Socialiniai mokslai / Teisė

Civilinė atsakomybė

0 atsiliepimų
Autorius:
Teisė yra vienas reikšmingiausių ir kartu sudėtingiausių žmogaus kūrinių. Pats klausimas, kas yra teisė, tradiciškas, bet atsakymai į jį netradiciniai. Tai klausimas, kuris neturi galutinių atsakymų. Kiekviena epocha, o neretai ir kiekviena žmonių karta vis iš naujo atsakinėja, regis, į jau seniai atsakytus klausimus. Ir atsakinėja ne todėl, kad būtų užmiršusi ankstesnių kartų atsakymus, o todėl, kad tie atsakymai nuolat praranda savo pakankamumą keičiantis žmogaus egzistavimo sąlygoms.
Teisė – formaliai įtvirtintų, apibrėžtų, prievartinėmis poveikio priemonėmis sankcionuotų viešosios organizacijos (valstybės, tarptautinės organizacijos, savivaldybės, religinės bendruomenės ir kt.) taisyklių, principų, skirtų visuomeniniams santykiams reguliuoti, visuma, jų sistema. Teisės mokslai tiria teisinę sistemą, jos posistemes, atskiras teisės normas, teisės reiškinius, teisinę tikrovę, jos teorijas. Pagal visuomeninių santykių reguliavimo metodus yra skirstoma i dvi stambias atšakas – viešąją ir privatinę teisę. Viešosios teisės šakos – konstitucinė, administracinė, tarptautinė viešoji, baudžiamoji, ūkinė, proceso teisė ir kt. Privatinės teisės šerdis – civilinė teisė. Civilinė teisė apima – asmenų, daiktinę, paveldėjimo, prievolių, sutarčių teisę. Kitos privatinės teisės šakos arba sritys – šeimos teisė, darbo teisė, komercinė teisė, sąlyginai – tarptautinė privatinė teisė. Lietuvos civilinės teisės šaltiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civilinis kodeksas, kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Civilinis kodeksas (CK) yra laikomas pagrindiniu civilinės teisės šaltiniu.
Šis teisės dalyko savarankiškas kontrolinis namų darbas apima dvi dalis. Pirmąją dalį sudaro teorinis klausimas apie civilinę atsakomybę kaip sąvoką, jos tikslus ir atsiradimo pagrindus. Antroji dalis yra praktinė, kurioje pateikta situacija iš darbo kodekso ir užduotas klausimas susijęs su ja.
Darbo tikslas – išmokti naudotis teisės normų aktais, operatyviai rasti reikiamą informaciją, išmokti ją apibendrinti ir įvertinti. Taip pat lavinti minčių reiškimo įgūdžius raštu bei formuoti savarankiško darbo patirtį.
Darbo uždaviniai – atsakyti į pateikto teorinio klausimo esmę, aptarti temos teorinius ir praktinius aspektus, palyginti autorių nuomones, suformuluoti išvadas. Parašyti duotos situacijos teisinę analizę: išanalizuoti faktines aplinkybes bei pateikti jų teisinį įvertinimą.
Darbui atlikti naudojama medžiaga apima norminę bei specialiąją literatūrą. Taip pat į pagalbą pasitelktas internetas. Teoriniam klausimui atsakyti daugiau remtasi specialiąją literatūra bei internetine medžiaga, o praktiniai kontrolinio darbo daliai atlikti – normine literatūra ir internetu. Kad darbas būtų tinkamai įformintas, žiūrėta į naujausius rašto darbų atributus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3109 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. TEORINĖ DARBO DALIS. CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ4
  • 1.1. Civilinės atsakomybės sąvoka ir tikslai4
  • 1.2. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai6
  • IŠVADOS8
  • 2. PRAKTINĖ DARBO DALIS. PATEIKTOS SITUACIJOS TEISINĖ ANALIZĖ9
  • 2.1. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva tvarka9
  • 2.2. Duotos situacijos teisinis įvertinimas ir analizė11
  • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys
Referatas Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys

Juridiniai asmenys - tai įvairios įmonės, įstaigos ir organizacijos. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį Kodeksą [...]

Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai
Kursinis darbas Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai

Mūsų pasirinkto darbo tema – „Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai.“ Pasirinkome šią temą, kadangi manome [...]

Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali, visų pirma, todėl, kad yra svarbu išsiaiškinti valstybės civilinės [...]

Juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimas
Referatas Juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimas

Pagrindinis juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimo elementas yra Civilinis Kodeksas, taip pat kiti norminiai aktai [...]

Civilinės atsakomybės rūšys ir formos
Referatas Civilinės atsakomybės rūšys ir formos

Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų. Specifinis jos bruožas - turtinis pobūdis.

Šeimos civilinė atsakomybė
Referatas Šeimos civilinė atsakomybė

Šeimos civilinės atsakomybės draudimas atlyginą turtinę žalą, kurią draudėjas ar draudėjo šeimos nariai netyčia padaro [...]

Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai
Referatas Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai

Tyrimo problema. Ribota civilinė atsakomybė yra esminis akstinas, skatinantis investicijas ir verslą. Panaikinus ribotą juridinio [...]

Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos
Referatas Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

     Civilinė atsakomybė yra įstatymo numatyta neigiama turtinė valstybės reakcija į civilinės teisės pažeidimą. Teisės [...]

Sutarčių rūšys civilinėje teisėje
Referatas Sutarčių rūšys civilinėje teisėje

Šiandieninėje mūsų visuomenėje mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be sutarčių ir jų sudarymo – mes imame [...]

Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės
Kursinis darbas Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

CIVILINIO PROCESO TEISĖ II TEISĖS IR ĮSTATYMŲ ANALOGIJOS TAIKYMO CIVILINIAME PROCESE TAISYKLĖS Teisės taikymo praktikoje, dėl įvairių [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika
Diplominis darbas Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika

Darbe panaudota daug aktualių šiai darbo temai Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarčių (29), visos nutartys nurodytos [...]

Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai
Diplominis darbas Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai

Temos aktualumas. Kiekviena civilizuota visuomenė šiais laikais gyvena susikurdama tam tikras taisykles, kurių privalo laikytis [...]

Civilinio proceso konspektas
Konspektas Civilinio proceso konspektas

Teisės į teisminę gynybą turinys labai platus. Ji įtvirtinta tiek nacionaliniuose tiek tarptautiniuose teisės aktuose. Konstitucijos [...]