSTRUKTAVIMŲ REGISTRAVIMO Ž U R N A L A S11
 • NUKENTĖJUSIOJO PAAIŠKINIMAS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBO VIETOJE12
 • PAAIŠKINIMAS DĖL NELAIMINGO ĮVYKIO DARBE13
 • PAŽYMA APIE TRAUMOS SUNKUMĄ14
 • NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AKTAS15
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Reziumė

Autorius
gabzys
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.79
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 10, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
21 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
geras darbas

Susiję darbai

Darbų sauga ir sveikatos organizavimas UAB "X"

Sauga Referatas 2013 m. saulyte0712
Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose...

Darbo saugos organizavimas UAB "X"

Sauga Referatas 2014 m. girl_saule
Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos...

Darbo saugos ir sveikatos organizavimas UAB "Dolita"

Sauga Referatas 2015 m. rasa1995
Darbų sauga yra teisinių, socialinių - ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių priemonių sistema. Šios sistemos tikslas - užtikrinti saugų darbą, apsaugoti žmonių sveikatą,...