Fizinio išsivystymo samprata

15 psl. / 3960 žod.

Ištrauka

Nuo seniausių laikų žmogaus fizinis išsivystymas ir pajėgumas buvo svarbiausi faktoriai lemiantys sėkmę kasdieninėje veikloje. Tuomet, kai žmonija sudarė pirmykštę bendruomenę, pagrindinė žmogaus veikla buvo maisto rinkimas, medžioklė, apsisaugojimas nuo priešų, taigi tada žmogaus fizinis išsivystymas ir gera sveikata reiškė jo paties išlikimą, gyvybę. Pamažu gerėjant gyvenimo sąlygoms, kai žmogui atsirado galimybė išgyventi nenaudojant savo fizinių jėgų, nublanko ir pati fizinio išsivystymo svarba, tačiau nenuginčijamas faktas tebėra tas, kad fizinis pajėgumas turi tiesioginį ryšį žmogaus sveikatai.
Vystantis ir augant žmogui paraleliai gerėja ir jo fizinis išsivystymas. Tam didžiausios įtakos turi natūralus organizmo augimas, gyvenimo sąlygos, darbas ir įvairi fizinė veikla. Literatūroje fizinio išsivystymo sąvoka paprastai aiškinama kaip morfologinių, fiziologinių, funkcinių savybių kompleksas. Tai tam tikru būdu nustatoma žmogaus organizmo fizinė ir lytinė branda, fizinis pajėgumas ir išsiaiškinama, ar asmuo vystosi harmoningai. Fiziniai žmogaus kitimai vyksta visą jo gyvenimą, tačiau pats intensyviausias vystymosi procesas trunka iki 18-20 metų, kai baigiasi biologinis organizmo vystymasis ir prasideda santykinai pastovus morfofunkcinis kaitos laikotarpis.
Aptariamoji tema yra ypač aktuali šių dienų visuomenėje. Šiais laikais, kai gyvenimo tempas yra ypač greitas, kuomet darbo jėga ir kasdieninė žmogaus gyvenimo veikla tampa vis labiau kompiuterizuota ir automatizuota, asmens fiziniai gebėjimai nueina į antraplanę vietą. Žmonių fizinis išsivystymas tampa vis prastesnis, nepaisant to, kad būtent jis yra vienas iš pagrindinių geros sveikatos garantų. Taigi šiame darbe pagrindinis dėmesys bus skiriamas fizinio išsivystymo įtakos žmogaus gyvenime detaliam aptarimui. Formuluojami šie darbo uždaviniai – aptarti žmogaus fizinio išsivystymo raidą pagal jo amžių, kaip jis įvertinamas, koks fizinio išsivystymo vaidmuo žmogaus motorinei veiklai, kokia fizinio aktyvumo įtaka žmogaus fiziniam išsivystymui bei įvertinti fizinius gebėjimus pagal žmogaus fizinį išsivystymą.
Egzistuoja nemažai metodinės literatūros, parengtos Lietuvos universitetų darbuotojų, studentų baigiamųjų tiriamųjų darbų, kūno kultūros ir sporto departamento,sporto informacijos centrų ir pan. Temos atskleidimui daugiausia pasitelkta tokiais moksliniais darbais kaip Š. Sakalausko „Fizinio aktyvumo pagrindai“, kuriame galima atrasti daug informacijos ne tik apie fizinį aktyvumą, bet ir fizinį išsivystymą, jo įvertinimo metodologiją, S.Stonkaus sudarytu sporto edukacinės programos straipsnių rinkiniu, kuriame aptariama fizinio išsivystymo svarba, taip pat gausu metodinės informacijos kūno kultūros mokytojams. Rašant darbą nepamainomi šaltiniai buvo ir „Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo testavimo ir fizinės būklės nustatymo“ mokomoji knyga, „Eurofito“ testų rinkinys bei kiti pavieniai straipsniai ar moksliniai darbai fizinio išsivystymo tema.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. Žmogaus fizinio išsivystymo raida3
 • 2. Fizinio išsivystymo įvertinimas
 • 2.1. Antroposkopija4
 • 2.2. Antropometrija5
 • 2.3. Dinamometrija ir spirometrija6
 • 3. Fizinio aktyvumo įtaka žmogaus fiziniam išsivystymui8
 • 4. Fizinio išsivystymo vaidmuo žmogaus motorinei veiklai10
 • 5. Fiziniai gebėjimai pagal žmogaus fizinį išsivystymą12
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
fafafa
Tipas
Referatas
Dalykas
Sportas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 18, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Fizinio pajėgumo testavimas

Sportas Prezentacija vagosdi
•Testas skirtas: 5 – 12 m. amžiaus vaikams. •Lavinama fizinė ypatybė: ištvermė(ŠKS). •Atlikimo metodika: Tiriamasis bėga arba eina aplink stačiakampę aikštelę (matmenys 9x18...