Įmonių teisės harmonizavimas ES

15 psl. / 3000 žod.

Ištrauka

Siekdama išanalizuoti kodėl iškilo būtinybė harmonizuoti įmonių teisę Europos Bendrijoje, kaip šis procesas vyko, kokie yra šio harmonizavimo trūkumai bei pliusai, taipogi norėdama panagrinėti, ar nacionalinė įmonių teisė yra tinkamai suderinta su Europos Bendrijos teise, paanalizuoti pagrindines nacionalinės įmonių teisės derinime su Europos Bendrijos teise egzistuojančias problemas, pasirinkau tokią savo darbo temą – „Įmonių teisės harmonizavimas Europos Bendrijoje“.
„Po Antrojo pasaulinio karo, šešioms Europos valstybėms 1951 m. Pasirašius Europos Anglių ir plieno Bendrijos steigimo, 1957 m. Europos Ekonominės Bendrijos steigimo, bei tais pačiais metais Europos Atominės Energetikos Bendrijos steigimo sutartis, buvo įsteigtos trys Europos bendrijos, kurių vienas pagrindinių tikslų – šių Europos valstybių atitinkamų ekonomikos sektorių integracija. Sukūrus Europos Sąjungą, vienas svarbiausių Europos Bendrijos steigimo sutarties uždavinių tebuvo palaipsniui sukurti vidaus rinką, kurią sudarytų erdvė be vidaus sienų ir kurioje būtų laiduojamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas.“
Tam, kad gyvendinti šį svarbų uždavinį, Europos Bendrija turėjo stengtis harmonizuoti valstybių narių įmonių teisę. Deja, kai kurie neišspęsti klausimai Europos Bendrijoje stabdo tolesnį įmonių teisės harmonizavimą Europos Bendrijoje.
Taigi tam, kad kuo išsamiau atskleisti pasirinktą temą nusprendžiau nagrinėti aprašomuoju, metodu, o taip pat remtis būtent šiais žemiau išvardintais šaltiniais, t. y. tiek teisine literatūra, tiek informaciniais šaltiniais, kadangi mano nuomone jie tiksliausiai atitinka mano nagrinėjamą temą.
Taip pat naudojausi ir internete esančia medžiaga, o visos savo naudotos literatūros sąrašą pateikiau savo darbo gale.
Remiantis šiais šaltiniais savo darbe stengsiuosi parodyti kokią naudą gali teikti įmonių teisės harmonizavimas, taip pat kokių trūkumų ar neaiškumų galima įžvelgti šiame įmonių teisės harmonizavime, bei kitus svarbius dalykus, susijusius su šia tema.


Turinys

 • ĮVADAS…………………………………………………………………………………….………3
 • 1. EUROPOS BENDRIJOS SAMPRATA…4
 • 2. ĮMONIŲ TEISĖS HARMONIZAVIMAS EUROPOS BENDRIJOJE5
 • 2.1. Įsisteigimo laisvė5
 • 2.2. Įmonių teisės harmonizavimo pagrindai Europos Bendrijos sutartyje6
 • 2.3. Įmonių teisės direktyvos bei reglamentai8
 • 2.4. Europos Bendrijos įmonių teisės šaltiniai8
 • 2.5. Įmonių teisės harmonizavimo teigiamybės - neigiamybės9
 • 2.5.1. Privalumai9
 • 2.5.2. Trūkumai9
 • 3. EUROPOS BENDRIJOS IR LIETUVOS ĮMONIŲ TEISĖS DERINIMAS11
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………………………14
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI…………………………………………………………………….15

Reziumė

Autorius
ziogas
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 13, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Daiktinė teisė. Valdymo gynimas

Teisė Referatas 2008 m. teraja
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose įtvirtinus privačią nuosavybę ir užtikrinus pagrindines asmens teises ir laisves, atsirado galimybė, o kartu kilo ir būtinumas...

Žemės naudojimo teisė

Teisė Referatas 2012 m. sintri
Žemės naudojimo teisė yra savarankiška subjektinė teisė, kuri reiškia, kad privačios arba valstybinės žemės naudotojas gali naudoti žemę ūkinei arba kitokiai veiklai, disponuoti...

Darbo teisė ir jos šaltiniai

Teisė Referatas 2016 m. nefaina
Darbas – tai ekonominis gyvenimo pagrindas, tikslinga žmogaus veikla, jo fizinių ir protinių sugebėjimų įgyvendinimas, siekiant sukurti tam tikras materialias ir nematerialias gėrybes....