Koreliacinė regresinė analizė

26 psl. / 3017 žod.

Ištrauka

Pirmos dalies kursinio darbo užduočiai pasirinkau nagrinėti kaip darbo užmokestį įtakoja mažmeninės įmonės apyvarta, darbuotojo darbo stažas, atidirbti viršvalandžiai, darbuotojo išsilavinimas bei pareigos.
Veiksniai, kuriuos sunku išmatuoti kiekybiškai bus vertinami balais :

1. Išsilavinimas :
a) Pagrindinis – 1
b) Vidurinis – 2
c) Profesinis – 3
d) Aukštasis neuniversitetinis – 4
e) Aukštasis universitetinis – 5

2. Pareigos :
a) Pardavėja – konsultantė – 1
b) Prekybos centro vadovė – 2
c) Vadybininkė – 3
d) Projektų vadovė – 4
e) Direktorius – 5
f) Direktoriaus pavaduotojas – 6
g) Mažmenos vadovė – 7
h) Personalo vadybininkė - 8
i) Vairuotojas – 9
j) Maketuotojas – 10
k) Sandėlininkas - 11

Antroje šio darbo dalyje bus sudarytas ir išspręstas grafiškai gamybos uždavinys.
Remiantys pateiktais duomenimis, atliekami skaičiavimai bei kiti veiksmai naudojant Excel 2007 standartines statistines funkcijas ir MS Word 2007 priedą SOLVER.


Tyrimo tikslai

1. Nustatyti, kaip darbo užmokesčio dydį (y) įtakoja mažmeninės įmonės apyvarta (x1), darbuotojo darbo stažas (x2), atidirbti viršvalandžiai (x3), darbuotojo išsilavinimas (x4) bei pareigos (x5);
2. Nustatyti ryšių stiprumą tarp Y ir įtakingiausių veiksnių, rasti jų formas bei analitines išraiškas;
3. Atlikti porinę regresinę analizę;
4. Atlikti daugianarę regresinę koreliacinę analizę;
5. Aprašyti gautus rezultatus ir pateikti išvadas.


1.2 Koreliacinė analizė

Koreliacinė analizė – tai statistinis metodas, kuriuo tiriami atsitiktinių dydžių, turinčių normalųjį skirstinį, tarpusavio ryšiai generalinėje aibėje. Koreliacinės analizės metodas neatskleidžia ryšių tarp reikšmių atsiradimo priežasčių – juo naudojantis galima tik kiekybiškai išmatuoti tų ryšių stiprumą.
Regresinė analizė – tai statistinis metodas, kuriuo nustatoma priklausomybių tarp atsitiktinių dydžių matematinei išraiška (regresijos lygtis) ir analizuojami jos parametrai. Tiesinės regresijos lygtis yra tiesė:
y = a + bx.
Taigi regresijos lygtis išreiškia priklausomybę tarp nagrinėjamų rodiklių ir pagal formulę galime rasti y vidurkio įvertinimą esant konkrečiai x reikšmei.

Turinys

 • 1. Koreliacinė regresinė analizė4
 • 1.1 Tyrimo tikslai4
 • 1.2 Koreliacinė analizė4
 • 1.3 Veiksnių atrinkimas regresinei analizei atlikti6
 • 1.4 Porinė regresinė analizė7
 • 1.5 Daugianarė koreliacinė regresinė analizė12
 • 1.6 Gautų rezultatų aprašymas13
 • 1.7 Praktinio tyrimo taikymas14
 • 2. Gamybos planavimo uždavinys15
 • 2.1 Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir grafinis jo sprendimas15
 • 2.2 Uždavinio sprendimas su SOLVER ir jautrumo analizė16
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 24, 2013
Apimtis
26 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos

Vadyba Diplominis darbas 2012 m. brigita99
Temos aktualumas. Įmonės veiklos vertinimas svarbi ir aktuali sritis, nes įmonės veiklą, jos rezultatus ir perspektyvas sąlygoja įvairūs tiek makroekonominiai, tiek makroekonominiai veiksniai....

Privatumo socialiniuose tinkluose analizė

Vadyba Referatas 2011 m. megakriu
Temos aktualumas. Virtualių socialinių tinklų (Social Network Sites, SNS) toliau tekste (VST) banga, įsisiūbavusi vakaruose, milžinišku greičiu pasiekė visą pasaulį ir Lietuvą. Šis...

AB "Snaigė" išorinės aplinkos PEST analizė

Vadyba Referatas 2015 m. pagalba
1993 m. AB „Snaigė" pradėjo veiklą ir buvo pagaminti pirmieji buitiniai šaldytuvai Lietuvoje. Per pirmuosius 12 bendrovės veiklos metų buvo pagaminta milijonas šaldytuvų....

Darbo proceso analizė UAB „X “

Vadyba Referatas 2013 m. linmat
Visais laikais, tiek praeityje, tiek dabartyje, verslo pasaulyje norint išlikti, būtina tobulinti darbo procesus. Norint tai atlikti, būtina analizuoti, ištirti šį procesą. Tai...

Koreliacinė regresinė analizė

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. Zirafuke
Atlikti koreliacinę analizę y su kiekvienu x ir nustatyti ar egzistuoja stochastinis ryšys tarp veiksnių x ir y. Atrinkus 3 veiksnius atlikti porinę...

UAB Rūta: įmonės vadybos analizė

Vadyba Referatas 2014 m. salvete
Rūta“ – seniausias tebeveikiantis saldainių fabrikas Lietuvoje, pradėjęs savo veiklą dar 1913 metais Šiauliuose. Viskas prasidėjo nuo nedidelės saldainių dirbtuvės, kurią įkūrė saldainių...