Monopolizuotos rinkos suteikiamos galimybės ir apribojimai

19 psl. / 3951 žod.

Ištrauka

Monopolija – rinkos struktūra, kai gamybos šakos apimtį kontroliuoja vienas pardavėjas arba jų grupė, priimanti suderintus sprendimus, kai nėra pakaitalų monopolininko gaminiui ir kai yra pasunkėjęs įėjimas į rinką, t.y. įėjimo kliūtys tokios didelės, kad naujoms firmoms neįmanoma patekti į rinką. Esant monopolijai viena ar kelios įmonės gali pasiekti didelius gamybos mastus. Tačiau monopolinių gamybos šakų kaštai gali būti didesni negu konkurencinių šakų. Monopolistai gali turėti tikslų, kurie prieštarauja kaštų minimizavimui. Kadangi monopolijos neturi konkurentų ir yra apsaugotos nuo konkurencinių jėgų, tai jos gali skirti mažiau dėmesio gamybos efektyvumo didinimui. [1, 100p.]
Išlaidos monopolijai išsaugoti – tai dar viena priežastis, kuri gali lemti didesnius monopolinės įmonės kaštus ir didesnį efektyvumo kritimą. Įvertinant monopolijų žalą bei naudą, labai svarbu apibūdinti jų poveikį mokslo ir technikos pažangai. Nors monopolijos turi daugiau lėšų siekti šios pažangos nei konkurencinės įmonės, tačiau jų suinteresuotumas kurti naują techniką, jeigu ji spartina jo naudojamų įrenginių visišką nusidėvėjimą. Apskritai technikos naujovės naudingos monopolijoms. Šios naujovės yra viena iš kliūčių, trukdančių naujoms įmonėms patekti į monopolistinę šaką. Šiuo atveju technikos pažanga vertinima kaip jėga, padedanti palaikyti bei išsaugoti monopolizmą.
Monopolijoms viešpataujant visuomenė bus mažiau pasiturinti, net jeigu monopolija diegs naujoves, kadangi naujovių teikiama nauda gali nekompensuoti monopolijų žalos visuomenei. [1, 101p.]


Turinys

 • ĮVADAS ………………………………………………………………………3
 • 1. MONOPOLIJA4
 • 2. MONOPOLINĖ KONKURENCIJA ………… ………5
 • 3. MONOPOLINĖS KAINODAROS BRUOŽAI6
 • 3.1. Horizontalūs susiliejimai…………………………………………… …7
 • 3.2. Vertikalūs susiliejimai……………………………………… …………7
 • 4. KAINŲ DISKRIMINACIJA MONOPOLIJOS SĄLYGOMIS9
 • 5. RINKOS MONOPOLIZAVIMO VEIKSNIAI IR PASEKMĖS.11
 • 5.1. Natūrali monopolija …………………………………………….11
 • 5.2. Teisinė monopolija……………………………………………… …12
 • 5.3. Socialinė monopolija… ………………………………………………13
 • 6. GRYNOJI MONOPOLIJA. ĮĖJIMO Į ŠAKĄ KLIŪTYS13
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………17
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………18

Reziumė

Autorius
elenutea
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 1, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Lizingas ir jo rinka Lietuvoje

Ekonomika Referatas bizuterija2012
Šis kursinis rašytas 2004. Dėl kiek pasenusios informacijos dabar šis darbas už mažesnę kainą kaip referatas. Mano kursinio darbo tema – lizingas ir...

Internetinių rinkos tyrimų analizė

Ekonomika Diplominis darbas 2011 m. donatas
Šiandieniniame verslo pasaulyje ekonomikos sąlygos sparčiai kinta. Tai sąlygoja valdymo orientaciją į tikslus, konkurencijos augimas, rinkos prisotinimą, gamybos, darbo bei prekybos organizavimo formų...

Darbo rinka ir darbo užmokestis ES

Ekonomika Referatas 2017 m. alionuska
Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais ir direktyvomis. Bendruoju atveju darbo rinka - tai...