Vaikų ir jaunimo socializacijos programa

14 psl. / 2855 žod.

Ištrauka

Sumažėjus vaikų užimtumui per pastarąjį dešimtmetį, vis daugiau jų nebelanko mokyklos, nusikalsta. Vis daugiau vaikų lieka gatvėje.
Beglobiais vaikais dažniausiai tampa nedarnių, asocialių šeimų vaikai. Kas septintas beglobis vaikas yra našlaitis. Su dideliais priežiūros, ir tinkamo auklėjimo bei elgesio kontrolės sunkumais susidu¬ria šeimos, gyvenančios žemiau skurdo ribos. Joms ypač reikalinga vis didesnė materialinė parama socialinė bei pedagoginė pagalba.
Pastaruoju metu daug nesimokančių ir nedirbančių vaikų valkatauja, elgetauja gatvėse ir kitose vietose. Dažnai jie įtraukiami į nusikalstamą veiklą, girtavimą, prostituciją. Ypač didelį nerimą visuomenei kelia paauglių nusikalstamumo didėjimas, kuris daugiau nei pusantro karto viršija šio amžiaus tarpsnio Lietuvos gyventojų augimo tempus. Vaikai vis dažniau tampa tiesioginio ar netiesioginio smurto (nusikal¬timų, seksualinio išnaudojimo ir pan.) aukomis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama plėtoti vaikų ir jaunimo užimtumą bei socializaciją, diegia įvairias socializacijos programas. Vieną tokių aptarsime šiame darbe.
Darbo objektas – Vaikų ir jaunimo socializacijos programa.
Darbo tikslas – vykdyti socializacijos programą, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą.
Darbo uždavinys – išsiaiškinti ar Vaikų ir jaunimo Socializacijos programa reikalinga jaunimui.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SITUACIJOS ANALIZĖ4
 • 1.1. Kokiai socialinei grupei skirta programa?4
 • 1.2. Programos tikslas ir planuojama įtaka (nauda)?4
 • 1.3. SWOT analizė5
 • 2. TIKSLINĖS AUDITORIJOS ANALIZĖ6
 • 2.1. Tikslinės auditorijos apibūdinimas6
 • 2.2. Pirminė tikslinė auditorija10
 • 2.3. Antrinė tikslinė auditorija10
 • 3. PAGRINDINĖ PROGRAMOS ŽINUTĖ11
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
linmat
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2013
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Vartotojų poreikių nustatymo programa

Vadyba Referatas 2013 m. vaivai
Šiuolaikinės organizacijos savo sėkmę grindžia dideliu dėmesiu vartotojui ir rinkodarai. Vartotojo poreikių patenkinimas glaudžiai susijęs su kokybe. Visuotinės kokybės vadyba yra sparčiai besivystanti...

Muzikos įrašų industrijos verslo modeliai

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. paulauskas.pov@gmail.com
2016m. rašytas VU verslo vadybos kursinis darbas apie muzikos įrašus bei šioje industrijoje veikiančius verslo modelius. Gautas įvertinimas 8 balai.