Ekonomika ir verslas / Vadyba

Žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos auditas „X“ įmonėje

2 atsiliepimai
Autorius:
Dirbantys šalies gyventojai makroekonominiu lygiu gali būti įvardijami kaip žmogiškieji ištekliai. Visos šalies visuomenės išsilavinimo ir kvalifikacinio pasirengimo lygis, įvertinant ir visuomenės struktūrinį pasidalijimą į darbinio amžiaus, ir užimtuosius piliečius, bei išlaikytinius ir socialiai remtinus gyventojus, suformuoja potencialią gyventojų grupę, kuri vadinama žmonių darbo ištekliais.
Žmogiškųjų išteklių vadybos sąvoka buvo pradėta vartoti 1970 m. Įvairūs mokslininkai stengiasi kompleksiškai nagrinėti žmogaus vaidmenį organizacijoje, jo vertybes, kultūros aspektus. Pastaruoju metu ypač pabrėžiama globalios konkurencijos, integracijos įtaka darbo jėgos vystymuisi ir panaudojimo efektyvumui. Skiriamos dvi svarbios kryptys, arba personalo vadybos sudedamosios dalys: personalo organizavimas ir personalo valdymas (vadovavimas personalui).
Taigi personalo valdymas – tai praktinis darbas ir politika, kad vadovaujant verslui vadovas galėtų dirbti su žmonėmis susijusį darbą – priimti, apmokyti, įvertinti, atlyginti savo darbuotojams bei sudaryti jiems saugią ir teisingą darbo aplinką. Taip pat personalo valdymą galima suvokti kaip sistemą, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti efektyvų vadovų ir pavaldinių bendradarbiavimą, siekiant organizacijos tikslų.

Šio darbo tikslas: išanalizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą UAB „X“ įmonėje, užsiimančioje baldų gamyba ir prekyba.

Darbo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
1. išnagrinėti personalo parinkimo sistemą įmonėje;
2. išnagrinėti personalo vertinimą;
3. apžvelgti kompetencijų modeliavimą ir lavinimą;
4. aptarti personalo atrankos procedūras.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2002 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Personalo parinkimo sistema analizuojamoje įmonėje4
 • 1. 1. Įmonės veiklos pristatymas4
 • 1. 2. Personalo paieškos tikslai ir būdai5
 • 1. 3. Paieškos procesą įtakojantys veiksniai6
 • 1. 4. Personalo paieškos organizavimas6
 • 2. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje6
 • 2. 1. Personalo atrankos proceso etapai7
 • 2. 2. Pagrindiniai atrankos metodai7
 • 2. 3. Atrankos pokalbis (interviu), jo organizavimas8
 • 3. Kompetencijų modeliavimas ir lavinimas analizuojamoje įmonėje8
 • 3. 1. Kompetencijų sandarą apibūdinantys modeliai8
 • 3. 2. Kompetencijų modeliavimo ir vertinimo modeliai8
 • 4. Personalo vertinimas analizuojamoje įmonėje9
 • 4. 1. Personalo vertinimo tikslai, nauda, vertinimo rezultatų panaudojimas9
 • 4. 2. Personalo vertinimo turinys9
 • 4. 3. Personalo vertinimo metodai10
 • 4. 4. Personalo vertinimo procedūra10
 • 4. 5. Personalo vertinimo rezultatų panaudojimas10
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
kokybiškų rašto darbų
, 2015-05-04
OK
, 0000-00-00

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Personalo vadybos sistemos auditas AB “X” įmonėje
Prezentacija Personalo vadybos sistemos auditas AB “X” įmonėje

Akcinė Bendrovė “X” •Veiklos sritis – bankininkystė •Vizija – sudaryti galimybes gyventojams, įmonėms ir visuomenei augti.AB „X" [...]

Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme
Referatas Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme

Žmogus neįkainojama būtybė, kuri siekia gyvenimo gerovės ne tik sau, bet ir kitiems. Kasdien dirba [...]

Vidaus kontrolės sistemos vertinimo vidaus auditas „X” įmonėje
Kursinis darbas Vidaus kontrolės sistemos vertinimo vidaus auditas „X” įmonėje

Pastaruoju metu vis labiau diskutuojama įmonių valdomumo (kitaip dar vadinamo korporatyvinio valdymo – angl. “corporate [...]

Žmogiškųjų išteklių vadybos organizavimo problemos UAB “Sanitex”
Kursinis darbas Žmogiškųjų išteklių vadybos organizavimo problemos UAB “Sanitex”

Įmonės imasi papildomų veiksmų ir ieško naujų vadovavimo būdų bei semiasi patirties iš užsienio, nes [...]

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

Personalo vadyba įmonėje UAB “Sanitex”
Referatas Personalo vadyba įmonėje UAB “Sanitex”

Nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio visos įmonės susideda iš personalo, vienose jo yra daugiau, kitose mažiau [...]

Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB
Diplominis darbas Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB "Docinta"

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau ir aktyviau kalbama apie daromą žalą aplinkai, vykstantį klimato [...]

Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas

Viena iš svarbiausių įmonės sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių yra joje funkcionuojanti aprūpinimo sistema. Verslo [...]

Įmonės X patirtis diegiant subalansuotų rodiklių sistemą
Rašinys Įmonės X patirtis diegiant subalansuotų rodiklių sistemą

Esė parengta KTU paskaitai Verte pagrįstas valdymas. Pateikiama teigiama ir neigiama patirtis, siūlymai, išvados. Aprašoma [...]

Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai
Referatas Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai

Organizacijai vadovaujama sėkmingai ir ji taip veikia tada, kai organizacijos valdymas yra sistemingas bei skaidrus.

Vertybių sistema įmonėje. Problemų sprendimo būdai
Referatas Vertybių sistema įmonėje. Problemų sprendimo būdai

Kai kurie besistengiantys užsienio įmonių filialai šias vertybes kartu su patirtimi perėmė iš savo pirmtakių [...]

Žmogiškieji ištekliai
Prezentacija Žmogiškieji ištekliai

Tai gamybos veiksnys, kurio kiekis ir kokybė didėja dėl švietimo ir sveikatos paslaugų vartojimo, t.

Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“
Referatas Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“

Darbo objektas – įmonės „X“ darbuotojų motyvacija. Darbo tikslas – atlikti įmonės „X“ darbuotojų motyvacijos tyrimą [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "Plamega" kokybės sistema

Dauguma pasaulio pramoninių valstybių pastaruoju metu stengiasi skatinti savo šalių gamintojus gaminti aukščiausios kokybės gaminius [...]