Vertybinių popierių portfelio valdymas

28 psl. / 5473 žod.

Ištrauka

Kiekvienas investuotojas, kuris nori ir gali prisiimti didesnę riziką, nei siūlo kitos investicinės priemonės ir taupymo būdai investuoja į akcijas. Nors investavimas nėra pati saugiausia pinigų išsaugojimo vieta trumpuoju laikotarpiu, tačiau turi tendenciją kilti ilguoju laikotarpiu ir investuotojui duoti grąžą, didesnę nei kitos investavimo ir taupymo priemonės. Dėl pakankamai didelės rizikos investavimas į akcijas gali būti ir nuostolingas, kas priklauso nuo daugybės ekonominių veiksnių, kurie ir bus aptarti šiame darbe
Aktualumas. Šis namų darbas atliekamas norint įsigilinti ir praktiškai pajausti investuotojo dvasią ir veikti pagal paruoštą modelį su netikromis akcijomis, tačiau tikrais sprendimais ir pasekmėmis. Investavimas vyksta 1993 metais Lietuvoje įsteigtoje nacionalinė vertybinių popierių biržoje, kuri po antro susijungimo 2008 metais tapo NASDAQ OMX Group Inc. dalimi. Šis modeliacinis investavimas padės įvertinti nepatyrusio investuotojo priimtus sprendimus dėl pasyvaus ir aktyvaus portfelio valdymo ir įsigilinti į ekonominę situaciją, kuri įtakoja tiek įmonės, tiek visos šakos finansinę ir ekonominę būklę.
Darbo problema - vertybinių popierių kainų kitimo įtaka sudaryto akcijų portfelio vertei.
Darbo objektas – aktyvus ir pasyvus akcijų portfeliai.
Darbo tikslas – įvertinti investuotojo priimtus sprendimus maksimaliai akcijų portfelio vertei užtikrinti.
Darbo tikslui pasiekti išsikeliami tokie uždaviniai:
1. Atlikti išsamią EIC analizę pasyvaus portfelio pasirinkimo įvertinimui.
2. Sudaryti pasyvų ir aktyvų akcijų portfelius.
3. Įvertinti pasyvaus akcijų portfelio laukiamas pajamas ir riziką.
4. Grafiškai pateikti ir paaiškinti aktyvaus ir pasyvaus portfelio akcijų kainų kitimo struktūrą.
5. Grafiškai pateikti ir įvertinti viso valdomo akcijų portfelio vertę ir pajamas (nuostolius).
6. Apibendrinti investavimo strategiją ir sprendimus.
Darbo nuoseklumas. Šį darbą sudarys trys dalys, turinčios savo atskirus skyrelius. Pirmojoje dalyje bus atliekama E-I-C analizė. Taip pat bus atrinkti ekonominiai sektoriai ir šakos, iš kurių buvo pasirinktos pasyvaus portfelio akcijos. Iš atrinktų sektorių bus išrinktos įmonės, į kurias investuojama. Antrojoje darbo dalyje bus atliekama pasyvaus akcijų portfelio laukiamų pajamų ir rizikos analizė, skaičiuojami ryšiai tarp pasirinktų akcijų. Paskutinėje darbo dalyje, remiantis atliktais investiciniais sprendimais, įvertinama viso akcijų portfelio - aktyvios ir pasyvios dalies - vertė bei gautos pajamos ar nuostolis.
Šiame darbe naudojami metodai: oficialios, Lietuvos banko pateikiamos statistikos analizė, mokslinių straipsnių, publikacijų, mokslinės literatūros analizė. Darbe buvo naudojami tradiciniai matematinės statistikos analizės metodai, statistinė palyginamoji bei loginė analizės.


Turinys

  • Įvadas3
  • I. E-I-C analizė5
  • 1.1. Ekonomikos - makroaplinkos analizė5
  • 1.2. Šakos analizė10
  • 1.3. Įmonių finansinės būklės analizė12
  • II. Pasyvaus portfelio laukiamos pajamos ir rizika19
  • III. Viso akcijų portfelio vertė ir pajamos21
  • Išvados26
  • Naudoti informacijos šaltiniai28

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Vertybiniai popieriai

Finansai Referatas alyncikas
Kiekvienam žmogui, gyvenančiam civilizuotame pasaulyje, tenka susidurti su teisine sistema. Civilinė teisė tiesiogiai paliečia kiekvieną iš mūsų, dažniausiai tenka susidurti su vertybiniais popieriais,...

Vyriausybės vertybiniai popieriai

Finansai Referatas 2014 m. lietuviskai123456
Vyriausybės vertybiniai popieriai – tai LR vardu išleisti skolos vertybiniai popieriai. Vyriausybė platina vertybinius popierius siekdama pasiskolinti pinigų įvairiems projektams finansuoti ir einamosioms...

Vyriausybės vertybiniai popieriai

Finansai Rašinys 2014 m. evaldux182
Įvadas Mūsų tikslas pristatyti vyriausybės vertybinių popierius, juos palyginti bei pristatyti jų privalumus ir trūkumus. Norime supažindinti kodėl vertybiniai popieriai yra...

Investicinio portfelio formavimas ir valdymas

Finansai Referatas 2019 m. samantag06
Darbas apie investicijų portfelį, atlikta Vokietijos bei Airijos makroaplinkos analizė, avialinijų sektoriaus analizė, fundamentali analizė, sudarytas investicijų portfelis.