Socialiniai mokslai / Teisė

Įmonių teisės harmonizavimas ES

0 atsiliepimų
Autorius:
Siekdama išanalizuoti kodėl iškilo būtinybė harmonizuoti įmonių teisę Europos Bendrijoje, kaip šis procesas vyko, kokie yra šio harmonizavimo trūkumai bei pliusai, taipogi norėdama panagrinėti, ar nacionalinė įmonių teisė yra tinkamai suderinta su Europos Bendrijos teise, paanalizuoti pagrindines nacionalinės įmonių teisės derinime su Europos Bendrijos teise egzistuojančias problemas, pasirinkau tokią savo darbo temą – „Įmonių teisės harmonizavimas Europos Bendrijoje“.
„Po Antrojo pasaulinio karo, šešioms Europos valstybėms 1951 m. Pasirašius Europos Anglių ir plieno Bendrijos steigimo, 1957 m. Europos Ekonominės Bendrijos steigimo, bei tais pačiais metais Europos Atominės Energetikos Bendrijos steigimo sutartis, buvo įsteigtos trys Europos bendrijos, kurių vienas pagrindinių tikslų – šių Europos valstybių atitinkamų ekonomikos sektorių integracija. Sukūrus Europos Sąjungą, vienas svarbiausių Europos Bendrijos steigimo sutarties uždavinių tebuvo palaipsniui sukurti vidaus rinką, kurią sudarytų erdvė be vidaus sienų ir kurioje būtų laiduojamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas.“
Tam, kad gyvendinti šį svarbų uždavinį, Europos Bendrija turėjo stengtis harmonizuoti valstybių narių įmonių teisę. Deja, kai kurie neišspęsti klausimai Europos Bendrijoje stabdo tolesnį įmonių teisės harmonizavimą Europos Bendrijoje.
Taigi tam, kad kuo išsamiau atskleisti pasirinktą temą nusprendžiau nagrinėti aprašomuoju, metodu, o taip pat remtis būtent šiais žemiau išvardintais šaltiniais, t. y. tiek teisine literatūra, tiek informaciniais šaltiniais, kadangi mano nuomone jie tiksliausiai atitinka mano nagrinėjamą temą.
Taip pat naudojausi ir internete esančia medžiaga, o visos savo naudotos literatūros sąrašą pateikiau savo darbo gale.
Remiantis šiais šaltiniais savo darbe stengsiuosi parodyti kokią naudą gali teikti įmonių teisės harmonizavimas, taip pat kokių trūkumų ar neaiškumų galima įžvelgti šiame įmonių teisės harmonizavime, bei kitus svarbius dalykus, susijusius su šia tema.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS…………………………………………………………………………………….………3
 • 1. EUROPOS BENDRIJOS SAMPRATA…4
 • 2. ĮMONIŲ TEISĖS HARMONIZAVIMAS EUROPOS BENDRIJOJE5
 • 2.1. Įsisteigimo laisvė5
 • 2.2. Įmonių teisės harmonizavimo pagrindai Europos Bendrijos sutartyje6
 • 2.3. Įmonių teisės direktyvos bei reglamentai8
 • 2.4. Europos Bendrijos įmonių teisės šaltiniai8
 • 2.5. Įmonių teisės harmonizavimo teigiamybės - neigiamybės9
 • 2.5.1. Privalumai9
 • 2.5.2. Trūkumai9
 • 3. EUROPOS BENDRIJOS IR LIETUVOS ĮMONIŲ TEISĖS DERINIMAS11
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………………………14
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI…………………………………………………………………….15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisės praktika teisme
Praktikos ataskaita Teisės praktika teisme

Atlikdama praktiką Vilniaus miesto 1-ajeme apylinkės teisme turėjau galimybę iš arčiau susipažinti su nepriklausoma Lietuvos [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas
Paruoštukė Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas

Dėstytojo Šulijos ruošti egzamino klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Konstitutinės teisės konspektai
Konspektas Konstitutinės teisės konspektai

KT dalykas – įvairių valstybių nacionalinė KT (tarptautinės KT nėra). Ši disciplina – LKT [...]

Teises egzamino bilietai
Konspektas Teises egzamino bilietai

Atsakymai į klausimus: Paaiškinkite sąvokas "apgaulė" ir "piktnaudžiavimas pasitikėjimu". Paaiškinkite nešaunamojo ginklo sampratą. Ką [...]

Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko [...]

Teisės studijos – universitetų vakaruose kūrimosi katalizatorius
Referatas Teisės studijos – universitetų vakaruose kūrimosi katalizatorius

Maždaug nuo 1050 m. Europoje prasidėjo politinės, ekonominės bei kultūrinės permainos. Nuoseklus grįžimas prie politinės [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Viešųjų finansų teisės konspektas
Konspektas Viešųjų finansų teisės konspektas

1 tema. VALSTYBĖS (SAVIVALDYBIŲ) FINANSŲ VEIKLA   Valstybės (savivaldybių) finansinė veikla (toliau – VFV). VFV - [...]

Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės
Kursinis darbas Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

CIVILINIO PROCESO TEISĖ II TEISĖS IR ĮSTATYMŲ ANALOGIJOS TAIKYMO CIVILINIAME PROCESE TAISYKLĖS Teisės taikymo praktikoje, dėl įvairių [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]