UAB „Officeday“ strateginė analizė

19 psl. / 3927 žod.

Ištrauka

Kiekvienos įmonės veiklos sekmė priklauso nuo ją supančios vidinės ir išorinės aplinkos. Svarbu analizuoti, tirti veiklos rezultatus, rinką, konkurentus, pirkėjus ir jų poreikius.
Strateginis valdymas – tai nuoseklus ir dinamiškas procesas, kurio metu organizacija prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių, efektyviau išnaudoja savo privalumus ir palaipsniui šalina trūkumus. Tai leidžia jai išgyventi ir pasiekti savo tikslų ilgalaikėje perspektyvoje.
Įgyvendinama savo veiklą įmonė privalo sukurti, nustatyti viziją, misiją, tikslus bei suformuluoti strategiją. Tokiu būdu įmonė sugebės pagrįsti problemas su kuriomis ji susiduria ir su kuriomis gali susidurti ateityje, atvaizduoti tolimesnius verslo plėtros kelius, nustatyti silpnąsias ir stipriąsias savybes.
Išorinę organizacijos aplinką svarbu nagrinėti, analizuoti veiksnius, kurie veikia organizacijos veiklą ir jos rezultatus. Strateginė analizė - strateginio valdymo stadija, apimanti organizacijos išorinės aplinkos ir išteklių analizę už retrospektyvinį periodą ir prognozavimą perspektyviniam periodui. Analizuojant organizacijos aplinką yra atliekamos sekančios analizės : išorinės aplinkos analizė (PEST ir Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis) , vidinė aplinkos analizė (bidinių veiksnių įvertinimo matrica) bei SSGG (SWOT) analizė.
Darbo objektas – strateginės analizės atlikimas UAB „Officeday“ įmonėje.
Darbo tikslas – atlikti UAB „Officeday“ įmonės strateginę analizę.
Darbo uždaviniai :
1) Pateikti UAB „Officeday“ įmonės pristatymą;
2) Nurodyti įmonės viziją, misiją, tikslus. Įvertinti misijos formuluotę ir sudaryti misijos formuluotės įvertinimo matricą;
3) Atlikti išorinės aplinkos analizę :
• PEST analizė;
• Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis;
• Išorinių veiksnių įvertinimo matrica.
4) Atlikti vidinę aplinkos analizę :
• Vidinių veiksnių įvertinimo matrica.
5) Atlikti SSGG analizę (SWOT) ir suformuluoti alternatyvias strategijas.
Tyrimo metodai :
1) Mokslinės literatūros sisteminė analizė ir apibendrinimas;
2) Įmonės dokumentų analizė.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Įmonės pristatymas4
 • 2. UAB „Officeday“ vizija, misija, tikslai6
 • 3. Išorinės aplinkos analizė (PEST)8
 • 3.1. M. Porterio 5 konkurencinių jėgų modelis10
 • 3.2. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica12
 • 4. Vidinės aplinkos analizė13
 • 4.1. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica ir organizacijos kultūra14
 • 4.2. SSGG analizė16
 • Išvados ir pasiūlymai17
 • Literatūra ir kiti šaltiniai19

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 24, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Vadyba Kursinis darbas kateivaite
Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio planavimo proceso aspektai: strateginio planavimo samprata, strateginio planavimo...

AB “Anykščių vynas” strategine analizė

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. ginteriukas
Dinamiškai kintančioje aplinkoje bei aštrioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviai veikti, jeigu jos moka apsibrėžti sau tikslinę orientaciją didesnei perspektyvai, parengti veiksmų bei...

Strateginio planavimo poreikio analizė

Vadyba Referatas 2015 m. 222dia
Strateginio planavimo poreikis atsirado jau Senovės Graikijoje, kuomet karininkai planuodavo karinius veiksmus ir juos vykdydavo karo lauke. Todėl jau nuo tų laikų yra...

"X" įmonės strateginė veiklos analizė

Vadyba Referatas 2019 m. simonyti4
Strateginis planavimas – tai sprendimų procesas. Šio proceso metu numatomi būsimi įvykiai, į kuriuos organizacija galėtų atsižvelgti realizuodama savo galimybes ir apsisaugoti nuo...