Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

0 atsiliepimų
Autorius:
Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių, jose funkcionuoja 60 savivaldybių, tarp jų miesto ir rajonų savivaldybės.
Remiantis 2012 metų Lietuvos savivaldybių duomenimis didžiausias pajamas gaunančios savivaldybės Lietuvoje yra Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybės. Vilniaus miesto savivaldybės pajamos 2012 m. siekia 1019724,3 tūkst. Lt, o Kauno miesto savivaldybės 682100 tūkst. Lt. 2011 m. pajamų sumos siekė Vilniaus mieste 987932,7 tūkst. Lt, Kauno mieste siekė 731030 tūkst. Lt. Taigi per metus Vilniaus miesto savivaldybės pajamos išaugo apie 32 mln. Lt, tuo tarpu Kauno miesto savivaldybės pajamos sumažėjo 48 mln. Lt.
Darbo aktualumas: Lietuvoje dabartiniu metu matoma situacija, jog neteisinga valdomos pajamos ir išlaidos, kas lemia deficitinį Lietuvos biudžetą. Taigi, bus pažvelgta į dvi didžiąsias Lietuvos savivaldybes, į jų valdymą, kaip jos valdo savo pajamas ir išlaidas, ir kaip joms tai sekasi.
Darbo objektas - Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybės.
Darbo tikslas – išanalizuoti Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių biudžetų 2008 - 2012 m. pajamas ir išlaidas, kaip vykdomi atsiskaitymai šiose savivaldybėse.
Darbo uždaviniai :
1. Apibūdinti savivaldybės sampratą ir jos funkcijas.
2. Išanalizuoti Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybių biudžetus.
3. Išanalizavus Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybių biudžetus, palyginti juos ir pateikti išvadas.
Darbe naudojami šie metodai: mokslinės literatūros, informacijos, pateiktos Lietuvos statistikos departamente bei savivaldybių internetinių puslapių nagrinėjimas, rinkimas, sisteminimas, gautų rezultatų analizė ir apibendrinimas.
Darbo struktūra. Šį darbą sudaro 2 dalys.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. SAVIVALDYBĖS SAMPRATA IR JOS BIUDŽETO TEORINIS ASPEKTAS4
  • 1.1. Savivaldybės samprata ir jos funkcijos4
  • 1.2. Savivaldybės biudžeto samprata10
  • 2. VILNIAUS IR KAUNO SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ12
  • 2.1. Vilniaus ir Kauno savivaldybių biudžetų pajamų palyginimas12
  • 2.2. Vilniaus ir Kauno savivaldybių biudžetų asignavimų palyginimas16
  • IŠVADOS20
  • LITERATŪRA21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė

Jau nuo senų laikų pasaulio [...]

LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė
Referatas LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.  Lietuvos valstybės biudžetas – [...]

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos [...]

AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus
Referatas AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė

Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė [...]

2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė
Tyrimas 2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė

Pagal istorinius šaltinius, žodis „biudžetas“ yra kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio bouge – odinis [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė
Referatas AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė

Finansinė veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m

Valstybiniu socialiniu draudimu siekiama apsaugoti žmones nuo socialinės ir ekonominės rizikos pasekmių. Šis draudimas pagrįstas [...]

Užimtumo lygio senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė 1997 – 2007 metais
Referatas Užimtumo lygio senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė 1997 – 2007 metais

Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.2 mln. kv. kilometrų, vienijanti 15 [...]

Netiesioginių mokesčių palyginamoji analizė pabaltijo šalyse 2009m. - 2011m.
Tyrimas Netiesioginių mokesčių palyginamoji analizė pabaltijo šalyse 2009m. - 2011m.

Tyrimo aktualumas. Kiekviena valstybė atlieka labai daug skirtingų funkcijų, tokių kaip vystymo funkciją, užtikrina išorinę [...]