Ekonomika ir verslas / Vadyba

VĮ „Oro navigacija“ personalo motyvavimo sistema

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo užmokestis tradiciškai laikomas pagrindine darbuotojų motyvavimo priemone, nors išsivysčiusiose šalyse materialiniai stimulai palaipsniui praranda savo svarbą ir užleidžia vietą nepiniginiams motyvavimo metodams.
Tuo tarpu Lietuvoje situacija kiek kitokia. Darbo užmokestis ir piniginis įvertinimas tampa ypač svarbiu motyvaciniu veiksniu tada, kai nėra patenkinti dirbančiųjų fiziologiniai ir saugumo poreikiai. Tai patvirtina ir darbo motyvacijos tyrimai Lietuvos pramonės įmonėse ir organizacijose. Šiuo metu pagrindinis daugumos Lietuvos dirbančiųjų darbo motyvas yra darbo užmokestis. Tačiau būtent darbo užmokesčio sistemos daugumoje Lietuvos įmonių ir yra nemotyvuojančios. Tai susiję tiek su išoriniais, tiek su vidiniais veiksniais. Viena vertus, vyriausybė, nustatydama minimalų darbo užmokestį, siekia apsaugoti dirbančiuosius. Tuo tarpu daugelis įmonių, patekusių į sunkią ekonominę padėtį ir neišgalinčių mokėti net nustatytą minimumą, yra priverstos pažeidinėti įstatymus ir ieškoti nelegalių būdų mažinti atlyginimus. Gerai žinoma praktika, kai darbuotojai įforminami puse etato, nors dirba visą darbo dieną, išleidžiami nemokamų atostogų „savo noru“ arba dirba iš viso be darbo sutarčių. Be abejo, tokiomis sąlygomis kalbėti apie motyvuojantį apmokėjimą už darbą nėra jokios prasmės. Antra vertus, daugumoje Lietuvos įmonių nėra sutvarkyti ir vidiniai darbo apmokėjimo teisingumą garantuojantys veiksniai. Viena svarbiausių priežasčių: darbo užmokestyje nėra objektyviai įvertinta santykinė darbo vertė, kurią nustatyti galima tik atlikus visų įmonėje ar organizacijoje esančių darbo vietų įvertinimą.
Todėl vienas svarbiausių Lietuvos įmonių uždavinių šiuo metu yra teisingų ir motyvuojančių darbo apmokėjimo sistemų sukūrimas.
Savo namų darbe norėčiau išanalizuoti personalo motyvavimo sistemą VĮ „Oro navigacija“. Pasirinkau šia įmonę, nes čia dirba mano tėvas, ir galiu gauti pakankamai informacijos apie ją. Prmoje namų darbo dalyje išnagrinėsiu motyvacijos sąvoka ir jos būtinumą, pagrindinės motyvacijos teorijas ir motyvavimo priemones, įmonės motyvacijos sistemos svarbą bei jos kūrimą įmonėje. Antroje dalyje išnagrinėsiu VĮ „Oro navigacija“ motyvavimo sistema.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4473 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Motyvavimo sistemos teoriniai pagrindai4
 • 1.1. Motyvacijos samprata4
 • 1.2. Pagrindinės motyvacijos teorijos ………………………………………………………….…6
 • 1.3. Motyvavimo sistemos kūrimas įmonėje……………………………………………… ……10
 • 2. Personalo motyvavimo sistemą VĮ „ORO NAVIGACIJA“…………………………………… ….11
 • 2.1. VĮ „ORO NAVIGACIJA“ apibūdinimas ir jos aplinka……………………… ……………11
 • 2.2. VĮ „ORO NAVIGACIJA“ valdymo struktūra12
 • 2.3. Darbuotojų motyvavimo sistema VĮ „ORO NAVIGACIJA“……………………… …….12
 • 2.3.1. Darbuotojų darbo užmokesčio ir skatinimo sistema…………………………….…12
 • 2.3.2. Darbo stimuliavimo principai……………………………………………… ………13
 • 2.3.3. Darbuotojų ugdymas……………………………………………………………………13
 • 2.3.4. Darbuotojų atostogos…………………………………………………………… …14
 • 2.3.5. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas……………………………………………15
 • 2.3.6. Darbo užmokestis………………………………………………………………15
 • 2.3.7. Garantijos ir kompensacijos……………………………………………….…….15
 • 2.3.8. Darbo sauga………………………………………………………………….…16
 • 2.3.9. Kitos sąlygos…………………………………………………………………….17
 • Išvados ir pasiūlymai……………………………………………………………………………….18
 • Literatūra………………………………………………………………………………….………19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje
Diplominis darbas Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje

