Personalo dokumentai

13 psl. / 1839 žod.

Ištrauka

Mano projektinio darbo esmė yra susipažinti su personalo dokumentų ypatumais, aptarti jų įforminimą, skirstymą ir kitus kriterijus. Kiekvienas mūsų esame girdėję sąvoką „personalas“ , puikiai suvokiame kas tai yra, ko gero, ateityje ruošiamės tapti personalo nariais, taigi belieka susipažinti su personalo dokumentais, kad norėdami įsidarbinti ar įdarbinti asmenį nepasiklystume popierizmo lavinoje. Šiame projektiniame darbe aš iškeliu problemą - žinių stygius apie personalo dokumentų valdymą, šią problemą aš ir noriu išspręsti. Juk kiekvienam reikia žinoti kokių dokumentų reikės norint įsidarbinti, su kokiais dokumentais susidursime tapę įmonės darbuotojais.

TIKSLAS:

1. Susipažindinti su dokumentais, priklausančiais personalui.
2. Atskleisti personalo dokumentų svarbą.


UŽDAVINIAI:

1. Įvardinti konkrečius dokumentus, priklausančius personalui.
2. Aptarti personalo dokumentų valdymą (įforminimą, klasifikavimą, saugojimo laiką ir pan.)
3. Susipažinti su pagrindiniais įdarbinimo ir įsidarbinimo dokumentais.

Atlikdama šį projektinį darbą aš rėmiausi įvairiais informaciniais šaltiniais, taip pat man padėjo dokumentų valdymo paskaitų metu įgytos žinios. Informacijos ieškojau Violetos Baltrūnienės „Dokumentai įmonių veikloje: rengimas, tvarkymas ir apskaita“, Aldonos Laurinavičienės ir Gražinos Rancovos „Personalo dokumentai“ , taip pat rėmiausi Aldonos Laurinavičienės, Gražinos Racovos metodinio darbo „Dokumentų valdymas“ medžiaga. Kadangi šiuose informaciniuose šaltiniuose buvo medžiagos, glaudžiai susijusios su mano darbo tema, jie padėjo man suvokti, kas yra svarbiausia, susipažinti su personalo dokumentų valdymu.


Turinys

  • 1. ĮVADAS3
  • 2. PERSONALO DOKUMENTAI4
  • 3. ĮSIDARBINIMO DOKUMENTAI5
  • 4. ĮDARBINIMO DOKUMENTAI6
  • 5. IŠVADOS9
  • 6. NAUDOTA LITERATŪRA10
  • 7. PRIEDAI
  • 1 priedas. Prašymas priimti į darbą11
  • 2 priedas. Darbo sutartis12
  • 3 priedas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą15

Reziumė

Autorius
dagne125
Tipas
Referatas
Dalykas
Raštvedyba
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 21, 2013
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Dokumentai organizacijos veikloje

Raštvedyba Prezentacija zitkevic
•Organizacijos veiklos dokumentų tvarkymas; •Organizacijos veiklos dokumentai; Vadovo įsakymai; Įsakymų registrai; Metų, pusmečių planai; Susirašinėjimo dokumentai; Kiti su veiklos organizavimu susiję dokumentai (protokolai,...