Įmonių rūšys ir funkcijos

26 psl. / 5280 žod.

Ištrauka

Pasidomėjus sužinojome, kad Lietuvoje pagal galiojančius teisės aktus verslu galima užsiimti tokiais būdais:
 įsteigus įmonę;
 fiziniam asmeniui įsigijus patentą;
 įsigyjant (perkant) įmones pagal franšizės sutartį.
Taigi galime teigti, kad rinkos ekonomika suteikia nemažas laisves ūkinei veiklai, sudaro palankias sąlygas privačiai iniciatyvai, kurios gali būti realizuotos steigiant įvairias įmones. Stabiliai veikiančios įmonės, kurios yra pagrindinis ūkinis vienetas bet kokioje ekonomikoje, yra ekonominės plėtros veiksnys ir gyvenimo lygio augimo pagrindas.
Įmonė – tai savarankiškas ūkinis vienetas, sutelkiantis materialinius, darbo bei finansinius išteklius, užsiimantis ekonomine veikla (produktų bei paslaugų gamyba ir komercija). Lietuvos ūkio rezultatai priklauso nuo visų įmonių veiklos.
(http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=263628)
Įmonių veiklą nustato Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas: „Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiagų, daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas“.
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps6?Condition=196)
Tikslas: susipažinti su įmonės rūšimis ir jos funkcijomis.
Uždaviniai:
1. Susipažinti su įmonėmis;
2. Aptarti įmonės rūšis;
3. Išsiaiškinti įmonės atliekamas funkcijas;
4. Išanalizuoti įmonių uždavinius ir jiems keliamas funkcijas.


Turinys

 • 1. ĮVADAS:3
 • 2. TEORINĖ DALIS4
 • 2.1. ĮMONIŲ RŪŠYS6
 • 2.2. ĮMONIŲ FUNKCIJOS11
 • 3. PRAKTINĖ DALIS12
 • 3.1. Gamybinė sistema12
 • 3.1.1. Įrengimų metinis darbo laiko fondas12
 • 3.1.2. Gamybos apimtis13
 • 3.1.3. Gamybos sąnaudos14
 • 3.1.4. Pardavimų apimtis16
 • 3.1.5. Pelnas16
 • 3.1.6. Kaina16
 • 3.2. Ekonominė sistema18
 • 3.2.1. Pardavimų pelningumas arba pelno marža18
 • 3.2.2. Turto pelningumas18
 • 3.2.3. Nuosavybės pelningumas19
 • 3.3. Socialinė sistema19
 • 4. IŠVADOS24
 • 5. LITERATŪROS SĄRAŠAS25

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 11, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Gamybos funkcija ir gamybos kaštai

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: 1)suprasti priklausomybes tarp bendrojo, vidutinio ir ribinio kintamojo gamybos veiksnio produktų; 2)žinoti firmos kaštų struktūrą trumpuoju laikotarpiu; 3)mokėti nubrėžti ir paaiškinti firmos...

Bankai jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys

Ekonomika Referatas 2015 m. kavaliauskaitė
Bankai jau seniai tapo finansų institucijomis, neatsiejamos nuo kasdieninės ekonominės veiklos. Jie saugo visuomenės santaupas, teikia mokėjimo už prekes ir paslaugas priemones...