Viešosios kalbos rengimo metodika

14 psl. / 3380 žod.

Ištrauka

Darbo tema. Viešosios kalbos rengimo metodika.
Darbo tikslas. Išanalizuoti viešosios kalbos rengimo ir pristatymo metodus.
Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti viešosios kalbos sampratą bei tipologiją.
2. Išanalizuoti viešosios kalbos rengimo ir pristatymo metodus, atskleidžiant pasirengimo kalbai būdus, kalbos pateikimą ir aplinkybes, sąlygojančias sėkmingą kalbos užbaigimą.

Temos aktualumas. Kalba- neatskiriamas ir informatyvus žmonijos palydovas. Vos tik išgirdę ,kaip žmogus kalba, galime susidaryti nuomonę apie jo išprusimą, kultūrą, požiūrį į gyvenimą. Kiekvieną savo gyvenimo dieną mes bendraujame ir nuo gebėjimų reikšti savo mintis, priklauso ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai mūsų laimėjimai. Visi esame suinteresuoti palaikyti draugiškus santykius šeimoje, kolektyve. Turbūt nėra tokių veiklos sričių, kuriose nebūtų reikalingas gebėjimas gražiai ir taisyklingai kalbėti. Kad ir kur būtume – namie, mokykloje, universitete, klube, sporto aikštelėje ar įstaigoje -privalome bendrauti su aplinkiniais. Mums nuolat tenka aiškinti ,konsultuoti ,rekomenduoti, reikšti savo nuomonę, argumentuoti savo požiūrį, mandagiai prašyti ,atsakyti, patarti ,įvertinti. Dauguma iš mūsų kasdieniniame gyvenime visa tai darome gana sėkmingai. Tačiau kada tenka daryti pranešimą oficialiame susirinkime ,mes dažnai nebebūname tokie savimi pasitikintys ,iš kažkur atsiranda ,,scenos‘‘ baimė, nesuvaldomas jaudulys. Todėl dar mokyklos suole vaikai turi išmokti suvaldyti tuos procesus savyje ,susipažinti su pagrindiniais oficialių pasisakymų rengimo reikalavimais ir stengtis išnaudoti kiek galima daugiau viešo kalbėjimo galimybių. Juk dar senovės romėnų oratorius, filosofas, rašytojas Ciceronas yra pasakęs: ,,Visos oratoriaus jėgos ir gebėjimai yra suskirstyti į penkis etapus: pirma, jis turi rasti temą savo kalbai; antra, temą turi išdėstyti tam tikra tvarka, atsižvelgdamas į aplinkybes ir argumentus; trečia, visa tai tarsi aprengti kalbinės raiškos priemonėmis; o paskui įtvirtinti atmintyje; pagaliau oriai ir gražiai perskaityti”.


Turinys

  • Įvadas4
  • 1. Viešosios kalbos samprata ir tipai6
  • 2. Viešosios kalbos rengimo ir pristatymo metodai8
  • 2.1. Pasirengimo kalbai būdai9
  • 2.2. Kalbos pateikimas11
  • 2.3. Sėkmingas kalbos užbaigimas13
  • Išvados14
  • Literatūra15

Reziumė

Autorius
audra dauskurdiene
Tipas
Referatas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Dialoginės kalbos

Komunikacija Prezentacija viktorijasy
Šiuolaikinėje kultūroje vis daugiau kalbama apie dialogą ir dialoginį mąstymą. Norima atkreipti dėmesį į socialinį santykį, kuris užtikrintų sugyvenimą su kitais, leistų save...

Viešosios sakytinės kalbos ypatumai

Komunikacija Referatas 2015 m. pdovilep
„Žodis yra puikus vadovas, kuris teturėdamas gana menką ir visiškai nepastebimą kūną atlieka stebuklingiausius darbus. Jis gali ir baimę išvyti, ir liūdesį sunaikinti,...

Elektroninių dokumentų valdymas: samprata, sistema, rengimas, valdymas

Komunikacija Referatas 2019 m. jilljamea
Temos aktualumas. Dokumentų vаldymas institucijoje – sudėtinė jos vаldymo dalis. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945) reglаmentuojama: vidaus аdministrаvimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas galėtų tinkаmai atlikti viešojo аdministrаvimo funkcijas. Viena iš vidaus аdministravimo sričių – dokumentų valdymаs.  Pаstаruosius dešimtmečius vis spartėjаnt informacinių...