BNP ir infliacijos dinamika

18 psl. / 4796 žod.

Ištrauka

Kainų kilimą žmonija patiria nuo seniausių laikų. Tačiau iki XX a. prekių kainos padvigubėdavo per 70-100 metų, todėl viena žmonių karta beveik nepajusdavo turimų pinigų nuvertėjimo. Net ir XX a. Pradžioje vidutinis visų prekių kainų lygis tai pakildavo, tai nukrisdavo. Infliacija ankstesniais laikais buvo laikino pobūdžio, daugiausia susijusi su karais, revoliucijomis ir kitomis politinėmis negandomis. Dažnai ją sukeldavo epidemijos.
Dabartiniu metu infliacija įgavo visuotinį pobūdį, tapo įprastu reiškiniu ir viena iš opiausių ekonominių problemų. Kainos dažniausiai keičiasi didėjimo linkme. Tačiau kainų pokyčio laipsnis labai nevienodas atskirais laikotarpiais ir skirtingose pasaulio šalyse arba regionuose. [8, p.416]
Bendrasis nacionalinis produktas – pagamintų per laiko tarpą (dažniausiai metus) prekių ir paslaugų verčių suma.
Infliaciją sąlygojantis atotrūkis BNP apimtis, kuria atitinkantis pusiausvyrą BNP yra didesnis nei visiško užimtumo BNP lygis. Šis trūkumas pasireiškia aukštesnėmis kainomis ir kitais paklausą mažinančiais veiksniais.
Kai realus BNP yra didesnis už potencialųjį, labai padidėja darbo jėgos paklausa. Nors dalis dirbančiųjų yra bedarbiai, šis minimalus nedarbo lygis mažesnis nei „migruojantis“ nedarbas. Firmos „medžioja“ darbo jėgą, siūlydamos didesnes algas. Tokioje situacijoje išaugęs darbo užmokestis didina biznio išlaidas. Firmų vadovai mano, jog neapsimoka parduoti už tą pačią kainą.
Taigi, infliaciją sąlygojantis atotrūkis pateisina savo pavadinimą – ekonomiką apima infliacija. Tokiu būdu veikia savotiškas reguliavimosi mechanizmas. Padidėjusi paklausa sukelia papildomas investicijas, gamybos augimą, naujų prekių atsiradimą. Tai sąlygoja kainų kilimą, kas pirmiausia atsiliepia gyventojų perkamajai galiai. [5, p.61]


Turinys

 • ĮVADAS ………………………………………………………………………3
 • 1. BNP ESMĖ4
 • 2. NACIONALINIŲ PAJAMŲ APSKAITA ………… ………4
 • 3. BNP ĮVERTINIMO TRŪKUMAI6
 • 4. INFLIACIJOS ESMĖ7
 • 5. INFLIACIJOS RŪŠYS9
 • 6. INFLIACIJA IR KAINODARA10
 • 7. INFLIACIJOS ĮTAKA PALŪKANŲ NORMAI12
 • 8. INFLIACIJOS MAŽINIMO BŪDAI13
 • 8.1. Pajamų indeksavimas13
 • 8.2. Infliacijos kontrolė14
 • 8.3. Antiinfliacinė politika14
 • 9. MAKROEKONOMINĖS PROGNOZĖS16
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………17
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………18

Reziumė

Autorius
elenutea
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.86
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 1, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Infliacija ir pinigų perkamoji galia

Ekonomika Kursinis darbas 2009 m. m. erika
Pirmoje kursinio dalyje, detaliai apžvelgti ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai: jų samprata, vienkartinių sumų perskaičiavimo į esamąją ir būsimąją vertes atvejai, vienodų (lygių) mokėjimų perskaičiavimo...

Infliacija Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas gab13
Infliacija – tai piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu. Infliacija reiškia, kad kyla bendras visų prekių ir...

Nedarbo rodikliai ir jų dinamika Lietuvoje

Ekonomika Referatas odesa
„Bedarbio laisvė miegoti rytais kiek tik širdis geidžia yra nieko verta, nes jis jos nepasirinko laisva valia. Jausdamiesi nereikalingi, žmonės kartu jaučiasi ir...

Infliacija Lietuvoje ir ES 2011-2014 m.

Ekonomika Referatas 2014 m. laurute.2302
Nagrinėjamos infliacijos sąvokos, priežastys ir padariniai; tiriami infliaciniai reiškiniai Lietuvoje bei Europos Sąjungoje 2011-2014 m.