Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV

25 psl. / 6237 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Pastaruosius du dešimtmečius didžiosios pasaulio dalies finansų sistemos patyrė tam tikrą transformaciją. Dereguliavimo, finansinių inovacijų procesas, naujos informacijos ir telekomunikacinės sistemos nuosekliai keitė finansų sistemas. Ypač išryškėjo išvestinių finansinių priemonių, tarp jų ir opcionų, rinkų augimas, kadangi per 10 metų jų apyvarta išaugo daugiau kaip 6 kartus. Tad akivaizdu, kad šiuolaikinėse išvystytose finansų sistemose ekonomikos augimui ir stiprinimui didelę reikšmę turi subalansuota ir sėkmingai funkcionuojanti opcionų rinka.
Tyrimo problema. Dėl išaugusio rinkų atvirumo, 2007 metų pabaigoje JAV kilusi krizė išplito tarptautiniu mastu ir paveikė įvairių finansų sistemas ir jų veiklą. Tokių finansų gigantų, kaip Lehman Brothers, American Insurance Group (AIG), kurių veikla buvo siejama su derivatyvais, žlugimas, sukėlė daug diskusijų apie rizikas, kurias sukelia prekyba šiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Nors atlikta nemažai tyrimų, aprašančių JAV opcionų rinkų atsiradimą ir reguliavimą, tačiau nėra ištirtos JAV opcionų rinkų vystymosi tendencijos ir jų perspektyvos. Tad šiame darbe formuluojama tyrimo problema: kokios yra JAV opcionų rinkos perspektyvos po globalios finansų krizės?
Tyrimo objektas – JAV opcionų rinka.
Darbo tikslas – įvertinti JAV opcionų rinkos tendencijas ir tolesnio vystymosi perspektyvas.
Siekiant užsibrėžto tikslo, suformuluoti šie darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti opcionų rinkų formavimosi ir teisinio reguliavimo teorinius aspektus.
2. Atlikti JAV opcionų rinkos tendencijų ir pokyčių analizę.
3. Atskleisti JAV opcionų rinkos tolimesnio vystymosi perspektyvas.
Darbe naudoti metodai: loginė mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas, statistinių duomenų lyginamoji analizė. Duomenų apdorojimui ir sisteminimui panaudoti grupavimo, apibendrinimo ir grafinio vaizdavimo būdai.
Darbe naudoti šaltiniai: užsienio autorių knygos, moksliniai straipsniai iš įvairių mokslinių periodinių žurnalų, duomenų bazių ir kitų elektroninių šaltinių; statistiniai duomenys, pateikiami CBOE, NYSE Euronext, NASDAQ OMX biržų ir Opcionų kliringo institucijos (OCC) internetiniuose tinklalapiuose.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. OPCIONŲ RINKŲ FORMAVIMASIS IR TEISINIS REGULIAVIMAS4
  • 1.1 Opcionų rinkų atsiradimas ir globalėjimas4
  • 1.2 Opcionų rinkų teisinis reguliavimas6
  • 2. OPCIONŲ RINKOS TENDENCIJŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS JAV9
  • 2.1 Opcionų rinkos formavimosi ir pokyčių analizė9
  • 2.2 Opcionių sandorių statistikos analizė12
  • 2.3 Opcionų rinkos JAV vystymosi perspektyvų vertinimas17
  • IŠVADOS21
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS23

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai