Nedarbo priežastys ir kitimo tendencijos Lietuvoje (2007-2011m.)

23 psl. / 4795 žod.

Ištrauka

Nedarbas (bedarbystė) – darbingų asmenų neužimtumas ūkinėje veikloje; socialinis reiškinys, kai darbingasasmuoneturi darbo (dirbančiu laikomas tada, kai asmuo yra užimtas visą arba dalį darbo dienos ir už šią veiklą gauna tam tikrą atlygį). Nedarbu nelaikomi atvejai, kai darbo neturi nepilnamečiai, pensininkai, dirbti negalintys invalidai ir kai nedirba žmonės, turintys pakankamaiturtoar nedarbinių pajamų, iš kurių gali pragyventi. Nedarbas siejasi su asmens ir jo šeimos negebėjimu apsirūpinti pirmos būtinybės (maistas, drabužiai ir t. t.) ir kitokiomis prekėmis, apmokėti būstą, komunalines paslaugas, vaikų ir (ar) savo mokslą, pramogas. Finansinis nepajėgumas sietinas su negalėjimu apmokėti gydymo paslaugų, susijusi sveikatos draudimo nebuvimu negalėjimu apsidrausti nuo nelaimių.Makroekonomikos lygyje nedarbas – tai neracionalus ekonominių išteklių (darbo jėgos, ypač kvalifikuotos, kurios paruošimui sunaudotos lėšos) panaudojimas, nesukurta BVP dalis, ekonomikos destabilizavimas.
Nedarbas pastaraisiais metais tapo viena opiausių ekonominių-socialinių problemų Lietuvoje. Šis darbas atliktas siekiant išsiaiškinti, kokios yra pagrindinės nedarbo priežastys ir kitimo tendencijos.
Darbo tikslas: ištirti nedarbo priežastis ir kitimo tendencijas Lietuvoje.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti nedarbą, jo rūšis ir su juo susijusius procesus;
2. Išnagrinėti statistinius nedarbo Lietuvoje 2007-2011 metais duomenis bei pateikti išvadas.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Nedarbas ir gyventojų užimtumas4
 • 1.1. Darbo jėga4
 • 1.2. Nedarbo lygis5
 • 1.3. Nedarbo rūšys6
 • 2. Nedarbas Lietuvoje7
 • 2.1. Statistikos departamento duomenys 2007-siais metais7
 • 2.1.1. Pirmasis ketvirtis7
 • 2.1.2. Antrasis ketvirtis8
 • 2.1.3. Trečiasis – ketvirtas ketvirčiai9
 • 2.2. Statistikos departamento duomenys 2008 – aisiais metais11
 • 2.2.1. Pirmasis ketvirtis11
 • 2.2.2. Ketvirtasis ketvirtis13
 • 2.3. Statistikos departamento duomenys 2009-taisiais metais14
 • 2.4. Statistikos departamento duomenys 2010 –siais metais16
 • 2.4.1. Pirmasis ketvirtis16
 • 2.4.2. Antrasis ketvirtis17
 • 2.4.3. Trečiasis ketvirtis18
 • 2.5. Statistikos departamento duomenys 2011 – siais metais19
 • IŠVADOS22
 • Šaltiniai23

Reziumė

Autorius
dovilecer
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 31, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys

Ekonomika Referatas 2014 m. grigdanga
Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Daugelis politikų, įvertindami ekonomikos...

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys

Ekonomika Referatas 2014 m. grigdanga
Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. Daugelis politikų, įvertindami ekonomikos...