Finansinė ir investicinė veikla. Pagautė. Netekimai

40 psl. / 8530 žod.

Ištrauka

Atlikdamas pajamų ir sąnaudų auditą, auditorius turi gerai žinoti visus pajamų ir sąnaudų pripažinimo atvejus ir patikrinti, ar įmonėje buvo jų laikomasi. Svarbu patikrinti visus įmonės pajamų ir sąnaudų straipsnius, kuriems priklauso finansinės ir investicinės veiklos pajamų, sąnaudų straipsniai, pagautė bei netekimai, nes neteisingas jų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje gali turėti ilgalaikį ir reikšmingą poveikį įmonės finansinei veiklai.
Darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip apibrėžiamos, apskaitomos, pelno (nuostolio) ataskaitoje registruojamos bei audituojamos:
• Finansinės ir investicinės veiklos pajamos;
• Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos;
• Pagautė (ypatingasis pelnas);
• Netekimai (ypatingieji praradimai).
Tikslui pasiekti būtina įgyvendinti tokius pagrindinius uždavinius:
1) Išnagrinėti pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnius;
2) Išanalizuoti finansinės ir investicinės veiklos pajamas bei sąnaudas, pagautę ir netekimus;
3) Atskleisti finansinės ir investicinės veiklos, pagautės, netekimų audito ypatumus;
Darbo tyrimo objektas – finansinė atskaitomybė.
Darbe naudojami aprašomasis ir analizės metodai. Jį sąlyginai galima suskirstyti į dvi dalis: pirmoje dalyje smulkiai aptariami ir paaiškinami pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai; antroje dalyje analizuojami finansinės ir investicinės veiklos, pagautės bei netekimų audito ypatumai.
Pagrindinis sunkumas, kilęs siekiant išsamiai išnagrinėti finansinę ir investicinę veiklą, pagautę bei netekimus, - informacijos nagrinėjama tema stoka. Daugelyje šaltinių tik trumpai užsimenama apie finansinę ir investicinę veiklą, pagautę bei netekimus, nepabrėžiama jų svarba atliekant auditą.
Darbe remtasi Lietuvos ir užsienio auditorių teorijos ir praktikos darbais, nacionaliniais audito standartais, verslo apskaitos standartais bei oficialiais su audito veikla susijusiais internetiniais puslapiais.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA4
  • 2. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA11
  • 2.1. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS12
  • 2.2. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS16
  • 3. PAGAUTĖ (YPATINGASIS PELNAS)21
  • 4. NETEKIMAI (YPATINGIEJI PRARADIMAI)25
  • 5. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS, PAGAUTĖS IR NETEKIMŲ AUDITAS….31
  • IŠVADOS38
  • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI39

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 24, 2013
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu

Finansai Referatas 2013 m. karmis2
1. Vertikaliosįmonėsanalizė atlikimas a. Balanso b. Pelno(nuostolių) ataskaitos 2. Horizontalios įmonės analizės atlikimas a. Pelno(nuostolių) ataskaitos b. Balanso 3. Santykinių rodiklių analizė a....

Ediko ūkio finansinė analizė

Finansai Referatas 2013 m. brigita99
Ediko ūkis susikūrė 1999 m. Kupiškio rajone (ūkininkas nesutiko skelbti savo tikslaus adreso ir ūkio rekvizitų). Ediko ūkis verčiasi žemės ūkio veikla, ūkis...

AB „Pieno žvaigždės“ finansinė veikla

Finansai Prezentacija 2015 m. darbai123
Darbo tikslas yra išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ finansinę veiklą. Šia prezentacija siekiama pateikti šios įmonės veiklos rezultatus bendros ekonomikos kontekste.