UAB „PZU Lietuva“ finansinė atskaitomybė

37 psl. / 5743 žod.

Ištrauka

Apskaita yra svarbiausias informacijos šaltinis ūkinei veiklai valdyti, ji padeda vykdyti kontrolę, kuri yra viena iš svarbiausių valdymo funkcijų. Apskaitos informacija, kuri sudaro apie 80 proc. visos ekonominės informacijos, pradedama formuoti nuo pirminių duomenų apie ūkines operacijas ir įvykius. Pats žodis “apskaita” nusako ekonominę savo reikšmę. Ji atlieka svarbų vaidmenį žmogaus gyvenime, gamyboje ir valstybėje. Įmonės skaičiuoja gamybos išlaidas, pajamas ir pelną pagal galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus. Todėl svarbu, kad visi įmonės veiklos procesai būtų įforminti dokumentuose, o gautoji informacija laiku pasiektų įvairaus lygio vadovus. Šis uždavinys sprendžiamas įmonės apskaitos sistemoje. Apskaitos sistemą nulemia veiklos įregistravimo teisinė forma, veiklos pobūdis ir dydis. Apskaita atliekama vadovaujantis įstatymais ir poįstatyminiais aktais.
Darbo tikslas – Uždarosios akcinės draudimo bendrovės „PZU Lietuva“ finansinės atskaitomybės sudarymas.
Darbo uždaviniai:
1. Susipažinti su UAB DK „PZU Lietuva“;
2. Atvaizduoti ūkines operacijas sąskaitose;
3. Atlikti koreguojančius įrašus (sudaryti draudimo techninius atidėjinius);
4. Sutvarkyti turto ir įsipareigojimų sąskaitas;
5. Išvesti naujus likučius sąskaitose;
6. Sudaryti draudimo įmonės balansą;
7. Sudaryti pelno (nuostolio) ataskaitą;
8. Sudaryti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą;
9. Surašyti aiškinamąjį raštą.
Darbo struktūra – darbas susideda iš dviejų dalių, vienoje iš jų yra pateikta informacija apie UAB DK „PZU Lietuva“, kitoje yra pateiktas sąskaitų planas, bendrasis žurnalas, darbinė atskaitomybės lentelė, draudimo įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. APIE UAB DK „PZU Lietuva“4
 • 2. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ7
 • 3. BENDRASIS ŽURNALAS9
 • 4. DIDŽIOSIOS KNYGOS SĄSKAITOS13
 • 5. DARBINĖ ATSKAITOMYBĖS LENTELĖ17
 • 6. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA20
 • 7. DRAUDIMO ĮMONĖS BALANSAS 2010-01-0126
 • 8. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA31
 • IŠVADOS34
 • LITERATŪRA35
 • PRIEDAI36

Reziumė

Autorius
egle89
Tipas
Referatas
Dalykas
Draudimas
Kaina
€2.99
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 20, 2012
Apimtis
37 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai