Kauno apskrities policijos įstaigų veiklos analizė

17 psl. / 4787 žod.

Ištrauka

Šiame darbe bandysiu apžvelgti Kauno apskrities policijos įstaigų veiklos organizavimą, jo ypatumus, vadovų valdymo būdingiausius bruožus, darbuotojų ir darbdavių tarpusavio santykius, veiksnius darančius įtaką jiems ir t. t.
Pirmiausia pateikiu pasirinktos organizacijos tikslus, misiją, viziją.
Antroje dalyje paanalizuosiu Kauno apskrities policijos įstaigų išorinius ir vidinius veiksnius, turinčius įtakos organizacijos valdymui.
Siekiant organizacijos veiklos sėkmingo įgyvendinimo, labai svarbūs sprendimų priėmimo procesai, iš kurių daugiau vyrauja kokybiniai.
Organizacijos struktūra susideda iš daugybės įvairių padalinių, tarnybų, skyrių, poskyrių. Tokia įvairovė apsunkina vadovų efektyvų valdžios išnaudojimą. Nors ir vadovai daugeliu atveju ir yra stiprūs autoritetai, tačiau jų pasirinktas kooperatinis valdymo stilius ne visada atneša reikiamą rezultatą. Prie to prisideda ir motyvacijos sistemos, kurias naudoja Kauno apskrities policijos įstaigų vadovai. Deja jas riboja nepalanki valstybės ekonominė padėtis, finansinių galimybių ribojimas. Visgi, kokia bebūtų situacija, policijos pareigūno darbas įpareigoja visada išlikti pavyzdžiu kitiems, būti sąžiningu, doru pareigūnu tiek tarnyboje, tiek asmeniniame gyvenime.
Šis darbas sudarytas iš 17 puslapių. Yra viena iliustracija, kuri pateikta 1 – ame priede. Panaudota 7 literatūros šaltiniai.


Turinys

 • 1. Įvadas2
 • 2. Trumpa Kauno apskrities policijos įstaigų charakteristika.
 • 2.1.Tikslai2
 • 2.2. Institucijos misija2
 • 2.3. Vizija3
 • 2.4. Produkcija, siekiai, veiklos principai ir kryptys3
 • 3. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka
 • 3.1. Išorinė aplinka3
 • 3.2. Vidinė aplinka5
 • 3.3. Konkurentai, vartotojai, tiekėjai, kt6
 • 3.4. Veiksniai, darantys įtaką organizacijos veiklai6
 • 4. Sprendimų priėmimas
 • 4.1. Sprendimo priėmimo procesai ir metodai7
 • 4.2. Kiekybiniai ir kokybiniai sprendimų priėmimo būdai7
 • 4.3. Individualūs ir kolektyviniai problemos sprendimo būdai8
 • 5. Darbo vietos ir padalinio organizavimo principai
 • 5.1. Loginiai darbo pasidalijimo, struktūrinių grandžių formavimo, hierarchijos bei koordinavimo ryšiai8
 • 5.2. Organizacijos struktūros tipas (schema), privalumai ir trūkumai9
 • 5.3. Delegavimo svarba ir atsakomybės ryšys9
 • 5.4. Valdžia ir efektyvus jos panaudojimas10
 • 6. Vadovo darbo organizavimas
 • 6.1. Vadovo darbo ypatumai organizacijoje10
 • 6.2. Vadovo vaidmuo, vadovas – lyderis11
 • 6.3. Vadovavimo stilius ir jo įtaka organizacijos veiklai11
 • 7. Darbuotojų motyvavimas
 • 7.1. Motyvacijos organizacijoje svarba12
 • 7.2. Motyvavimo sistema12
 • 7.3. Kaip motyvavimas veikia darbuotojų elgesį13
 • 7.4. Esamos ir siūlomos vadovų motyvavimo priemonės organizacijoje13
 • 8. Verslo etika Kauno apskrities policijos įstaigose
 • 8.1. Organizacijos etikos kodekso nuostatos14
 • 8.2. Darbdavių ir darbuotojų interesų derinimas organizacijoje15
 • 8.3. Etiško valdymo problemos ir grėsmės Kauno apskrities policijos įstaigose, socialinė atsakomybė, jos lygių apžvalga15
 • 9. Išvados16
 • 10. Literatūros sąrašas17

Reziumė

Autorius
debesiux
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 6, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

AB „TEO“ veiklos analizė

Vadyba Referatas 2012 m. dagne125
Tyrimo tikslas Surinkti duomenis susijusius su AB „TEO“ įmone, juos susisteminti ir atlikti su įmonės AB „TEO“ veikla susijusių rodiklių 2008 – 2011...