Ekonomika ir verslas / Draudimas

UAB „PZU Lietuva“ finansinė atskaitomybė

0 atsiliepimų
Autorius:
Apskaita yra svarbiausias informacijos šaltinis ūkinei veiklai valdyti, ji padeda vykdyti kontrolę, kuri yra viena iš svarbiausių valdymo funkcijų. Apskaitos informacija, kuri sudaro apie 80 proc. visos ekonominės informacijos, pradedama formuoti nuo pirminių duomenų apie ūkines operacijas ir įvykius. Pats žodis “apskaita” nusako ekonominę savo reikšmę. Ji atlieka svarbų vaidmenį žmogaus gyvenime, gamyboje ir valstybėje. Įmonės skaičiuoja gamybos išlaidas, pajamas ir pelną pagal galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus. Todėl svarbu, kad visi įmonės veiklos procesai būtų įforminti dokumentuose, o gautoji informacija laiku pasiektų įvairaus lygio vadovus. Šis uždavinys sprendžiamas įmonės apskaitos sistemoje. Apskaitos sistemą nulemia veiklos įregistravimo teisinė forma, veiklos pobūdis ir dydis. Apskaita atliekama vadovaujantis įstatymais ir poįstatyminiais aktais.
Darbo tikslas – Uždarosios akcinės draudimo bendrovės „PZU Lietuva“ finansinės atskaitomybės sudarymas.
Darbo uždaviniai:
1. Susipažinti su UAB DK „PZU Lietuva“;
2. Atvaizduoti ūkines operacijas sąskaitose;
3. Atlikti koreguojančius įrašus (sudaryti draudimo techninius atidėjinius);
4. Sutvarkyti turto ir įsipareigojimų sąskaitas;
5. Išvesti naujus likučius sąskaitose;
6. Sudaryti draudimo įmonės balansą;
7. Sudaryti pelno (nuostolio) ataskaitą;
8. Sudaryti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą;
9. Surašyti aiškinamąjį raštą.
Darbo struktūra – darbas susideda iš dviejų dalių, vienoje iš jų yra pateikta informacija apie UAB DK „PZU Lietuva“, kitoje yra pateiktas sąskaitų planas, bendrasis žurnalas, darbinė atskaitomybės lentelė, draudimo įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5743 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. APIE UAB DK „PZU Lietuva“4
 • 2. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ7
 • 3. BENDRASIS ŽURNALAS9
 • 4. DIDŽIOSIOS KNYGOS SĄSKAITOS13
 • 5. DARBINĖ ATSKAITOMYBĖS LENTELĖ17
 • 6. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA20
 • 7. DRAUDIMO ĮMONĖS BALANSAS 2010-01-0126
 • 8. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA31
 • IŠVADOS34
 • LITERATŪRA35
 • PRIEDAI36

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Finansinė atskaitomybė
Konspektas Finansinė atskaitomybė

Nuosavo kapitalo dalyje parodoma, kokia įmonės turimo turto dalis priklauso įmonės savininkams. Jis apima kapitalą [...]

Uždarosios akcinės bendrovės
Diplominis darbas Uždarosios akcinės bendrovės "PZU Lietuva" finansinės veiklos analizė

Šiuolaikinėmis konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu turėti kuo daugiau išsamios informacijos apie finansinę įmonės būklę [...]

Rietavo savivaldybės apskaita bei finansinė ir biudžeto atskaitomybė
Praktikos ataskaita Rietavo savivaldybės apskaita bei finansinė ir biudžeto atskaitomybė

Profesinės veiklos praktikos ataskaitoje yra pateiktos visos žinios, kurios buvo įgytos įmonėje per praktikos atlikimo [...]

AB „Lietuvos dujos“ finansinė atskaitomybė
Praktikos ataskaita AB „Lietuvos dujos“ finansinė atskaitomybė

Baigiamąją praktiką atlikau AB „Lietuvos dujos“. Tai viena didžiausių energetikos bendrovių tiekianti gamtines dujas tiek [...]

VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro finansinės atskaitomybės ir finansavimo ypatumai
Referatas VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro finansinės atskaitomybės ir finansavimo ypatumai

Šiuolaikiniame pasaulyje vis labiau pabrėžiama apskaitos svarba įmonių ar įstaigų valdymui, sprendimų priėmimui ir sėkmingai [...]

Atidėjimų pateikimas finansinėje atskaitomybėje
Prezentacija Atidėjimų pateikimas finansinėje atskaitomybėje

Neapibrėžtasis turtas – turtas, galintis atsirasti dėl praeities įvykių, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtins nevisiškai [...]

Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje
Referatas Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą kaip [...]

Klaidų taisymas pirminiuose dokumentuose bei finansinėje atskaitomybėje
Kursinis darbas Klaidų taisymas pirminiuose dokumentuose bei finansinėje atskaitomybėje

 Klysti yra žmogiška. Ši tiesa tinka ir buhalterinėje apskaitoje. Dažnai buhalterinėje apskaitoje išryškėja ne tik [...]

Juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reglamentavimas
Referatas Juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reglamentavimas

Apskaita yra reikalinga tam, kad būtų surinkta informacija apie ūkinę veiklą ir šie duomenys būtų [...]

Finansinės atskaitomybės sudarymas UAB
Kursinis darbas Finansinės atskaitomybės sudarymas UAB "X"

Darbo problema: Ar teisingai įmonės sudaro finansines ataskaitas? Darbo aktualumas. Jau senai žinotina, kad finansinė atskaitomybė [...]

UAB „Aviva Lietuva gyvybės draudimas“ ir AB „Swedbank gyvybės draudimas“ investicinis gyvybės draudimas
Kursinis darbas UAB „Aviva Lietuva gyvybės draudimas“ ir AB „Swedbank gyvybės draudimas“ investicinis gyvybės draudimas

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva
Referatas Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė
Referatas Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė

Darbo tikslas: palyginti ”UAB Baltijos Garantas” ir ”PZU Lietuva” siūlomas paslaugas. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti lyginamų bendrovių vykdymo [...]