Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Pasaulio finansų krizės priežastys bei pasekmės

1 atsiliepimas
Autorius:
Aktualumas. Finansų krizė nėra naujas reiškinys. Pasaulinės finansų krizės kaip ir kiti pasaulyje vykstantys procesai, reiškiniai be priežasties neatsiranda: viskas, kas vyksta, turi savas priežastis ir, žinoma, pasekmes. Pasaulinės finansų krizės priežastis ir pasekmes būtina gerai suprasti, kad būtų sudarytos sąlygos ateityje joms suvaldyti, išvengti jų pasikartojimo bei neigiamo poveikio. Pačia didžiausia finansų ir ekonomikos krize pasaulyje iki XXI a. buvo laikoma 1930 m. Didžioji Depresija, šios krizės priežastys ir pasekmės istorijoje yra plačiai analizuotos, ir iš jų mokytasi, tad lygiai dėl tokių pat priežasčių reikalinga suvokti ir XXI a. 1-ojo dešimtmečio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, kuri, kaip teigia McKibbin, W.J. ir Stoeckel,A. (2009), yra didžiausia ir ryškiausia moderniosios eros laikotarpiu, priežastis bei aptarti jos pasekmes.
Problematika. Pasaulinės finansų ir ekonominės krizės problematika jos laikotarpiu (2008/09) pasaulio mokslininkų (Blanchard,O., Faruqee,H., Das,M., Zeckhauser,R., ir kt.) yra plačiai analizuota įvairiais aspektais, ir viena populiariausių – tai šios krizės atsiradimo priežasčių ieškojimas ar pasekmių analizė atskiroms sritims, procesams, regionams, šalims. Skirtingi autoriai pateikia savo nuomones apie tai, kokios priežastys sąlygojo krizės atsiradimą, tačiau pastarosios ne visuomet sutampa: vieni kaltina FED, kiti bankus, treti - besaikiai vartojusią visuomenę ar net atskirus asmenis ir kt. Tad nepakanka susipažinti su vieno autoriaus darbu, kad būtų galima suvokti tikrąsias pasaulinės finansų krizės priežastis. Taip pat, kaip jau minėta, daug tyrimų atliekama ir siekiant įvertinti krizės poveikį, jos pasekmes atskiroms valstybių grupėms pagal įvairias klasifikacijas, pvz., išsivysčiusioms, besivystančioms ir kt., tačiau dažniausiai tyrimai atliekami analizuojant poveikį vienai grupei, pvz., tik besivystančioms šalims, ir susipažinus su vienu darbu lieka neaišku, kaip buvo paveiktos kitų šalių ar regionų ekonomikos.
Tyrimo objektas – 2008/09 metų pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės.
Darbo tikslas – susisteminti 2008/09 metų pasaulio finansų krizės priežastis ir pasekmes.
Siekiant užsibrėžto tikslo, suformuluoti šie darbo uždaviniai:
1. Surinkti, susisteminti ir pateikti įvairių autorių įvardijamas 2008/09 metų pasaulinės finansų krizės priežastis;
2. Aptarti 2008/09 metų pasaulinės finansų krizės plitimo kanalus;
3. Pristatyti 2008/09 metų pasaulinės finansų krizės pasekmes bankų sektoriui ir didžiosioms pasaulio ekonomikos rinkoms bei viso pasaulio rinkai.
Darbe naudoti metodai: loginė mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas. Duomenų apdorojimui ir sisteminimui panaudoti grupavimo, apibendrinimo ir grafinio vaizdavimo būdai.
Darbe naudoti šaltiniai: vietos ir užsienio autorių moksliniai straipsniai iš įvairių mokslinių periodinių žurnalų, duomenų bazių ir kitų elektroninių šaltinių.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6434 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • I. FINANSŲ KRIZĖS ANATOMIJA6
 • II. 2008/09 METŲ PASAULINĖS FINANSŲ KRIZĖS PRIEŽASTYS10
 • II.1. Makroekonominės priežastys10
 • Žemas infliacijos lygis ir žema palūkanų norma10
 • Aukštesnis rizikos laipsnis11
 • Augantis pasaulio disbalansas13
 • Nesekmė finansinio ciklo valdyme13
 • II.2. Priežastys iš finansų rinkos14
 • Finansinių inovacijų sudėtingumas14
 • Neįvertintas sisteminis pavojus14
 • Neadekvatus rizikos valdymas15
 • Kredito reitingų agentūrų klaidos15
 • Riziką skatinančios atlyginimų sistemos16
 • Kapitalo reikalavimų bankams nepaisymas16
 • Procikliškos kreditavimo sąlygos17
 • II.3. Politinės priežastys17
 • Vyriausybės sprendimu sumažinta kredito kontrolė17
 • Tarptautinio harmonizavimo ir koordinavimo trūkumas18
 • III FINANSŲ KRIZĖS PLITIMO KANALAI19
 • III. PASAULIO FINANSŲ KRIZĖS POVEIKIS21
 • III.1. Finansų krizės poveikis bankų sektoriui21
 • III.2. Finansų krizės poveikis pasaulio, ES, JAV, UK ir Kinijos ekonomikoms23
 • Finansų krizės poveikis BVP augimo tempams23
 • Finansų krizės poveikis einamosios sąskaitos balansui24
 • Finansų krizės poveikis infliacijos lygiui25
 • Finansų krizės poveikis nedarbo lygiui26
 • Finansų krizės poveikis tiesioginių užsienio investicijų apimtims27
 • IŠVADOS29
 • NAUDOTA LITERATŪRA30

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Labai stiprus darbas, vertas demesio
, 0000-00-00

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės
Prezentacija Pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės

Tyrimo objektas – 2008/09 metų pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės. Darbo tikslas – susisteminti 2008/09 [...]

