Charakterio tipai

24 psl. / 7359 žod.

Ištrauka

Šiame darbe trumpai apibūdinamos keturios asmenybės temperamento rūšys. Išsamiai išnagrinėti ir aprašyti asmenybės stiliai, nustatyti psichoanalitiko Fritz‘o Riemann‘o, kiekvieno stiliaus skirtinga įtaka žmogaus asmenybei, aprašoma paveldėjimo ir auklėjimo reikšmė asmenybės formavimuisi.
Žmonių mintys, jausmai ir veiksmai iš esmės skiriasi. Asmenybės struktūra yra vienintelė, ir tik dėl jos žmonės būna skirtingų pažiūrų ir įsitikinimų.
Todėl būtina išmokti geriau pažinti pačius save ir kitus, aiškiau suvokti savo elgesį darbe, santykių problemas ir auklėjimo stilių, suprasti emocinį gyvenimą, patraukliąsias ir atstumiančias jo puses, įgyti pakantumo kasdienybei ir aplinkiniams žmonėms, surasti ir išnagrinėti tamsiąsias savo asmenybės puses, surasti savo gabumus ir juos panaudoti.
Žmonėms būdinga viską išsiaiškinti ir suvokti, taip pat savo pačių vidų. Jeigu mums pavyksta greičiau suprasti sutuoktinius, tėvus ir draugus, geriau suvokti jų elgesio priežastis ir motyvus, galime juos labiau mylėti ir būti jiems nuoširdesni. Savęs ir aplinkinių pažinimas žmogaus gyvenime, santykiuose atlieka didelį vaidmenį. Tačiau tiktai meilė suteikia pažinimui tikrą vertę. Pažinimas be meilės beprasmiškas ir nenaudingas.
Kiekvienas žmogus yra vienintelis ir nepakartojamas. Nėra dviejų visiškai tapačių individų. Neįmanoma rasti netgi dviejų vienodų pirštų atspaudų visame pasaulyje. Žinoma, tam tikroms tautoms būdingi panašūs rasės požymiai. Vienoda odos spalva, akių forma, ypatinga nosies ar ausų forma, storos ar plonos lūpos, žemas ar aukštas ūgis. Ir vis dėlto visi žmonės - nepakartojami individai. Originalūs jų jausmai, mąstymas, veiksmai ir išvaizda.
Nuo pat to laiko, kai žmonės gyvena žemėje, bandyta suvokti žmogaus nepakartojamumą ir sugrupuoti jo savybes ir elgesį į schemas. Yra nesuskaičiuojama galybė raktų įminti žmogaus mįslei ir aprėpti jo žinioms.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Keturių temperamento rūšių apibūdinimas4
 • 2. Asmenybės struktūros ir impulsai pagal Fritz’ą Riemann’ą5
 • 3. Paveldėjimo ir auklėjimo įtaka asmenybės formavimuisi7
 • 4. Keturi asmenybės stiliai8
 • Šizoidiška asmenybė9
 • Depresiška asmenybė12
 • Suvaržyta asmenybė15
 • Isteriška asmenybė17
 • 5. Patirties įgijimas ir kaupimas21
 • 6. Gyvenimo apmatai ir asmeninė logika23
 • Išvados24
 • Literatūra25

Reziumė

Autorius
loryte
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 25, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Temperamentas ir jo tipai

Psichologija Referatas elenuteee
Žodis „psichologija“ yra kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių : „psyche“ – siela ir „logos“ - mokslas. Taigi lietuviškai reiškia “sielos mokslas”. Tačiau...

Konflikto samprata, tipai, sprendimas

Psichologija Prezentacija lavex123
Konfliktas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar bendraujančių subjektų susidūrimas. Bet kurio konflikto pagrindas – situacija, kai nesutampa bendraujančių pusių nuomonės,...

Manipuliacijų samprata ir jų tipai

Psichologija Referatas waidulia
Šiuolaikinė manipuliacija nestovi vietoje – jis vystosi ir nuolat tobulėja. Jis taip pat siekia perprasti žmogaus prigimties paslaptis, tačiau turėdamas vieną vienintelį tikslą...