Vertybinių popierių rinka

27 psl. / 5899 žod.

Ištrauka

Šis darbas - tai pačių pagrindinių vertybinių popierių rinkos principų, būdingų tiek pasaulio, tiek Lietuvos rinkoms apžvalga. Kiekvienoje ekonomiškai išsivysčiusioje valstybėje egzistuoja vertybinių popierių rinkos. Pagal šios rinkos būklę galima nustatyti ir pačios šalies ekonominę būklę.
Referato tikslas- panagrinėti vertybinių popierių rinkos bruožus, jos įtaką valstybės ekonominiame gyvenime, tai pat pažvelgti, kas šioje srityje nuveikta Lietuvoje.
Šis darbas turi keturis pagrindinius skyrius:
Pirmajame skyriuje nagrinėjama vertybinių popierių rinkos atsiradimo ir vystymosi istorija, jos vietą bendroje rinkos ekonomikos sistemoje.
Antrajame skyriuje supažindinama su dažniausiai sutinkamų vertybiniais popieriais jų charakteristikomis.
Trečiajame darbo skyriuje aprašoma bendra vertybinių popierių rinkos struktūra, jos dalyvių funkcijas, bei tarpusavio sąveiką.
Ketvirtame skyriuje nagrinėjama Lietuvos patirtis- vertybinių popierių rinkos Lietuvoje susiformavimas, rinkos dalyviai, jų funkcijos. Šioje dalyje taip pat aptariami kai kurie bendri klausimai, susiję su prekyba vertybiniais popieriais


Turinys

 • ĮVADAS……………………………………………………………………………………….4
 • 1. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS ATSIRADIMAS IR JOS VIETA
 • BENDROJE RINKO EKONOMIKOS SISTEMOJE…………………………………5
 • 1.1. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų…………………………….5
 • 1.2. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija………………………………….6
 • 2. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PASKIRTIS, JŲ RŪŠYS
 • IR SUTEIKIAMOS TEISĖS………………………………………………………………7
 • 2.1. Akcijos……………………………………………………………………………7
 • 2.2. Obligacijos………………………………………………………………………….8
 • 2.3. Vekseliai……………………………………………………………………………8
 • 3. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS STRUKTŪRA
 • IR JOS DALYVIAI…………………………………………………………………………9
 • 3.1. Vertybinių popierių rinkų rūšys………………………………………………….9
 • 3.2. VP rinkos klasifikavimas pagal
 • naudojamus prekybos technologijos būdus……………………………………12
 • 3.3. VP rinkos dalyviai…………………………………………………………………12
 • 4. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKA LIETUVOJE………………………………………14
 • 4.1. Nacionalinės Vertybinių Popierių Biržos įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai………14
 • 4.2. Prekybos sistema…………………………………………………………………17
 • 4.2.1. Centrinė rinka……………………………………………………………17
 • 4.2.1.1. Prekyba akcijomis fiksuota kaina ……………………………17
 • 4.2.1.2. Nepertraukiama prekyba …………………………………….18
 • 4.2.2. Prekyba skolos vertybiniais popieriais…………………………………19
 • 4.2.3. Tiesioginiai sandoriai…………………………………………………….19
 • 4.2.4. Atsiskaitymai………………………………………………………………20
 • 4.3. Vertybinių popierių registracija…………………………………………………….21
 • 4.4. Vertybinių popierių kotiravimas……………………………………………………22
 • 4.5. Lietuvos Nacionalinės Vertybinių Popierių Biržos valdymas…………………….24
 • 5. IŠVADOS………………………………………………………………………………………26
 • LITERATŪRA…………………………………………………………………………………27
 • PRIEDAI…………………………………………………………………………………………28
 • 1 priedas. Biuletenio lentelė……………………………………………………………29
 • 2 priedas. Maklerio veiklos algoritmo pavyzdys………………………………………30
 • 3 priedas. Lietuvos Vertybinių Popierių Biržos valdymo struktūra………………….31

Reziumė

Autorius
loryte
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 17, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Vertybiniai popieriai

Finansai Referatas alyncikas
Kiekvienam žmogui, gyvenančiam civilizuotame pasaulyje, tenka susidurti su teisine sistema. Civilinė teisė tiesiogiai paliečia kiekvieną iš mūsų, dažniausiai tenka susidurti su vertybiniais popieriais,...

Vyriausybės vertybiniai popieriai

Finansai Referatas 2014 m. lietuviskai123456
Vyriausybės vertybiniai popieriai – tai LR vardu išleisti skolos vertybiniai popieriai. Vyriausybė platina vertybinius popierius siekdama pasiskolinti pinigų įvairiems projektams finansuoti ir einamosioms...

Vyriausybės vertybiniai popieriai

Finansai Rašinys 2014 m. evaldux182
Įvadas Mūsų tikslas pristatyti vyriausybės vertybinių popierius, juos palyginti bei pristatyti jų privalumus ir trūkumus. Norime supažindinti kodėl vertybiniai popieriai yra...