Humanitariniai mokslai / Komunikacija

Viešosios kalbos rengimo metodika

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo tema. Viešosios kalbos rengimo metodika.
Darbo tikslas. Išanalizuoti viešosios kalbos rengimo ir pristatymo metodus.
Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti viešosios kalbos sampratą bei tipologiją.
2. Išanalizuoti viešosios kalbos rengimo ir pristatymo metodus, atskleidžiant pasirengimo kalbai būdus, kalbos pateikimą ir aplinkybes, sąlygojančias sėkmingą kalbos užbaigimą.

Temos aktualumas. Kalba- neatskiriamas ir informatyvus žmonijos palydovas. Vos tik išgirdę ,kaip žmogus kalba, galime susidaryti nuomonę apie jo išprusimą, kultūrą, požiūrį į gyvenimą. Kiekvieną savo gyvenimo dieną mes bendraujame ir nuo gebėjimų reikšti savo mintis, priklauso ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai mūsų laimėjimai. Visi esame suinteresuoti palaikyti draugiškus santykius šeimoje, kolektyve. Turbūt nėra tokių veiklos sričių, kuriose nebūtų reikalingas gebėjimas gražiai ir taisyklingai kalbėti. Kad ir kur būtume – namie, mokykloje, universitete, klube, sporto aikštelėje ar įstaigoje -privalome bendrauti su aplinkiniais. Mums nuolat tenka aiškinti ,konsultuoti ,rekomenduoti, reikšti savo nuomonę, argumentuoti savo požiūrį, mandagiai prašyti ,atsakyti, patarti ,įvertinti. Dauguma iš mūsų kasdieniniame gyvenime visa tai darome gana sėkmingai. Tačiau kada tenka daryti pranešimą oficialiame susirinkime ,mes dažnai nebebūname tokie savimi pasitikintys ,iš kažkur atsiranda ,,scenos‘‘ baimė, nesuvaldomas jaudulys. Todėl dar mokyklos suole vaikai turi išmokti suvaldyti tuos procesus savyje ,susipažinti su pagrindiniais oficialių pasisakymų rengimo reikalavimais ir stengtis išnaudoti kiek galima daugiau viešo kalbėjimo galimybių. Juk dar senovės romėnų oratorius, filosofas, rašytojas Ciceronas yra pasakęs: ,,Visos oratoriaus jėgos ir gebėjimai yra suskirstyti į penkis etapus: pirma, jis turi rasti temą savo kalbai; antra, temą turi išdėstyti tam tikra tvarka, atsižvelgdamas į aplinkybes ir argumentus; trečia, visa tai tarsi aprengti kalbinės raiškos priemonėmis; o paskui įtvirtinti atmintyje; pagaliau oriai ir gražiai perskaityti”.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3380 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas4
  • 1. Viešosios kalbos samprata ir tipai6
  • 2. Viešosios kalbos rengimo ir pristatymo metodai8
  • 2.1. Pasirengimo kalbai būdai9
  • 2.2. Kalbos pateikimas11
  • 2.3. Sėkmingas kalbos užbaigimas13
  • Išvados14
  • Literatūra15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai
Referatas Viešosios sakytinės kalbos ypatumai

„Žodis yra puikus vadovas, kuris teturėdamas gana menką ir visiškai nepastebimą kūną atlieka stebuklingiausius darbus.

Žodinis bendravimas ir viešosios kalbos ypatumai
Referatas Žodinis bendravimas ir viešosios kalbos ypatumai

         Kasdieniniame gyvenime mes dalijamės idėjomis, jausmais ir informacija su kitais žmonėmis.

Vytauto Landsbergio viešosios kalbos analizė
Tyrimas Vytauto Landsbergio viešosios kalbos analizė

Vytautas Landsbergis – žymus politikas ir visuomenės veikėjas, dar žinomas kaip meno, muzikos ir kultūros [...]

Kontrasto figūrų poveikis viešosiose kalbose
Kursinis darbas Kontrasto figūrų poveikis viešosiose kalbose

Kontrasto figūros – pirmiausia kalbos turtingumo požymis. Bet svarbiausias jų vartojimo tikslas – ekspresinė daikto [...]

Lietuvių kalbos istorija gali būti įdomi. Pristatykite jums įdomiausius jos faktus ir argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs
Rašinys Lietuvių kalbos istorija gali būti įdomi. Pristatykite jums įdomiausius jos faktus ir argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs

Įžanga: Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimą, o kiekviena kalba turi savo istoriją. Ne išimtis ir [...]

Dalios Grybauskaitės viešosios kalbos analizė
Referatas Dalios Grybauskaitės viešosios kalbos analizė

Kalbos, kuri toliau bus nagrinėjama, autorė yra Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tai pirmoji Lietuvos [...]

Išsamus 12 klasės lietuvių kalbos konspektas
Konspektas Išsamus 12 klasės lietuvių kalbos konspektas

Balio Sruogos ,,Dievų miškas” Romano priešistorė. Poetas, dramaturgas, prozininkas Balys Sruoga, Vilniaus universiteto profesorius, 1943 [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Kas yra kalbos mirtis?
Rašinys Kas yra kalbos mirtis?

Pasaulyje, įvairiais skaičiavimais, yra nuo 6000 iki 7000 egzistuojančių gyvųjų kalbų. Kalbančiųjų [...]

Publicistinis kalbos stilius ir jo analizė
Referatas Publicistinis kalbos stilius ir jo analizė

Šio darbo tyrimų objektas yra publicistinis stilius, kuris daro vis didesnį [...]

Išsamus Lietuvių kalbos ir literatūros autorių konspektas egzaminui
Konspektas Išsamus Lietuvių kalbos ir literatūros autorių konspektas egzaminui

Antanas Baranauskas – miško metaforos lietuvių literatūroje įprasmintojas Antanas Baranauskas – XIX a. vidurio lietuvių poetas romantikas [...]

Lietuvių kalbos rašybos taisyklės
Prezentacija Lietuvių kalbos rašybos taisyklės

34 skaidrės.

Lietuvių kalbos programinių autorių pastraipų rinkinys
Konspektas Lietuvių kalbos programinių autorių pastraipų rinkinys

Kristijono Donelaičio epinėje poemoje „Metai“ aptariamas dirbantis būras jaučiasi orus ir bendruomenės gerbiamas.Nors kūrinyje dažnai [...]

Lietuvių kalbos ir literatūros programinių autorių konspektas
Konspektas Lietuvių kalbos ir literatūros programinių autorių konspektas

Žmogaus prigimties tema J. Savickio novelėse Biografijos ypatumai ir kūrybos bruožai. Jurgis Savickis – daugiabriaunė asmenybė: Maskvoje [...]

Dėstytojų ir studentų kalbos kultūros tyrimas
Tyrimas Dėstytojų ir studentų kalbos kultūros tyrimas

Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje. Sakau: esi man kaip žibintas pasaulio tamsoje. Kas moka žodį – žino kelią visur [...]