Studentų nusirašinėjimą lemiantys veiksniai

20 psl. / 3953 žod.

Ištrauka

Studentai semestro metu turi atlikti daug savarankiškų rašto darbų, kuriuos, neefektyviai planuodami laiką, atideda iki sesijos galo. Dėl šios priežasties tenka darbus atlikti skubotai, neapgalvotai ir dažnai ne pačiam studentui. Šiuo tyrimu norėjome sužinoti, ar studentai patys savarankiškai atlieka darbus, ar juos plagijuota, ar perka jau parengtus rašto darbus. Tai pat išsiaiškinsime dalykus susijusius su nusirašinėjimu.
Temos aktualumas – ši tema yra labai aktuali šiandieniniame studentų gyvenime.
Hipotezė: Daugiau yra perkančių ir plagijuojančių studentų, nei užduotis atliekančių savarankiškai.
Tyrimo problema - savarankiškų darbų plagijavimas.
Tyrimo objektas – įvairūs studentai, nepriklausomai nuo universiteto ar specialybės.
Tikslas - išsiaiškinti studentų darbų pirkimo ir plagijavo priežastis, bei rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti gautą informaciją.
Uždaviniai:
• Išnagrinėti pasirinktos temos teorinę dalį;
• Atlikti apklausą;
• Susitemti gautus duomenis;
• Apdoroti gautą informaciją;
• Pateikti išvadas;
Rezultatas – tai hipotezės patvirtinimas arba paneigimas.


Turinys

 • 1.ĮVADAS:3
 • 2.TYRIMO METODOLOGIJA4
 • 2.1. Tyrimo metodas4
 • 2.2. Tyrimo principai4
 • 2.3. Empirinis tyrimas5
 • 2.4. Empirinis tyrimo metodas - apklausa7
 • 2.5. Anketa9
 • 2.6. Grafinis duomenų vaizdavimas9
 • 3.PRAKTINĖ DALIS13
 • 3.1. Anketa13
 • 3.2. Tyrimas14
 • 3.3. Tyrimo analizė14
 • 3.4. Kintamųjų tarpusavio sąryšių tyrimo rezultatai17
 • 4.IŠVADOS19
 • 5.LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 11, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai