Pasaulio finansų krizės priežastys bei pasekmės

31 psl. / 6434 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Finansų krizė nėra naujas reiškinys. Pasaulinės finansų krizės kaip ir kiti pasaulyje vykstantys procesai, reiškiniai be priežasties neatsiranda: viskas, kas vyksta, turi savas priežastis ir, žinoma, pasekmes. Pasaulinės finansų krizės priežastis ir pasekmes būtina gerai suprasti, kad būtų sudarytos sąlygos ateityje joms suvaldyti, išvengti jų pasikartojimo bei neigiamo poveikio. Pačia didžiausia finansų ir ekonomikos krize pasaulyje iki XXI a. buvo laikoma 1930 m. Didžioji Depresija, šios krizės priežastys ir pasekmės istorijoje yra plačiai analizuotos, ir iš jų mokytasi, tad lygiai dėl tokių pat priežasčių reikalinga suvokti ir XXI a. 1-ojo dešimtmečio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, kuri, kaip teigia McKibbin, W.J. ir Stoeckel,A. (2009), yra didžiausia ir ryškiausia moderniosios eros laikotarpiu, priežastis bei aptarti jos pasekmes.
Problematika. Pasaulinės finansų ir ekonominės krizės problematika jos laikotarpiu (2008/09) pasaulio mokslininkų (Blanchard,O., Faruqee,H., Das,M., Zeckhauser,R., ir kt.) yra plačiai analizuota įvairiais aspektais, ir viena populiariausių – tai šios krizės atsiradimo priežasčių ieškojimas ar pasekmių analizė atskiroms sritims, procesams, regionams, šalims. Skirtingi autoriai pateikia savo nuomones apie tai, kokios priežastys sąlygojo krizės atsiradimą, tačiau pastarosios ne visuomet sutampa: vieni kaltina FED, kiti bankus, treti - besaikiai vartojusią visuomenę ar net atskirus asmenis ir kt. Tad nepakanka susipažinti su vieno autoriaus darbu, kad būtų galima suvokti tikrąsias pasaulinės finansų krizės priežastis. Taip pat, kaip jau minėta, daug tyrimų atliekama ir siekiant įvertinti krizės poveikį, jos pasekmes atskiroms valstybių grupėms pagal įvairias klasifikacijas, pvz., išsivysčiusioms, besivystančioms ir kt., tačiau dažniausiai tyrimai atliekami analizuojant poveikį vienai grupei, pvz., tik besivystančioms šalims, ir susipažinus su vienu darbu lieka neaišku, kaip buvo paveiktos kitų šalių ar regionų ekonomikos.
Tyrimo objektas – 2008/09 metų pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės.
Darbo tikslas – susisteminti 2008/09 metų pasaulio finansų krizės priežastis ir pasekmes.
Siekiant užsibrėžto tikslo, suformuluoti šie darbo uždaviniai:
1. Surinkti, susisteminti ir pateikti įvairių autorių įvardijamas 2008/09 metų pasaulinės finansų krizės priežastis;
2. Aptarti 2008/09 metų pasaulinės finansų krizės plitimo kanalus;
3. Pristatyti 2008/09 metų pasaulinės finansų krizės pasekmes bankų sektoriui ir didžiosioms pasaulio ekonomikos rinkoms bei viso pasaulio rinkai.
Darbe naudoti metodai: loginė mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas. Duomenų apdorojimui ir sisteminimui panaudoti grupavimo, apibendrinimo ir grafinio vaizdavimo būdai.
Darbe naudoti šaltiniai: vietos ir užsienio autorių moksliniai straipsniai iš įvairių mokslinių periodinių žurnalų, duomenų bazių ir kitų elektroninių šaltinių.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • I. FINANSŲ KRIZĖS ANATOMIJA6
 • II. 2008/09 METŲ PASAULINĖS FINANSŲ KRIZĖS PRIEŽASTYS10
 • II.1. Makroekonominės priežastys10
 • Žemas infliacijos lygis ir žema palūkanų norma10
 • Aukštesnis rizikos laipsnis11
 • Augantis pasaulio disbalansas13
 • Nesekmė finansinio ciklo valdyme13
 • II.2. Priežastys iš finansų rinkos14
 • Finansinių inovacijų sudėtingumas14
 • Neįvertintas sisteminis pavojus14
 • Neadekvatus rizikos valdymas15
 • Kredito reitingų agentūrų klaidos15
 • Riziką skatinančios atlyginimų sistemos16
 • Kapitalo reikalavimų bankams nepaisymas16
 • Procikliškos kreditavimo sąlygos17
 • II.3. Politinės priežastys17
 • Vyriausybės sprendimu sumažinta kredito kontrolė17
 • Tarptautinio harmonizavimo ir koordinavimo trūkumas18
 • III FINANSŲ KRIZĖS PLITIMO KANALAI19
 • III. PASAULIO FINANSŲ KRIZĖS POVEIKIS21
 • III.1. Finansų krizės poveikis bankų sektoriui21
 • III.2. Finansų krizės poveikis pasaulio, ES, JAV, UK ir Kinijos ekonomikoms23
 • Finansų krizės poveikis BVP augimo tempams23
 • Finansų krizės poveikis einamosios sąskaitos balansui24
 • Finansų krizės poveikis infliacijos lygiui25
 • Finansų krizės poveikis nedarbo lygiui26
 • Finansų krizės poveikis tiesioginių užsienio investicijų apimtims27
 • IŠVADOS29
 • NAUDOTA LITERATŪRA30

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Nedarbo priežastys ir pasekmės

Ekonomika Kursinis darbas 2009 m. gatulytė
Pirmoje dalyje „NEDARBAS: ESMĖ, PRIEŽASTYS, PASEKMĖS“ nagrinėjama nedarbo sąvoka. Apžvelgiamos nedarbo rūšys. Atskleidžiamos nedarbo priežastys ir pasekmės. Išskiriama ir aptariama viena iš nedarbo...