Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėju UAB “X”

20 psl. / 4041 žod.

Ištrauka

Anksčiau organizacijos mažai rūpindavosi savo klientais. Vartotojai neturėjo didelio tiekėjų pasirinkimo, kitos įmonės siūlė tokią pat prastą gaminių ir paslaugų kokybę arba rinka plėtėsi taip sparčiai, kad organizacijos nesuko sau galvos dėl vartotojų. Įmonės galėdavo prarasti per savaitę šimtą klientų ir kartu tiek pat atrasti naujų. Organizacijos laikydavosi „kiauro kibiro“ principo, manydamos, kad klientų joms visada pakaks, nes pasitraukiančius klientus pakeis nauji.
Šalyje perėjus prie atviros rinkos modelio ir augant konkurencijai padėtis keitėsi. Vartotojams atsirado galimybė rinktis vis iš didesnio skaičiaus prekių ir paslaugų tiekėjų: kur pirkti maistą, kur atostogauti, kokios telekomunikacijų kompanijos paslaugomis naudotis, kur laikyti savo uždirbtus pinigus ar, kur juos skolintis.
Aktualumas. Organizacijos siekdamos išsilaikyti konkurencinėje kovoje ėmėsi gerinti savo paslaugų kokybę. Tapo aišku, jog svarbiausia nuolat garantuoti, kad klientas gautų tokios pat ar aukštesnės kokybės paslaugas, kokių jis tikisi.
Problema. Gausėjant informacijos ir reklamos srautams, tampa vis sudėtingiau atkreipti vartotojų dėmesį, skatinti susidomėjimą, sukurti troškimą ir galiausiai veiksmą. Paslaugų įmonės, norėdamos pasiekti geresnių veiklos rezultatų, pritraukti naujų vartotojų ir išlaikyti esamus, privalo rūpintis teikiamų paslaugų kokybe, kontroliuoti visus kokybės tipus. Todėl efektyvios ir teisingos paslaugų gerinimo politikos realizavimas yra aktuali paslaugų organizacijoms problema.
Tyrimo objektas – UAB „“ teikiamų paslaugų kokybė.
Tyrimo tikslas – atlikti UAB „“ teikiamų paslaugų kokybės analizę darbuotojų nuomone.
Tyrimo uždaviniai:
• Aptarti paslaugų kokybės sampratą.
• Patekti UAB „“ teikiamų paslaugų kokybės analizę.
• Interpretuoti gautus tyrimo rezultatus.
Darbo tyrimo metodai:
• Specialiosios mokslinės literatūros teorinė analizė.
• Atliekamas kiekybinis tyrimas anketinės apklausos metodu.
• Duomenų grupavimas, sisteminimas, lyginimas, interpretacija, išvadų formulavimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Paslaugų kokybės teorinė apžvalga4
  • 2. UAB „“9
  • 3. Apklausos analizė11
  • IŠVADOS16
  • LITERATŪR17
  • PRIEDAI18

Reziumė

Autorius
linmat
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

UAB “Aukso gijos” teisinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
Brangakmeniai ir taurieji metalai yra tobuliausių elementų įsikūnijimas iš visų esamų gamtoje. Profesionalo ranka suteikia tauriosioms medžiagoms eleganciją, aukštą meninę vertę ir ypatingą...

Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. baksas21
Organizacijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo lygio standartams ir mūsų ateičiai. Kadangi organizacijos ilgalaikės, jos padeda susieti mūsų praeitį, dabartį ir...