Socialiniai mokslai / Politologija

Europos Sąjungos institucinė sistema

0 atsiliepimų
Autorius:
Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 27 Europos šalių partnerystė. Jos narės – suverenios valstybės sujungusios savo suverenias galias esminėse valdymo srityse. Kaip ir bet kuri kita valdymo struktūra, ES turi įstatymų leidžiamuosius ir vykdomuosius organus bei nepriklausomą teismų sistemą. ES institucijų galios apibrėžtos steigimo sutartyse, dėl kurių susitarė ir kurias ratifikavo valstybės narės. Pagrindinis institucinis kvartetas – Komisija, Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Teisingumo Teismas – buvo sukurtas XXa.šeštąjį dešimtmetį. Dabartine Europos Sąjungos institucine struktūra siekiama skatinti jos vertybes, siekti jos tikslų, tarnauti jos, jos piliečių ir valstybių narių interesams bei užtikrinti jos politikos ir veiksmų nuoseklumą, veiksmingumą ir tęstinumą. Sąjungos institucijos yra šios: — Europos Parlamentas, Europos Vadovų Taryba, Taryba, Europos Komisija, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Europos centrinis bankas, Audito Rūmai.
Už politikos formavimą ir sprendimų priėmimą atsakingos: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Parlamentas. Politikos krypčių ir prioritetų nustatymui atsakinga Europos Vadovų Taryba, kuri neturi teisės aktų leidžiamosios galios. Be šių pagrindinių Europos Sąjungos institucijų yra Audito Rūmai, kurie atsakingi už Europos mokesčių mokėtojų surinktų ES biudžeto lėšų priežiūrą, Europos Centrinis Bankas, atsakingas už ES pinigų politiką ir euro valdymą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma visose ES šalyse.
ES institucijų sistema unikali:
• ES bendruosius prioritetus nustato Europos Vadovų Taryba, kurios susitikimuose susirenka nacionaliniai ir ES lygmens vadovai;
• ES piliečiams atstovauja tiesiogiai išrinkti Europos Parlamento nariai;
• visos ES interesus gina Europos Komisija, kurios narius paskiria šalių vyriausybės;
• vyriausybės savo šalių interesus gina Europos Sąjungos Taryboje.
Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos institucinę sistemą.
Uždaviniai:
apibrėžti Europos Sąjungos įstatymų leidžiamąsias institucijas;
aptarti Europos Sąjungos įstatymų vykdomąsias institucijas ;
aptarti Europos Sąjungos teisminę sistemą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3254 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • 1.Europos Parlamentas4
  • 2. Europos Vadovų Taryba7
  • 3. Europos Sąjungos Taryba8
  • 4.Europos Komisija9
  • 5.Europos Sąjungos Teisingumo Teismas10
  • 6.Europos Centrinis Bankas12
  • 7.Audito Rūmai13
  • Išvados14
  • Literatūros sąrašas15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Straipsnyje rašoma apie Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo užmokesčio sistemas. Apibendrinama darbo užmokesčio sąvoka, aptariami [...]

Europos Sąjungos vieta ir vaidmuo tarptautinių santykių sistemoje
Referatas Europos Sąjungos vieta ir vaidmuo tarptautinių santykių sistemoje

Dėl šiuolaikiniame globaliame pasaulyje vykstančių procesų, vis didesnę įtaką tarptautiniuose santykiuose turi tarptautinės organizacijos. Kaip [...]

Europos Sąjungos institucijos
Prezentacija Europos Sąjungos institucijos

Audito Rūmai vykdo ES veiklos finansinę analizę, tikrina, ar teisingai vykdomas ES biudžetas ir tinkamai [...]

Europos Sąjungos institucine sandara ir veiklos principai
Prezentacija Europos Sąjungos institucine sandara ir veiklos principai

Kiekviena institucija veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei [...]

Pagrindinės Europos Sąjungos institucijos:jų paskirtis ir funkcijos
Referatas Pagrindinės Europos Sąjungos institucijos:jų paskirtis ir funkcijos

Trumpais atokvėpio tarp karų laikotarpiais Europoje nuolat buvo keliama idėja suvienyti tautas bei valstybes ir [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos
Diplominis darbas Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos

Temos aktualumas. Šiame darbe siekiama atskleisti Europos Sąjungos integracijos įtaką, nuo Paryžiaus iki Lisabonos sutarties [...]

Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]

Europos Sąjunga ir jos plėtra
Referatas Europos Sąjunga ir jos plėtra

Europos Sąjunga (ES), tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Sąjunga yra demokratinių [...]

Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema
Referatas Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema

Vykdomoji valdžia tai institucijos, kurios įgyvendina valstybinę valdžią vykdydamos įstatymus ir kitus teisės aktus. Ji [...]

Europos bendrijų evoliuciją į Europos Sąjungą
Referatas Europos bendrijų evoliuciją į Europos Sąjungą

Postūmį pereiti prie tarpvalstybinių santykių reguliavimo ir tam tikrų integracinių žingsnių Europai davė JAV, dar [...]