Ekonomika ir verslas / Apskaita

Įmonės finansinės apskaitos politika

0 atsiliepimų
Autorius:
Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius teisės aktus. Teisinis apskaitos reguliavimas valstybiniu lygiu negali visiškai atitikti konkrečių įmonės rinkos ekonominių santykių, todėl įmonės yra priverstos pačios sukonkretinti savo apskaitos procedūras. Siekiant teisingai apskaitoje atspindėti įmonės veiklos rezultatus, būtina parengti reikiamas organizacines, technines ir metodines priemones apskaitos standartams įgyvendinti.
Labai svarbu, kad įmonės finansinės atskaitomybės informacija būtų tikra ir teisinga. Tam būtina tinkamai parinkti apskaitos metodus, būdus, taisykles bei kitas apskaitos tvarkymo įmonėje priemones. Finansinės atskaitomybės informacijos kokybei keliami reikalavimai įmonėje turi būti įgyvendinami vadovaujantis įmonės apskaitos politika. Parengti apskaitos įsakymą įmonėms privaloma, nes to reikalauja atitinkami apskaitą reglamentuojantys teisės aktai, o pasirenkant apskaitos metodus ir būdus turi būti siekiama ne tik tiksliai ir teisingai fiksuoti įmonės vykdomas operacijas, bet ir suformuoti tokius veiklos rezultatus, kurie būtų artimi įmonės tikslams bei finansinės atskaitomybės informacijos vartotojų poreikiams.
Šio darbo tikslas – nustačius apskaitos politikos pasirinkimą sąlygojančius veiksnius, apskaitos politikos tikslus bei jos struktūrą, parengti įmonės finansinės apskaitos politiką.
Iškeltam tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai:
• Nustatyti apskaitos politikos pasirinkimą sąlygojančius veiksnius bei siekiamus apskaitos politikos tikslus;
• Parengti įmonės apskaitos politikos modelį.
Rašant šį darbą bus naudojamasi įvairiais šaltiniais, tokiais kaip: Verslo apskaitos standartais; Buhalterinės apskaitos ir kitais su apskaita susijusiais įstatymais; savaitraščiais bei internetu.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5372 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMAS LAIKANTIS APSKAITOS POLITIKOS4
 • 2. UAB „MELESTA“ APSKAITOS POLITIKA8
 • 2.1. Organizaciniai ir techniniai aspektai……………………………………………… ……….8
 • 2.1.1. Įmonės organizacinė forma ir jos veikla8
 • 2.1.2. Apskaitos tarnyba ir taikoma kompiuterinė apskaitos programa9
 • 2.1.3. Apskaitos reglamentavimas, dokumentavimas, raštvedyba ir archyvavimas10
 • 2.1.4. Bendrieji finansinės atskaitomybės parengimo principai11
 • 2.2. Metodiniai aspektai12
 • 2.2.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita12
 • 2.2.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita13
 • 2.2.3. Atsargų apskaita15
 • 2.2.4. Gautinų sumų apskaita15
 • 2.2.5. Piniginio turto apskaita16
 • 2.2.6. Nuosavo kapitalo apskaita17
 • 2.2.7. Įsipareigojimų apskaita18
 • 2.2.8. Pajamų apskaita19
 • 2.2.9. Sąnaudų apskaita20
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai , kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija [...]

UAB ,,X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sodarymas
Diplominis darbas UAB ,,X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sodarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai, kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija būtų [...]

UAB “X” apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo analizė bei tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “X” apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo analizė bei tobulinimo galimybės

Šiai dienai vis dažniau vartojama apskaitos politikos sąvoka, kurią galima apibūdinti kaip metodus ir principus [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė
Referatas Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų [...]

Finansinė įmonės analizė turto požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė turto požiūriu

Finansų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis yra mikroekonomikos mokslo šaka, apibendrinanti praktikoje vykstančius finansinės veiklos procesus [...]

Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu

1. Vertikaliosįmonėsanalizė atlikimas a. Balanso b. Pelno(nuostolių) ataskaitos 2. Horizontalios įmonės analizės atlikimas a. Pelno(nuostolių) ataskaitos b. Balanso 3. Santykinių rodiklių analizė a. Pelningumo rodikliai. b. Likvidumo rodikliai. c. Apyvartumo rodikliai. d. Finansinio padengimo rodikliai. 4. Bankroto tikimybės [...]

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė
Kursinis darbas Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti [...]

Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė
Referatas Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė

Temos aktualumas: Viena iš šiuo metu aktualiausių Lietuvos verslo problemų – didelis nemokių, bankrutuojančių ir [...]

Įmonės “Rokiškio sūris” 2011 - 2013m. finansinių rodiklių apžvalga
Referatas Įmonės “Rokiškio sūris” 2011 - 2013m. finansinių rodiklių apžvalga

AB „Rokiškio sūris“ – tai patikimi pieno pramonės profesionalai. Tai Baltijos regione efektyviausia pieno produktų gamybos [...]

Finansinė ir mokestinė apskaita UAB
Praktikos ataskaita Finansinė ir mokestinė apskaita UAB "X"

Praktiką atlikau UAB “X”. Jos metu susipažinau su įmonės apskaitos politika, valdymo struktūra, taikoma įmonės [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "X" finansinė analizė

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos [...]

Rietavo savivaldybės apskaita bei finansinė ir biudžeto atskaitomybė
Praktikos ataskaita Rietavo savivaldybės apskaita bei finansinė ir biudžeto atskaitomybė

Profesinės veiklos praktikos ataskaitoje yra pateiktos visos žinios, kurios buvo įgytos įmonėje per praktikos atlikimo [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Kursinio darbo tikslas – atlikti X įmonės finansinę analizę, apskaičiuojant įmonės veiklos efektyvumo, pelningumo rodiklius [...]

Investicijų į asocijuotas įmones apskaitos
Prezentacija Investicijų į asocijuotas įmones apskaitos

Investuotojas, sudarydamas savo finansinę atskaitomybę, į ją įtraukia dalį asocijuotos įmonės veiklos rezultatų, apskaičiuotų tą [...]