Žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos auditas „X“ įmonėje

12 psl. / 2002 žod.

Ištrauka

Dirbantys šalies gyventojai makroekonominiu lygiu gali būti įvardijami kaip žmogiškieji ištekliai. Visos šalies visuomenės išsilavinimo ir kvalifikacinio pasirengimo lygis, įvertinant ir visuomenės struktūrinį pasidalijimą į darbinio amžiaus, ir užimtuosius piliečius, bei išlaikytinius ir socialiai remtinus gyventojus, suformuoja potencialią gyventojų grupę, kuri vadinama žmonių darbo ištekliais.
Žmogiškųjų išteklių vadybos sąvoka buvo pradėta vartoti 1970 m. Įvairūs mokslininkai stengiasi kompleksiškai nagrinėti žmogaus vaidmenį organizacijoje, jo vertybes, kultūros aspektus. Pastaruoju metu ypač pabrėžiama globalios konkurencijos, integracijos įtaka darbo jėgos vystymuisi ir panaudojimo efektyvumui. Skiriamos dvi svarbios kryptys, arba personalo vadybos sudedamosios dalys: personalo organizavimas ir personalo valdymas (vadovavimas personalui).
Taigi personalo valdymas – tai praktinis darbas ir politika, kad vadovaujant verslui vadovas galėtų dirbti su žmonėmis susijusį darbą – priimti, apmokyti, įvertinti, atlyginti savo darbuotojams bei sudaryti jiems saugią ir teisingą darbo aplinką. Taip pat personalo valdymą galima suvokti kaip sistemą, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti efektyvų vadovų ir pavaldinių bendradarbiavimą, siekiant organizacijos tikslų.

Šio darbo tikslas: išanalizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą UAB „X“ įmonėje, užsiimančioje baldų gamyba ir prekyba.

Darbo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
1. išnagrinėti personalo parinkimo sistemą įmonėje;
2. išnagrinėti personalo vertinimą;
3. apžvelgti kompetencijų modeliavimą ir lavinimą;
4. aptarti personalo atrankos procedūras.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Personalo parinkimo sistema analizuojamoje įmonėje4
 • 1. 1. Įmonės veiklos pristatymas4
 • 1. 2. Personalo paieškos tikslai ir būdai5
 • 1. 3. Paieškos procesą įtakojantys veiksniai6
 • 1. 4. Personalo paieškos organizavimas6
 • 2. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje6
 • 2. 1. Personalo atrankos proceso etapai7
 • 2. 2. Pagrindiniai atrankos metodai7
 • 2. 3. Atrankos pokalbis (interviu), jo organizavimas8
 • 3. Kompetencijų modeliavimas ir lavinimas analizuojamoje įmonėje8
 • 3. 1. Kompetencijų sandarą apibūdinantys modeliai8
 • 3. 2. Kompetencijų modeliavimo ir vertinimo modeliai8
 • 4. Personalo vertinimas analizuojamoje įmonėje9
 • 4. 1. Personalo vertinimo tikslai, nauda, vertinimo rezultatų panaudojimas9
 • 4. 2. Personalo vertinimo turinys9
 • 4. 3. Personalo vertinimo metodai10
 • 4. 4. Personalo vertinimo procedūra10
 • 4. 5. Personalo vertinimo rezultatų panaudojimas10
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
vaivai
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 17, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
12 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
kokybiškų rašto darbų

Susiję darbai

Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. guoba
Didėjanti konkurencija, vidinės ir išorinės aplinkos nestabilumas, įtakojantis įmonėje vykstančių procesų valdymo sudėtingumą, poreikis gauti savalaikę, tikslią ir išsamią informaciją, reikalingą valdymo sprendimams...