Ekonomika ir verslas / Vadyba

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa

0 atsiliepimų
Autorius:
Sumažėjus vaikų užimtumui per pastarąjį dešimtmetį, vis daugiau jų nebelanko mokyklos, nusikalsta. Vis daugiau vaikų lieka gatvėje.
Beglobiais vaikais dažniausiai tampa nedarnių, asocialių šeimų vaikai. Kas septintas beglobis vaikas yra našlaitis. Su dideliais priežiūros, ir tinkamo auklėjimo bei elgesio kontrolės sunkumais susidu¬ria šeimos, gyvenančios žemiau skurdo ribos. Joms ypač reikalinga vis didesnė materialinė parama socialinė bei pedagoginė pagalba.
Pastaruoju metu daug nesimokančių ir nedirbančių vaikų valkatauja, elgetauja gatvėse ir kitose vietose. Dažnai jie įtraukiami į nusikalstamą veiklą, girtavimą, prostituciją. Ypač didelį nerimą visuomenei kelia paauglių nusikalstamumo didėjimas, kuris daugiau nei pusantro karto viršija šio amžiaus tarpsnio Lietuvos gyventojų augimo tempus. Vaikai vis dažniau tampa tiesioginio ar netiesioginio smurto (nusikal¬timų, seksualinio išnaudojimo ir pan.) aukomis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama plėtoti vaikų ir jaunimo užimtumą bei socializaciją, diegia įvairias socializacijos programas. Vieną tokių aptarsime šiame darbe.
Darbo objektas – Vaikų ir jaunimo socializacijos programa.
Darbo tikslas – vykdyti socializacijos programą, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą.
Darbo uždavinys – išsiaiškinti ar Vaikų ir jaunimo Socializacijos programa reikalinga jaunimui.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2855 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SITUACIJOS ANALIZĖ4
 • 1.1. Kokiai socialinei grupei skirta programa?4
 • 1.2. Programos tikslas ir planuojama įtaka (nauda)?4
 • 1.3. SWOT analizė5
 • 2. TIKSLINĖS AUDITORIJOS ANALIZĖ6
 • 2.1. Tikslinės auditorijos apibūdinimas6
 • 2.2. Pirminė tikslinė auditorija10
 • 2.3. Antrinė tikslinė auditorija10
 • 3. PAGRINDINĖ PROGRAMOS ŽINUTĖ11
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Investicinis projektas privatus vaikų darželis „Pagrandukas“
Referatas Investicinis projektas privatus vaikų darželis „Pagrandukas“

Dėl ne itin palankios ekonominės situacijos ir po ekonominės krizės sumažėjusių darbo užmokesčių vis dažniau [...]

AB „Lifosa“ trąšų Brazilijos rinkoje marketingo programa
Referatas AB „Lifosa“ trąšų Brazilijos rinkoje marketingo programa

Šiame darbe aš nagrinėsiu [...]

AB „Rozmari“ pomidorų padažų Švedijos rinkoje marketingo programa
Referatas AB „Rozmari“ pomidorų padažų Švedijos rinkoje marketingo programa

Plečiantis tarptautinei rinkai, Lietuvos verslo įmonėms atsiveria naujos galimybės plėtoti savo veiklą ne tik Lietuvoje [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Vartotojų poreikių nustatymo programa
Referatas Vartotojų poreikių nustatymo programa

Šiuolaikinės organizacijos savo sėkmę grindžia dideliu dėmesiu vartotojui ir rinkodarai. Vartotojo poreikių patenkinimas glaudžiai susijęs [...]

Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Diplominis darbas Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre

Darbo temos naujumas ir aktualumas. Gyvenant visuomenėje, kurioje nuolat kyla įvairių socialinių problemų, atsiranda poreikis [...]

Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]

UAB “Expo vakarai” rėmimo programa
Kursinis darbas UAB “Expo vakarai” rėmimo programa

Šiame darbe bus nagrinėjama rėmimo samprata, jos elementai, jų svarba įmonės pardavimų sėkmingumui. Analizuojama UAB „Expo [...]

Lojalumo programos analizė
Tyrimas Lojalumo programos analizė

Darbe pristatoma "lojalumo" samprata ir svarba. Kartu pristatomas "Camelia" vaistinių tinklas bei jų lojalumo programa [...]

Civilinės saugos plėtros programa ir tarptautinis bendradarbiavimas
Referatas Civilinės saugos plėtros programa ir tarptautinis bendradarbiavimas

Tam, kad apsaugoti gyventojus, materialines bei kultūrines vertybes pavojaus sąlygomis ir buvo sukurta Civilinės saugos [...]