Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

21 psl. / 4000 žod.

Ištrauka

Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių, jose funkcionuoja 60 savivaldybių, tarp jų miesto ir rajonų savivaldybės.
Remiantis 2012 metų Lietuvos savivaldybių duomenimis didžiausias pajamas gaunančios savivaldybės Lietuvoje yra Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybės. Vilniaus miesto savivaldybės pajamos 2012 m. siekia 1019724,3 tūkst. Lt, o Kauno miesto savivaldybės 682100 tūkst. Lt. 2011 m. pajamų sumos siekė Vilniaus mieste 987932,7 tūkst. Lt, Kauno mieste siekė 731030 tūkst. Lt. Taigi per metus Vilniaus miesto savivaldybės pajamos išaugo apie 32 mln. Lt, tuo tarpu Kauno miesto savivaldybės pajamos sumažėjo 48 mln. Lt.
Darbo aktualumas: Lietuvoje dabartiniu metu matoma situacija, jog neteisinga valdomos pajamos ir išlaidos, kas lemia deficitinį Lietuvos biudžetą. Taigi, bus pažvelgta į dvi didžiąsias Lietuvos savivaldybes, į jų valdymą, kaip jos valdo savo pajamas ir išlaidas, ir kaip joms tai sekasi.
Darbo objektas - Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybės.
Darbo tikslas – išanalizuoti Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių biudžetų 2008 - 2012 m. pajamas ir išlaidas, kaip vykdomi atsiskaitymai šiose savivaldybėse.
Darbo uždaviniai :
1. Apibūdinti savivaldybės sampratą ir jos funkcijas.
2. Išanalizuoti Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybių biudžetus.
3. Išanalizavus Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybių biudžetus, palyginti juos ir pateikti išvadas.
Darbe naudojami šie metodai: mokslinės literatūros, informacijos, pateiktos Lietuvos statistikos departamente bei savivaldybių internetinių puslapių nagrinėjimas, rinkimas, sisteminimas, gautų rezultatų analizė ir apibendrinimas.
Darbo struktūra. Šį darbą sudaro 2 dalys.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. SAVIVALDYBĖS SAMPRATA IR JOS BIUDŽETO TEORINIS ASPEKTAS4
  • 1.1. Savivaldybės samprata ir jos funkcijos4
  • 1.2. Savivaldybės biudžeto samprata10
  • 2. VILNIAUS IR KAUNO SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ12
  • 2.1. Vilniaus ir Kauno savivaldybių biudžetų pajamų palyginimas12
  • 2.2. Vilniaus ir Kauno savivaldybių biudžetų asignavimų palyginimas16
  • IŠVADOS20
  • LITERATŪRA21

Reziumė

Autorius
romas
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.60
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 17, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Finansinių ataskaitų palyginamoji analizė

Ekonomika Referatas 2015 m. setas2
Pasaulis yra didelė konkurencinė arena, kurioje kiekviena įmonė privalo konkuruoti ir išlaikyti savo įtvirtintas pozicijas. Be finansų apskaitos tai būtų padaryti beveik neįmanoma....