Darbo teisės subjektai

18 psl. / 3748 žod.

Ištrauka

Darbo teisiniai santykiai tai darbo teisės normomis sureguliuoti su darbu susiję visuomeniniai santykiai darbo rinkoje tampa darbo teisiniais santykiais. Pagrindinių darbo teisinių santykių atsiradimo pagrindas yra darbo sutartis, kuria vienas subjektas- darbuotojas – įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį priklausomai nuo darbuotojo kvalifikacijos, darbo sudėtingumo, kiekio ir kokybės, darbdavio veiklos rezultatų bei darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje bei užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. Kad vyktų darbo teisiniai santykiai turi būti darbo teisės subjektai.
Teisinio santykio subjektas yra asmuo, kuris jau turi konkrečias teises ir pareigas, o teisės subjektas – kuris gali tokias teises ir pareigas įsigyti. A. Vaišvila „Teisės teorija“
O darbo teisės subjektas - asmuo, galintis būti darbo santykių subjektu. Tam yra būtinas darbo teisnumas bei darbo teisinis veiksnumas, t. y. darbo teisinis subjektiškumas. Pagrindiniai darbo teisės subjektai - darbuotojas ir darbdavys (LR darbo kodeksas, I dalis, II skyrius, 13-17 str.). Taip pat subjektu pripažįstamas darbuotojų kolektyvas, t. y. jį sudaro visi darbuotojai, darbo santykiais susiję su darbdaviu (LR DK 17 str.).


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Darbo teisės santykių subjektų darbinis teisnumas ir veiksnumas4
  • 2. Darbuotojas kaip darbo teisės subjektas6
  • 3. Darbuotojų kolektyvai ir profesinės sąjungos kaip darbo teisės subjektai7
  • 4. Darbdaviai kaip darbo teisės subjektai13
  • 5. Darbdavių atstovai15
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS18

Reziumė

Autorius
sierpente
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Darbo teisė kaip teisės šaka

Teisė Prezentacija 2011 m. siiggy
Darbo teisės šakos pagrindinis uždavinys - nustatyti tokias darbo jėgos panaudojimo sąlygas, kurios užtikrintų normalų socialinį darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimą, darbuotojų darbo...

Administracinės teisės I dalies namų darbas VDU

Teisė Referatas 2014 m. cuculis
Administracinės teisės I dalies namų darbas. Lietuvos administracinės teisės lyginamoji analizė su pasirinktos šalies - Norvegijos (išskyrus Prancūzijos, JAV, Vokietijos) administracine teise.

Tarptautinės teisės subjektai

Teisė Prezentacija 2013 m. ausra1590
Tarptautinės teisės subjektai. 1.Tarptautinės teisės subjekto sąvoka ir rūšys 2.Valstybės kaip pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai 3.Valstybių pripažinimas

Teisės savarankiškas darbas

Teisė Paruoštukė 2013 m. jusstia
Savarankiškas darbo teisės darbas. Klausymai ir atsakymai. 1 variantas. Atsakymai į klausimus išsamūs. darbas įvertintas aukštu balu.