Susijungimų ir įsigyjimų sandorių analizė ir vertinimas

28 psl. / 7213 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir problema. Šiandieninėje ekonomikoje susijungimų ir įsigyjimų sandorių tematika diskutuotina tiek tarp akademikų, tiek tarp praktikų. Šios tematikos empiriniai tyrimai apima itin platų spektrą analizės objektų, krypčių bei taikomų metodų. Tyrimuose keliamos skirtingos hipotezės bei išskiriamos skirtingos priežastys, dėl kurių įmonės siekia įsitraukti į susijungimų ir įsigyjimų veiklą. Viena iš priežasčių yra ta, kad įmonės gali būti vertingas susijungimo ar įsigyjimo objektas dėl potencialios ateities naudos. Kitais atvejais, susijungimų ar įsigyjimų sandoriai yra puikus būdas finansinių sunkumų turinčioms įmonėms ištaisyti nepalankią padėtį. Vis dėlto, vertės kūrimas yra laikomas pagrindine, apjungiančia šiuos bei daugelį kitų smulkesnių motyvų, priežastimi. Būtent pastarųjų dešimtmečių masiškas susijungimų ir įsigyjimų sandorių augimas paskatino daugelį teoretikų ir praktikų tirti, ar šie sandoriai kuria vertę ir ar ši vertė pagrindžia sandorių vykdymo būtinumą.
Problema – susijungimų ir įsigijimų sandorių empirinių tyrimų bei susijungimų ir įsigyjimo sandorių Europoje 2004-2013 metais susistemintos informacijos trūkumas.
Darbo tyrimo objektas – susijungimų ir įsigyjimų sandoriai Europos kontekste.
Darbo tikslas – atlikti susijungimu ir isigyjimu sandorių tematikos empirinių tyrimų analizę bei atskleisti šių sandorių rinkos tendencijas.
Darbe keliami uždaviniai:
• Atlikti susijungimų ir įsisgyjimų sandorių tematikos analizę, remiantis teoriniais ir empiriniais tyrimais;
• Atlikti susijungimų ir įsigyjimų sandorių generuojamos vertės tematikos analizę, remiantis teoriniais ir empiriniais tyrimais;
• Apžvelgti susijungimų ir įsigijimų tendencijas Europoje 2004-2013 metų laikotarpiu, nustatyti jų pasiskirstymą pagal valstybes ir sektorius bei pristatyti jų poveikį darbo jėgai.
Darbo metodai. Analizuojant susijungimų ir įsigyjimų sandorių teorinius ir praktinius aspektus atlikta empirinių tyrimų palyginamoji ir sisteminė analizė. Taip pat trečioje darbo dalyje analizuojant susijungimus ir įsigyjimus Europoje 2004-2013 metų laikotarpiu naudotas statistinės analizės metodas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. Pagrindinės susijungimų ir įsigyjimų sandorių tematikos mokslinių tyrimų kryptys, metodai ir išvados4
 • II. SUSIJUNGIMŲ IR ĮSIGYJIMŲ SANDORIŲ GENERUOJAMOS VERTĖS TYRIMŲ PROBLEMINĖ ANALIZĖ7
 • II. 1. Mokslinių tyrimų srityje keliamos ir tikrinamos hipotezės7
 • II. 2. Mokslinių tyrimų srityje naudojamos tyrimo metodikos8
 • II. 3. Pagrindinės mokslinių tyrimų problemos ir išvados10
 • III. SUSILIEJIMŲ IR ĮSIGIJIMŲ STATISTINĖ ANALIZĖ14
 • III.1. Susijungimų ir įsigijimų Europoje kitimo tendencijos15
 • III.2. Europos susijungimų ir įsigijimų užimama dalis16
 • III.3. Europos susijungimų ir įsigijimų pasiskirstymas pagal valstybes18
 • III.4. Europos susijungimų ir įsigijimų pasiskirstymas pagal sektorius19
 • III.5. Europoje vykdomų susijungimų ir įsigijimų poveikis darbo jėgai21
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 7, 2013
Apimtis
28 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Vadyba Diplominis darbas magnolija
Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - prioritetinė vadybos funkcija. Jis nėra vienkartinis veiksmas, kurio...

Chester Irving Bernard. Biografija ir darbai

Vadyba Referatas studentas151
Žmogiškųjų santykių teorijos atstovai pirmieji pradėjo tyrinėti darbuotojų elgsenos motyvavimo problemas. Šioje srityje ypač pasižymėjo Ch. I. Barnard’as. Tikriausiai niekas nesitikėjo, kad ir...