Pastatų vandentiekis ir nuotakynas

12 psl. / 2216 žod.

Ištrauka

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinerinė įranga suprojektuota 6 aukštų gyvenamajam namui su rūsiu. Šiame name yra 36 butai, kuriuose gyvena 144 žmonės.
Pastate suprojektuotas apatinio paskirstymo vandentiekis, kurio šaltas vanduo bus paduodamas į butus lauko vandentiekio slėgiu. Name yra 3 šalto vandentiekio stovai. Vamzdyną numatoma įrengti iš polivinilchloridinių (PVC) vamzdžių – parinkta vieta įvadui iš lauko vandentiekio, vandens apskaitos mazgui (VAM), vandens šildytuvui (kadangi karštas vanduo pastate ruošiamas centralizuotai), šalto vandentiekio skirstomajai magistralei, stovams bei jungiamiesiems vamzdžiams įrengti. Numatyti visų minėtų vamzdžių klojimo būdai. Nustačius bendro ( karšto ir šalto) vandens skaičiuotinį sekundinį debitą, suprojektuotas vandentiekio įvadas į pastatą: parinktas jo skersmuo, vandens tekėjimo greitis, slėgio nuostoliai dėl trinties.
Pastate taip pat suprojektuota nuotekų šalinimo sistema: parinkta vieta nuotakams, stovams bei išvadai. Magistralė klojama po grindimis, nuotekos surenkamos ir teka į 2 kiemo šulinius. Taip pat numatytos vietos pravaloms ir revizijoms. Pagal apskaičiuotą nuotekų debitą pastatui parinktas nuotekų išvado (planuojama jį rengti iš polivinilchloridinių (PVC) vamzdžių) skersmuo, nuolydis, nuotekų tekėjimo greitis bei vamzdžio pripildymas.
Šaltasis vandentiekis prijungtas prie gatvės tinklo, kurio įgilinimas 2,50 m (nuo žemės paviršiaus).


Reziumė

Autorius
zivylka
Tipas
Referatas
Dalykas
Statyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 11, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Pastato aprūpinimas šiluma

Statyba Kursinis darbas zivylka
Aplinkos bendrieji duomenys: Pasaulio lietuvių kultūros rūmai projektuojami Vilniaus centre, šalia J. Tumo Vaižganto ir J. Savicko gatvių sankryžos. Į pastato požeminę parkavimo...

Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

Statyba Kursinis darbas modestaaa
Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto dalimis). Tai labai svarbu, nes, kaip knygoje „Pramonės...

Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Statyba Referatas jonkutė
Buityje ar pramonėje panaudotas vanduo tampa nuotekomis. Paprastai nuotekos įsivaizduojamos kaip nešvarus, panaudotas vanduo, kuriuo būtina atsikratyti kaip galima greičiau. Ši filosofija...

Geoterminė energija. Energetiškai taupūs pastatai

Statyba Praktikos ataskaita 2013 m. oniksas
Viena iš labiausiai išplitusių atsinaujinančių energijos rūšių yra geoterminė energija. Jos visuotinį, tačiau nevienodą pasiskirstimą žemės gelmėse lemia įvairios geologinės sąlygos. Jau pagal...