Finansinės krizės: rūšys, atsiradimo priežasčių ir jų pasekmių analizė
Kursinis darbas Finansinės krizės: rūšys, atsiradimo priežasčių ir jų pasekmių analizė

Finansinė krizė – plačiai traktuojamas terminas, kuris vartojamas, kai, bet kuri finansinė priemonė ar turtas [...]

2007-2008 m. pasaulinės finansų krizės priežastys, veikimo mechanizmas ir poveikis įvairių šalių ekonomikoms
Referatas 2007-2008 m. pasaulinės finansų krizės priežastys, veikimo mechanizmas ir poveikis įvairių šalių ekonomikoms

Temos aktualumas: finansų ir ekonominės krizės yra ne tik pastarojo dešimtmečio reiškinys, todėl labai svarbu [...]

Lenkijos fiskalinės politikos vertinimas pasaulio finansų krizės akivaizdoje
Referatas Lenkijos fiskalinės politikos vertinimas pasaulio finansų krizės akivaizdoje

Temos aktualumas. 2011 m. liepą Lenkija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai[1]. Tai įvyko gana sudėtingu metu [...]

Pasaulio ekonominė krizė, prasidėjusi 2008 m.: priežastys, eiga, pasekmės
Kursinis darbas Pasaulio ekonominė krizė, prasidėjusi 2008 m.: priežastys, eiga, pasekmės

Stabilus finansinis sektorius svarbus kiekvienos šalies ekonomikai. Jame kylančios problemos gali lemti šalies ekonominį nuosmukį.

Lenkijos fiskalinės politikos vertinimas Pasaulio finansų krizės kontekste
Referatas Lenkijos fiskalinės politikos vertinimas Pasaulio finansų krizės kontekste

Įvadas. Kiekviena šalis turi savo fiskalinę politiką, kuri sudaro šalies mechanizmo veikimo pagrindą. Todėl verta atkreipti [...]

Brexit: priežastys ir pasekmės JK, ES ir pasauliniam ūkiui
Referatas Brexit: priežastys ir pasekmės JK, ES ir pasauliniam ūkiui

Jungtinėje Karalystėje, birželio 23 d. įvykęs balsavimas palikti Europos Sąjungą (toliau ES) buvo gilus sukrėtimas [...]

Finansinės krizės
Kursinis darbas Finansinės krizės

Finansų krizė yra ekonominė situacija, kai tam tikros finansinės institucijos ar turtas staigiai netenka didžiosios [...]

Svarbiausios pasaulyje XX-XXI a. kilusios ekonominės krizės ir jų sprendimai
Referatas Svarbiausios pasaulyje XX-XXI a. kilusios ekonominės krizės ir jų sprendimai

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais Lietuvos žiniasklaidoje netyla kalbos apie šalį apėmusią ekonominę krizę. Vis dažniau [...]

Bankinės ir rinkos tipo finansų sistemos pasaulyje
Diplominis darbas Bankinės ir rinkos tipo finansų sistemos pasaulyje

Temos aktualumas ir problema. Nesena pasaulio finansų krizė, įvykusi 2008 metais, iš pagrindų supurtė jau [...]

Skurdo priežastys ir pasekmės Europos Sąjungoje
Referatas Skurdo priežastys ir pasekmės Europos Sąjungoje

Kaip teigia Prof. habil dr. A. Šileika, R.Zabarauskaitė (2006) skurdas kaip reiškinys pradėtas nagrinėti XVIII [...]

Valstybės skolos priežastys ir pasekmės
Referatas Valstybės skolos priežastys ir pasekmės

Darbo tikslas – išsiaiškinti, kas yra valstybės skola, jos priežastis ir pasekmes. Tuo pačiu apžvelgti [...]

Ekonominės krizės įtaka AB „Vilkyškių pieninė“ finansiniams rodikliams
Referatas Ekonominės krizės įtaka AB „Vilkyškių pieninė“ finansiniams rodikliams

Ekonominė krizė – ryškus pasaulio, žemyno, šalies ar regiono, atskiro ekonominio objekto ar subjekto ekonominės [...]

Ekonominės krizės įtaka AB “Vilkyšių pieninė” finansiniams rodikliams
Referatas Ekonominės krizės įtaka AB “Vilkyšių pieninė” finansiniams rodikliams

Ekonominė krizė – ryškus pasaulio, žemyno, šalies ar regiono, atskiro ekonominio objekto ar subjekto ekonominės [...]

Šalių infliacijos priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai
Referatas Šalių infliacijos priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai

Temos aktualumas. Infliacija yra bendro, nuolat besitęsenčio visų prekių ir paslaugų kainų lygio kilimo reiškinys.