Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas

34 psl. / 6643 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Makroekonominių rodiklių analizė yra svarbi, nes parodo, kokia yra valstybės ekonominė situacija. Jeigu valstybės ekonominiai rodikliai yra geri, valstybės finansai yra stabilūs, tuomet valstybėje sudarytos palankios sąlygos verslui. Jeigu valstybės finansiniai rodikliai yra prastesni, tuomet valstybės rizika yra didesnė, o tai reiškia ne tokias palankias sąlygas verslui. Be to, analizuojant tam tikro verslo rodiklius, svarbu ištirti sektorių, kuriame yra ūkio subjektas, nes tik tokiu atveju analizė bus kokybiška. Seminaro užduočiai atlikti pasirinkta konkreti įmonė – AB „Vilkyškių pieninė“, kurios finansinę būklę išanalizuoti svarbu, norint atlitki kokybišką akcijos rinkos kainos dinamiką.
Formuojant akcijų portfelį ypač svarbu atsižvelgti į rizikos lygį, akcijų pajamingumą, likvidumą ir aplinkos poveikį. Tačiau dažnai tenka rinktis kompromisą, jei akcijos patikimos, jų pajamingumo lygis dažniausiai žemas, taip atsitinka dėl to, kad investuotojai teikiantys pirmenybę patikimumui, siūlydami aukštą kainą, sumažina pajamingumą.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinius, investicinius rodiklius bei sudaryti investicijų portfelius.

Uždaviniai:
• atlikti Lietuvos makroekonomikos analizę;
• atlikti sektoriaus, kuriam priklauso investicijų objektas, analizę;
• išanalizuoti pasirinktos įmonės 3 metų laikotarpio finansinę būklę;
• pateikti pasirinktos įmonės 3 metų laikotarpio akcijos rinkos kainos dinamiką;
• atlikti pasirinktų įmonių finansinių rodiklių analizę;
• suformuoti akcijų portfelį.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. LIETUVOS EKONOMIKOS (MAKRO) ANALIZĖ4
  • 2. SEKTORIAUS, KURIAM PRIKLAUSO INVESTICIJŲ OBJEKTAS, ANALIZĖ7
  • 3. „VILKYŠKIŲ PIENINĖS“ FUNDAMENTIN ANALIZĖ11
  • 4. AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ AKCIJOS KAINOS DINAMIKA17
  • IŠVADOS20
  • LITERATŪROS ŠALTINIAI21
  • PRIEDAI22

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 6, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai