Ekonomika ir verslas / Vadyba

Koreliacinė regresinė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Pirmos dalies kursinio darbo užduočiai pasirinkau nagrinėti kaip darbo užmokestį įtakoja mažmeninės įmonės apyvarta, darbuotojo darbo stažas, atidirbti viršvalandžiai, darbuotojo išsilavinimas bei pareigos.
Veiksniai, kuriuos sunku išmatuoti kiekybiškai bus vertinami balais :

1. Išsilavinimas :
a) Pagrindinis – 1
b) Vidurinis – 2
c) Profesinis – 3
d) Aukštasis neuniversitetinis – 4
e) Aukštasis universitetinis – 5

2. Pareigos :
a) Pardavėja – konsultantė – 1
b) Prekybos centro vadovė – 2
c) Vadybininkė – 3
d) Projektų vadovė – 4
e) Direktorius – 5
f) Direktoriaus pavaduotojas – 6
g) Mažmenos vadovė – 7
h) Personalo vadybininkė - 8
i) Vairuotojas – 9
j) Maketuotojas – 10
k) Sandėlininkas - 11

Antroje šio darbo dalyje bus sudarytas ir išspręstas grafiškai gamybos uždavinys.
Remiantys pateiktais duomenimis, atliekami skaičiavimai bei kiti veiksmai naudojant Excel 2007 standartines statistines funkcijas ir MS Word 2007 priedą SOLVER.


Tyrimo tikslai

1. Nustatyti, kaip darbo užmokesčio dydį (y) įtakoja mažmeninės įmonės apyvarta (x1), darbuotojo darbo stažas (x2), atidirbti viršvalandžiai (x3), darbuotojo išsilavinimas (x4) bei pareigos (x5);
2. Nustatyti ryšių stiprumą tarp Y ir įtakingiausių veiksnių, rasti jų formas bei analitines išraiškas;
3. Atlikti porinę regresinę analizę;
4. Atlikti daugianarę regresinę koreliacinę analizę;
5. Aprašyti gautus rezultatus ir pateikti išvadas.


1.2 Koreliacinė analizė

Koreliacinė analizė – tai statistinis metodas, kuriuo tiriami atsitiktinių dydžių, turinčių normalųjį skirstinį, tarpusavio ryšiai generalinėje aibėje. Koreliacinės analizės metodas neatskleidžia ryšių tarp reikšmių atsiradimo priežasčių – juo naudojantis galima tik kiekybiškai išmatuoti tų ryšių stiprumą.
Regresinė analizė – tai statistinis metodas, kuriuo nustatoma priklausomybių tarp atsitiktinių dydžių matematinei išraiška (regresijos lygtis) ir analizuojami jos parametrai. Tiesinės regresijos lygtis yra tiesė:
y = a + bx.
Taigi regresijos lygtis išreiškia priklausomybę tarp nagrinėjamų rodiklių ir pagal formulę galime rasti y vidurkio įvertinimą esant konkrečiai x reikšmei.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3017 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Koreliacinė regresinė analizė4
 • 1.1 Tyrimo tikslai4
 • 1.2 Koreliacinė analizė4
 • 1.3 Veiksnių atrinkimas regresinei analizei atlikti6
 • 1.4 Porinė regresinė analizė7
 • 1.5 Daugianarė koreliacinė regresinė analizė12
 • 1.6 Gautų rezultatų aprašymas13
 • 1.7 Praktinio tyrimo taikymas14
 • 2. Gamybos planavimo uždavinys15
 • 2.1 Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir grafinis jo sprendimas15
 • 2.2 Uždavinio sprendimas su SOLVER ir jautrumo analizė16
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪRA22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Statistika. Koreliacinė - regresinė analizė
Referatas Statistika. Koreliacinė - regresinė analizė

Koreliacijos koeficientas - vienas iš populiariausių dviejų dydžių koreliacinių ryšių stiprumo priklausomybės matavimo rodiklių, bet [...]

 Koreliacinė regresinė analizė
Kursinis darbas Koreliacinė regresinė analizė

Kiekybiniai tyrimo metodai - tai empyriniai socialinių, ekonominių reiškinių tyrimai, kai pasitelkiama statistikos, matematiniai skaičiavimai.

Kiekybiniai sprendimo metodai, koreliacinės regresinės analizės tyrimas
Kursinis darbas Kiekybiniai sprendimo metodai, koreliacinės regresinės analizės tyrimas

Daugelis Lietuvos žmonių jau suprato, kad sportuodami bet kokiame sporto klube ar bet kur kitur, po [...]

Koreliacinė regresinė analizė: atvykusių gyventojų bei vidutinis metinis gyventojų pasiskirstymas LR savivaldybėse, 2010m.
Tyrimas Koreliacinė regresinė analizė: atvykusių gyventojų bei vidutinis metinis gyventojų pasiskirstymas LR savivaldybėse, 2010m.

Regresinė analizė – statistinis metodas priklausomybių tarp atsitiktinių ir neatsitiktinių dydžių matematinei išraiškai (regresijos lygčiai) [...]

Koreliacinės ir regresinės analizės darbas: „1000 gyventojų tenka gimusiųjų Lietuvos savivaldybėse 2010 metais“
Referatas Koreliacinės ir regresinės analizės darbas: „1000 gyventojų tenka gimusiųjų Lietuvos savivaldybėse 2010 metais“

Šiame darbe tiriama, kokios priežastys ar veiksniai lemia gimusiųjų (1000 gyventojų tenka gimusiųjų) gyventojų skaičių [...]

Lojalumo programos analizė
Tyrimas Lojalumo programos analizė

Darbe pristatoma "lojalumo" samprata ir svarba. Kartu pristatomas "Camelia" vaistinių tinklas bei jų lojalumo programa [...]

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

Daugialypė tiesinė regresija ir prognozavimas
Kursinis darbas Daugialypė tiesinė regresija ir prognozavimas

Ekonometrija apjungia teorinius rezultatus, metodus, modelius skirtus suteikti konkrečias skaitines reikšmes ekonominiams reiškiniams naudojantis: ekonomikos [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”
Diplominis darbas Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”

Pasaulio rinkose mediena gerokai brango. Lietuvoje medienos apdirbimo pramonės šaka toliau vystosi ir auga. Pagrindinis būdas [...]

Vienmatės netiesinės regresijos modeliai
Laboratorinis darbas Vienmatės netiesinės regresijos modeliai

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su vienmatės netiesinės regresijos modelio sudarymo metodika. Pagal stebinių matricos duomenis: 1.1. Sudaryti [...]

Vienmatės tiesinės regresijos modelis
Laboratorinis darbas Vienmatės tiesinės regresijos modelis

1.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Susipažinti su vienmatės tiesinės regresijos modelio sudarymo metodika. Pagal stebinių matricos preliminarios analizės duomenis [...]

Regresijos metodų taikymas funkcijos braižymui
Referatas Regresijos metodų taikymas funkcijos braižymui

Naftos rinkos paklausa ir pasiūla paprastai priklauso nuo įvairių veiksnių kaip pavyzdžiui jos išgaunamo kiekio [...]

Verslo analitikos sistemos APB „Apranga“ įmonėje analizė
Referatas Verslo analitikos sistemos APB „Apranga“ įmonėje analizė

Kasdien pasaulyje vis didesnę reikšmę įgyja informacija, jos gavimas ir panaudojimas. Dideli informaciniai srautai skatina [...]

Nuspėjamosios analitikos technologijos
Referatas Nuspėjamosios analitikos technologijos

Problema. Nuspėjamoji analitika turi teikti vartotojams kokybiškas įžvalgas ir taip tenkinti jų siekius būti informuotiems.