Socialiniai mokslai / Politologija

Visuotinė integracija ir internacionalizacija

0 atsiliepimų
Autorius:
INTEGRACIJA – daugiaprasmė bei įvairiai aiškinama sąvoka, bendriausiai nusakoma kaip atskirų dalių, elementų jungimasis, susiliejimas į visumą. Tai procesas, kai pavieniai autonomiški socialiniai junginiai nustato ir plėtoja tarpusavio ryšius taip, kad palaipsniui kiekvieno jų autonomija mažėja ir kiekvienas tampa didesnio ir sudėtingesnio junginio sudedamąja dalimi. Galima kalbėti apie ūkio, kultūros, politinę ar kitokią integraciją, kuri būdinga visai žmonijos istorijai: giminės susiliedavo į gentis, šios – į tautas, valstybes. Nuo pat žmonijos gyvavimo pradžios galima aptikti nemažai pavyzdžių, bylojančių apie vienyjimosi jėgą: pastaraisiais amžiais susidarė tokios nacijos kaip vokiečių, kanadiečių, amerikiečių, susikūrė ar išnyko kai kurios imperijos, valstybės – Romos, Majų, Actekų, vėliau – TSRS, Austrijos – Vengrijos, Jugoslavijos ir pan.
INTERNACIONALIZACIJA - valstybių įvairių visuomeninės veiklos sričių (politikos, ekonomikos, mokslo, kultūros, informacijos ir t. t.) ir jas organizuojančių struktūrų jungimasis, susipynimas regioniniu arba globaliniu mastu, normų ir institucijų derinimas, vienodinimas. Analizuojant integracijos bei internacionalizacijos procesus, pastebimi bendri jų tarpusavio dėsningumai, todėl nagrinėjant šiuos procesus Europos kontekste, galima minėti juos kaip sinonimus.

TEMOS AKTUALUMAS: Norint geriau suvokti šiuolaikinės ekonomikos, politikos, kultūros pokyčius, plėtrą ar krizes, labai svarbu nuosekliai išanalizuoti integracijos bei internacionalizacijos procesus, nes būtent šie procesai apibūdina tokią kaitą.
DARBO TYRIMO OBJEKTAS – Visuotinė Europos integracija ir internacionalizacija.
DARBO TIKSLAS – pateikti Europos integracijos procesų analizę.
DARBO UŽDAVINIAI:
1. Paaiškinti integracijos teorinę sampratą;
2. Išskirti svarbiausius istorinius etapus visuotinės Europos integracijos kontekste;
3. Apibendrinti šių etapų esmę.
DARBO TYRIMO METODAI:
Įvairių elektroninių bei literatūrinių šaltinių pagalba aiškinami Europos integracijos bei internacionalizacijos procesai, pasitelkus istorinių faktų analizę.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2861 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • INTEGRACIJOS BEI INTERNACIOLIZACIJOS PROCESŲ SAMPRATA3
  • VIENINGOS EUROPOS IDĖJA IR ISTORINĖ RAIDA6
  • Europos integracijos procesų užuomazgos viduramžių laikotarpyje6
  • Europos integracijos procesų vystymasis xii-xix a.7
  • Pirmojo bei antrojo pasaulinių karų įtaka europos integracijos procesams8
  • EUROPOS SĄJUNGOS VAIDMUO INTEGRACIJOS KONTEKSTE10
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos
Diplominis darbas Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos

Temos aktualumas. Šiame darbe siekiama atskleisti Europos Sąjungos integracijos įtaką, nuo Paryžiaus iki Lisabonos sutarties [...]

Kalėjusių asmenų socialinė integracija
Referatas Kalėjusių asmenų socialinė integracija

Winston’as Churchill’is yra pasakęs, kad “apie visuomenę galima spręsti iš jos požiūrio į kalėjimus”. Tačiau [...]

Teisinė ir apskaitos veikla internacionalizacijos kontekste
Kursinis darbas Teisinė ir apskaitos veikla internacionalizacijos kontekste

Teisinė ir apskaitos veikla, tai teisinis atstovavimas vienos šalies interesams ginčuose su kita šalimi teisme [...]

Neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę
Referatas Neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę

Negalios vaikas yra vaikas, turintis įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų, nustatytų vaiko [...]

AB ‚,Žemaitijos pieno“ internacionalizacijos proceso analizė
Referatas AB ‚,Žemaitijos pieno“ internacionalizacijos proceso analizė

Temos aktualumas. Pastaraisiais dvidešimt metų įvykus staigiems technologiniams pokyčiams, daugeliui verslininkų atvėrė daug platesnes ir [...]

LGBT bendruomenės narių integracija Lietuvos visuomenėje
Referatas LGBT bendruomenės narių integracija Lietuvos visuomenėje

  LGBT – lezbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai asmenys. Kai kur prie šio trumpinio dar yra pridedamas [...]

Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką

Neįgalūs asmenys daugelyje šalių pripažįstami kaip mažiausiai sėkmingai į darbo rinką integruojama grupė.  Tačiau kiekvienam [...]

Neįgaliųjų integracija švietimo įstaigose
Referatas Neįgaliųjų integracija švietimo įstaigose

Neretai sutrinkame sutikę neįgalų žmogų, nes nežinome, kaip su juo bendrauti, bijome jį įžeisti arba [...]

Neįgaliųjų integracija Lietuvoje
Rašinys Neįgaliųjų integracija Lietuvoje

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos visuomenė patiria kardinalių pokyčių. Lygių teisių pagrindu siekiama sudaryti galimybes visiems žmonėms [...]

Neįgaliųjų integracija į visuomenę sporto ir fizinio aktyvumo srityse
Referatas Neįgaliųjų integracija į visuomenę sporto ir fizinio aktyvumo srityse

Sveiki žmonės, žvelgdami į neįgaliuosius, jaučia jiems gailestį ir užuojautą, bando jiems pagelbėt, tuo tik [...]

Išmintis (integracija) – vienatvė (desperacija) (pagal Eriko Eriksono psichosocialinės raidos teoriją)
Rašinys Išmintis (integracija) – vienatvė (desperacija) (pagal Eriko Eriksono psichosocialinės raidos teoriją)

Raida - pasikeitimai, vykstantys kūno sandaroje, psichikoje ir žmogaus elgesyje dėl biologinių organizmo procesų ir [...]

Paryžiaus sutarties įtaka Europos Sąjungos integracijai
Referatas Paryžiaus sutarties įtaka Europos Sąjungos integracijai

Temos aktualumas: Šiandieninėje visuomenėje Paryžiaus (EAPB) sutartis aktuali tuo, kad jinai buvo reikšminga Europos Sąjungos [...]

Vatikano įtaka Europos Sąjungos integracijai
Rašinys Vatikano įtaka Europos Sąjungos integracijai

Katalikų bažnyčia nepertraukiamai veikia jau kelis tūkstančius metų ir yra vienintelė tokia institucija Europoje. Dėl [...]

Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje
Referatas Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje

Rašto darbe aptariami galimi kalbos, kaip socialinio kapitalo formos, būdai. Ieškant empirinių iliustracijų, apžvelgiami tyrimai [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Referatas NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Darbe „NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ [...]