Europos Sąjungos institucinė sistema

15 psl. / 3254 žod.

Ištrauka

Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 27 Europos šalių partnerystė. Jos narės – suverenios valstybės sujungusios savo suverenias galias esminėse valdymo srityse. Kaip ir bet kuri kita valdymo struktūra, ES turi įstatymų leidžiamuosius ir vykdomuosius organus bei nepriklausomą teismų sistemą. ES institucijų galios apibrėžtos steigimo sutartyse, dėl kurių susitarė ir kurias ratifikavo valstybės narės. Pagrindinis institucinis kvartetas – Komisija, Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Teisingumo Teismas – buvo sukurtas XXa.šeštąjį dešimtmetį. Dabartine Europos Sąjungos institucine struktūra siekiama skatinti jos vertybes, siekti jos tikslų, tarnauti jos, jos piliečių ir valstybių narių interesams bei užtikrinti jos politikos ir veiksmų nuoseklumą, veiksmingumą ir tęstinumą. Sąjungos institucijos yra šios: — Europos Parlamentas, Europos Vadovų Taryba, Taryba, Europos Komisija, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Europos centrinis bankas, Audito Rūmai.
Už politikos formavimą ir sprendimų priėmimą atsakingos: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Parlamentas. Politikos krypčių ir prioritetų nustatymui atsakinga Europos Vadovų Taryba, kuri neturi teisės aktų leidžiamosios galios. Be šių pagrindinių Europos Sąjungos institucijų yra Audito Rūmai, kurie atsakingi už Europos mokesčių mokėtojų surinktų ES biudžeto lėšų priežiūrą, Europos Centrinis Bankas, atsakingas už ES pinigų politiką ir euro valdymą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma visose ES šalyse.
ES institucijų sistema unikali:
• ES bendruosius prioritetus nustato Europos Vadovų Taryba, kurios susitikimuose susirenka nacionaliniai ir ES lygmens vadovai;
• ES piliečiams atstovauja tiesiogiai išrinkti Europos Parlamento nariai;
• visos ES interesus gina Europos Komisija, kurios narius paskiria šalių vyriausybės;
• vyriausybės savo šalių interesus gina Europos Sąjungos Taryboje.
Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos institucinę sistemą.
Uždaviniai:
apibrėžti Europos Sąjungos įstatymų leidžiamąsias institucijas;
aptarti Europos Sąjungos įstatymų vykdomąsias institucijas ;
aptarti Europos Sąjungos teisminę sistemą.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1.Europos Parlamentas4
  • 2. Europos Vadovų Taryba7
  • 3. Europos Sąjungos Taryba8
  • 4.Europos Komisija9
  • 5.Europos Sąjungos Teisingumo Teismas10
  • 6.Europos Centrinis Bankas12
  • 7.Audito Rūmai13
  • Išvados14
  • Literatūros sąrašas15

Reziumė

Autorius
manigva
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 16, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Lietuvos tautininkų sąjunga

Politologija Prezentacija evitkus
Šia prezentacija pristatoma Lietuvos tautininkų sąjunga. Yra konkreti ir svarbi informacija. Svarbiausia informacija išryškinta. Yra narių nuotraukos. Darbo įvertinimas: 10

Europos Sąjungos konstitucija

Politologija Referatas 2011 m. dvaras007
Temos aktualumas: ši tema yra aktuali, nes palietė visą Europos Sąjungą. ES Konstitucija turėjo būti įtvirtinimo dokumentas, lemsiantis ES egzistavimo raidą. Darbo...