Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Tarptautinė prekyba: „Rusijos kelias į Pasaulio Prekybos Organizaciją “

0 atsiliepimų
Autorius:
Pasaulio prekybos organizacija (PPO, angl. World Trade Organization arba WTO) – tarptautinė prekybos organizacija, nustatanti taisykles ir sprendžianti prekybinius konfliktus tarp į ją įstojusių šalių, kurios visos yra pasirašę apie 30 sutarčių. Ši organizacija veiklą pradėjo 1995 m. 2011 metų pabaigoje joje buvo 152 narės ir 26 stebėtojos. Rusijai stovint prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) slenksčio buvo svarstoma, kaip tai atsilieps kitų šalių, tarp jų ir artimiausių jos kaimynų, ekonomikai. Stojimas į PPO labai svarbus žingsnis Rusijai dėl tolesnės Rusijos integracijos į pasaulio ekonomiką. Pasaulio ekonomistai spėjo, kad dėl to pagerės investavimo ir prekybos sąlygos, paspartės Rusijos ekonomikos modernizavimas bei atsivers daugybė verslo galimybių ir Rusijos, ir Europos bendrovėms. Tačiau Rusijos valstybė turėjo gerokai pasistengti, kad įveiktų visas kliūtis, kurios trukdė prisijungti prie šios organizacijos.

Šiame rašto darbe bus stengiamasi išanalizuoti tris užsienio autorių straipsnius „Russian accession to the WTO—why such a long and difficult road?“ David A. Dyker (2007), „Russia‘s acession to the WTO: major commitments, possible implications“ (2012) ir„The economic significance of Russia‘s accesion to the WTO“Dr. Connolly Richard (2012). Atliekant straipsnių analizę bus stengiamasi išsiaiškinti Rusijos stojimo į PPO tikslus, bei priežastis. Taip pat bus analizuojama Rusijos padėtis prieš stojimą į Pasaulio Prekybos Organizaciją. Be to, bus aptariama įtaka, kurią turėjo šios šalies įstojimas, bei pagrindinės problemos, su kuriomis Rusija turėjo susidoroti, kad taptų šios organizacijos nare.Darbo tikslas - išanalizuoti tris užsienio autorių straipsnius ir išsiaiškinti, Rusijos stojimo į PPO priežastis, bei tikslus. Aptarti kokią įtaką PPO turėjo šios šalies įstojimas. Taip pat aptarti pagrindines Rusijos stojimo į PPO problemas.


Darbo objektas – Rusijos stojimas į PPO.

Darbo uždaviniai:
• Aptarti Rusijos padėtį prieš stojimą į PPO;
• Išsiaiškinti Rusijos stojimo į PPO priežastis, bei tikslus;
• Aptarti kokią įtaką PPO turėjo šios šalies įstojimas;
• Aptarti pagrindines Rusijos stojimo į PPO problemas.
Darbo metodika:
• Straipsnių nagrinėjimas.
• Atlikto tyrimo apžvalga.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4021 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1 STRAIPSNIS „Russian accession to the WTO—why such a long and difficult road?“5
 • 1.1 Rusijos ekonominė padėtis5
 • 1.2 Rusijos stojimo į PPO tikslai9
 • 2 STRAIPSNIS „Russia‘s acession to the WTO: major commitments, possible implications“11
 • 2.1 Kliūtys Rusijai tapti WTO nare11
 • 2.2 Rusijos prisiimti įsipareigojimai12
 • 2.2.1 Prekių rinkos atvėrimas13
 • 2.2.2 Paslaugų rinkos atvėrimas14
 • 3 STRAIPSNIS „The economic significance of Russia‘s accesion to the WTO“17
 • 3.1 Prognozės Rusijai po stojimo į PPO ir ekonominės padėties pasikeitimas17
 • Išvados22
 • Literatūros sąrašas23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pasaulio Prekybos Organizacija
Referatas Pasaulio Prekybos Organizacija

Visi susiduriame su tarptautine prekyba daugelyje vietų. Prekyba, kuri be prievartos ir apribojimų vyksta tarp [...]

Rusijos tarptautinės prekybos politika
Referatas Rusijos tarptautinės prekybos politika

Tarptautinė prekyba yra vienas svarbiausių ir dinamiškiausių pasaulinio ūkio globalizacijos veiksnių. Dabartinėmis sąlygomis nė viena [...]

Pasaulio prekybos organizacijos struktūra ir funkcijos
Referatas Pasaulio prekybos organizacijos struktūra ir funkcijos

Įvadas Pasaulio prekybos organizacija (PPO) (World Trade Organization) yra pagrindinė tarptautinė organizacija, sprendžianti klausimus, susijusius su [...]

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir Lietuva
Rašinys Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir Lietuva

1995 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo programoje nurodė sprendimą pradėti derybas dėl prisijungimo prie Bendrojo [...]

Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje
Prezentacija Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje

Reklama – informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar [...]

Tarptautinė prekyba ir klimato kaita
Referatas Tarptautinė prekyba ir klimato kaita

Pasaulinėje ekonomikoje tarptautinė prekyba gali turėti didelės įtakos klimato kaitai. Į diskusiją dėl laisvos prekybos [...]

Prekyba tarptautinėmis paslaugomis
Referatas Prekyba tarptautinėmis paslaugomis

Dabartiniu metu dauguma įmonių, organizacijų, kompanijų ar kitokios rūšies verslą kuriančių organizacijų stengiasi išlikti konkurencingos [...]

Tarptautinė prekyba
Prezentacija Tarptautinė prekyba

  Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos: •Gamybos sąlygų (gamtinių, klimatinių, aprūpinimo ištekliais) skirtingumas. •Skirtingi gamybos našumo lygiai. Kiekviena [...]

Tarptautinė prekyba
Referatas Tarptautinė prekyba

Šiuolaikinė prekyba – tai neatsiejama kasdieninio gyvenimo dalis. Plėtojantis tarpvalstybiniams vyksta daugybę pardavimo ir pirkimo [...]

Pasaulinė prekyba užsienio valiuta
Referatas Pasaulinė prekyba užsienio valiuta

XXI amžiuje vienareikšmiškai galima sakyti, kad pasaulis yra globalus. Naudodamiesi internetu galime per kelias sekundes [...]

Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą
Referatas Muitinės ir verslo bendradarbiavimas plėtojant tarptautinę prekybą

Įvadas Aktualumas. Lietuvos Respublikos muitinės misija – saugoti Lietuvos valstybės bei Europos Sąjungos (ES) [...]

Tarptautinė prekyba Lietuvoje
Kursinis darbas Tarptautinė prekyba Lietuvoje

Lietuvos užsienio prekybos raidai didelę įtaką turėjo jos geografinė padėtis tarp Vakarų ir Rytų rinkų [...]

Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos
Referatas Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos

Nagrinėjant Lietuvos ekonominius santykius su Rusija yra gilinamasi į kelis aspektus. Pirmoji dalis yra susijusi [...]

Naftos įtaka tarptautinei prekybai
Referatas Naftos įtaka tarptautinei prekybai

Šiuolaikiniame mūsų gyvenime, beveik kiekviename žingsnyje susiduriame su naftos produktais. Nafta - žemės plutoje susidaręs [...]

Lietuvos vaidmuo pasaulinėje prekyboje
Referatas Lietuvos vaidmuo pasaulinėje prekyboje

Prekyba vyksta jau labai seniai. Pradžioje tai buvo mainai, o vėliau parsidėjo ir prekyba tarp [...]