Ekonomika ir verslas / Vadyba

Susijungimų ir įsigyjimų sandorių analizė ir vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas ir problema. Šiandieninėje ekonomikoje susijungimų ir įsigyjimų sandorių tematika diskutuotina tiek tarp akademikų, tiek tarp praktikų. Šios tematikos empiriniai tyrimai apima itin platų spektrą analizės objektų, krypčių bei taikomų metodų. Tyrimuose keliamos skirtingos hipotezės bei išskiriamos skirtingos priežastys, dėl kurių įmonės siekia įsitraukti į susijungimų ir įsigyjimų veiklą. Viena iš priežasčių yra ta, kad įmonės gali būti vertingas susijungimo ar įsigyjimo objektas dėl potencialios ateities naudos. Kitais atvejais, susijungimų ar įsigyjimų sandoriai yra puikus būdas finansinių sunkumų turinčioms įmonėms ištaisyti nepalankią padėtį. Vis dėlto, vertės kūrimas yra laikomas pagrindine, apjungiančia šiuos bei daugelį kitų smulkesnių motyvų, priežastimi. Būtent pastarųjų dešimtmečių masiškas susijungimų ir įsigyjimų sandorių augimas paskatino daugelį teoretikų ir praktikų tirti, ar šie sandoriai kuria vertę ir ar ši vertė pagrindžia sandorių vykdymo būtinumą.
Problema – susijungimų ir įsigijimų sandorių empirinių tyrimų bei susijungimų ir įsigyjimo sandorių Europoje 2004-2013 metais susistemintos informacijos trūkumas.
Darbo tyrimo objektas – susijungimų ir įsigyjimų sandoriai Europos kontekste.
Darbo tikslas – atlikti susijungimu ir isigyjimu sandorių tematikos empirinių tyrimų analizę bei atskleisti šių sandorių rinkos tendencijas.
Darbe keliami uždaviniai:
• Atlikti susijungimų ir įsisgyjimų sandorių tematikos analizę, remiantis teoriniais ir empiriniais tyrimais;
• Atlikti susijungimų ir įsigyjimų sandorių generuojamos vertės tematikos analizę, remiantis teoriniais ir empiriniais tyrimais;
• Apžvelgti susijungimų ir įsigijimų tendencijas Europoje 2004-2013 metų laikotarpiu, nustatyti jų pasiskirstymą pagal valstybes ir sektorius bei pristatyti jų poveikį darbo jėgai.
Darbo metodai. Analizuojant susijungimų ir įsigyjimų sandorių teorinius ir praktinius aspektus atlikta empirinių tyrimų palyginamoji ir sisteminė analizė. Taip pat trečioje darbo dalyje analizuojant susijungimus ir įsigyjimus Europoje 2004-2013 metų laikotarpiu naudotas statistinės analizės metodas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7213 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. Pagrindinės susijungimų ir įsigyjimų sandorių tematikos mokslinių tyrimų kryptys, metodai ir išvados4
 • II. SUSIJUNGIMŲ IR ĮSIGYJIMŲ SANDORIŲ GENERUOJAMOS VERTĖS TYRIMŲ PROBLEMINĖ ANALIZĖ7
 • II. 1. Mokslinių tyrimų srityje keliamos ir tikrinamos hipotezės7
 • II. 2. Mokslinių tyrimų srityje naudojamos tyrimo metodikos8
 • II. 3. Pagrindinės mokslinių tyrimų problemos ir išvados10
 • III. SUSILIEJIMŲ IR ĮSIGIJIMŲ STATISTINĖ ANALIZĖ14
 • III.1. Susijungimų ir įsigijimų Europoje kitimo tendencijos15
 • III.2. Europos susijungimų ir įsigijimų užimama dalis16
 • III.3. Europos susijungimų ir įsigijimų pasiskirstymas pagal valstybes18
 • III.4. Europos susijungimų ir įsigijimų pasiskirstymas pagal sektorius19
 • III.5. Europoje vykdomų susijungimų ir įsigijimų poveikis darbo jėgai21
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
Kursinis darbas Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

Darbe pateikiami ir lyginami Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai Kaip ir daugelyje modernių ekonomikų Švedijos ekonomikoje [...]

Opcionų rinkos tendencijų analizė ir vertinimas JAV
Prezentacija Opcionų rinkos tendencijų analizė ir vertinimas JAV

Tyrimo problema: kokios yra JAV opcionų rinkos perspektyvos po globalios finansų krizės? Tyrimo objektas – JAV [...]

Užsienio valiutų kursų analizė ir rizikos vertinimas SEB banke
Diplominis darbas Užsienio valiutų kursų analizė ir rizikos vertinimas SEB banke

ĮVADAS   Plečiantis ekonominei globalizacijai, valstybės vis aktyviau prekiauja tarpusavyje, todėl daugėja tarptautinių atsiskaitymų, kurie kelia skirtingų [...]

Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV
Referatas Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV

Temos aktualumas. Pastaruosius du dešimtmečius didžiosios pasaulio dalies finansų sistemos patyrė tam tikrą transformaciją. Dereguliavimo [...]

Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”
Kursinis darbas Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė [...]

Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos analizė ir vertinimas
Diplominis darbas Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos analizė ir vertinimas

Statistika - tai mokslas, kuris nagrinėja įvairių reiškinių būklę, jų padėtį bei dėsningumus. Tai reikšminga [...]

Ergo Insurance SE Lietuvos filialo finansinės veiklos analizė ir vertinimas
Referatas Ergo Insurance SE Lietuvos filialo finansinės veiklos analizė ir vertinimas

Finansinių rodiklių analizė tai viena iš svarbiausių įmonių valdymo funkcijų, kuri rinkos dalyviams yra viena [...]

AB „Pieno žvaigždžių“ ir Bongrain SA analizavimas ir vertinimas
Tyrimas AB „Pieno žvaigždžių“ ir Bongrain SA analizavimas ir vertinimas

Finansinių rodiklių analizė įmonės veikloje yra be galo svarbi. Rodikliai parodo tikrąją įmonės finansinę būklę [...]

Įmonės X intelektinio kapitalo analizė ir vertinimas
Referatas Įmonės X intelektinio kapitalo analizė ir vertinimas

Šiomis dienomis esanti konkurencija, kuri nuolat didėja, skatina įmones imtis priemonių, kaip išsiskirti iš kitų [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "X" finansinės veiklos analizė ir vertinimas

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė [...]

Arbatos rinkos analizė ir galimybių vertinimas Lietuvoje
Referatas Arbatos rinkos analizė ir galimybių vertinimas Lietuvoje

Tema Šiame darbe aprašoma arbatos  rinką, jos pavojai ir grėsmės. Visais laikais arbatai buvo skiriamas ypatingas [...]

AB „LESTO“ išteklių vertinimas, ilgalaikio turto analizė
Laboratorinis darbas AB „LESTO“ išteklių vertinimas, ilgalaikio turto analizė

Kiekvienai įmonei svarbu siekti savo veiklos tikslų – pelno. Materialusis veiksnys yra vienas iš svarbiausių [...]

Pirkejų skolų analizė ir vertinimas AB
Referatas Pirkejų skolų analizė ir vertinimas AB "Vilniaus Baldai"

Dabartiոiu metu vis ԁiոamiškiau keičiasi ekoոomiոė situacija. Diԁėja visuomeոės poreikių kaitos tempai. Vis sparčiau ԁiegiamos [...]

Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas: konditerinius gaminius gaminančios įmonės atvejo analizė
Diplominis darbas Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas: konditerinius gaminius gaminančios įmonės atvejo analizė

Temos naujumas ir aktualumas. Efektyvumas yra gyvybingai svarbus įmonėms. Dėl spartaus globalizacijos proceso ir Lietuvos [...]