Diplominiame darbe nagrinėjama tema yra labai aktuali šiuo sunkiu ekonominės krizės laikotarpiu. Niekas negali nuspėti [...]

Personalo motyvavimo sistema LR susisiekimo ministerijoje
Referatas Personalo motyvavimo sistema LR susisiekimo ministerijoje

Šiuo laiku darbo užmokestis ir piniginis įvertinimas yra ypač svarbiu motyvaciniu veiksniu tada, kai nėra [...]

Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“
Referatas Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“

Darbo objektas – įmonės „X“ darbuotojų motyvacija. Darbo tikslas – atlikti įmonės „X“ darbuotojų motyvacijos tyrimą [...]

Personalo vadybos sistemos auditas AB “X” įmonėje
Prezentacija Personalo vadybos sistemos auditas AB “X” įmonėje

Akcinė Bendrovė “X” •Veiklos sritis – bankininkystė •Vizija – sudaryti galimybes gyventojams, įmonėms ir visuomenei augti.AB „X" [...]

Organizacijos personalo motyvavimo priemonės ir būdai
Kursinis darbas Organizacijos personalo motyvavimo priemonės ir būdai

Temos aktualumas. Organizacijos užduotis pasiekti užsibrėžtų tikslų, tam kad tai būtų padaryta reikalingi tam tikslui [...]

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "X" motyvavimo sistemos tobulinimo galimybės

Temos aktualumas. Jau nuo senų laikų egzistuoja aforizmas, kad sėkminga kompanijos veikla yra jos darbuotojų [...]

Lietuvos mokesčių sistema
Referatas Lietuvos mokesčių sistema

Šiame referate bus aptarti šie dalykai: • Lietuvos Respublikos mokesčių sistema; • Gyventojų pajamų mokestis; • Pelno mokestis; • Pridėtinės vertės mokestis; • Akcizai; • Įmokos socialiniam [...]

Finansų sistema
Referatas Finansų sistema

Finansai- mokėjimo priemonių parūpinimo menas, visuma ekonominių santykių centralizuotų ir decentralizuotų piniginių lėšų fondų sudarymo [...]

Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida

Vadybos studijų metu teko įsitikinti, jog organizacijos pagrindas yra žmonės, kurie yra pagrindiniai organizacijų nariai [...]

Marketingo sistema AB „Montuotojas“
Tyrimas Marketingo sistema AB „Montuotojas“

Darbo tikslas – ištirti marketingo sistemą akcinėje bendrovėje „Montuotojas“. Darbo uždaviniai: 1. Aprašyti įmonę, jos valdymo struktūrą; 2. Aprašyti įmonės [...]

Vokietijos sveikatos draudimo sistema
Prezentacija Vokietijos sveikatos draudimo sistema

Terminai. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo sistema. Ligonių kasos.Kuo pacientui skiriasi privatus ir valstybinis draudimas? [...]

Valstybės mokesčių sistema
Referatas Valstybės mokesčių sistema

Valstybės vykdomoms funkcijoms finansuoti reikalingi finansiniai ištekliai, kurių pagrindu išlieka surenkamos pajamos, iš šalyje veikiančių [...]

Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose
Diplominis darbas Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Šiuolaikinėje organizacijoje, tiek privačioje, tiek valstybinėje, su nuolat didėjančiais [...]

Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje
Kursinis darbas Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo [...]