Su darbo santykiais susijusios išmokos

22 psl. / 4544 žod.

Ištrauka

Išmoka - pinigai, mokami įstatymo ar sutarties (pvz., draudimo) numatytu atveju kaip, pvz., parama, kompensacija. Pagal sritis gali būti socialinė (pvz., globos (rūpybos) išmoka), ekonominė, darbo ir kt.
Visose šalyse taip pat ir Lietuvoje skiriamos kokios nors išmokos, jos skiriamos į ilgalaikes ir trumpalaikes, tačiau jų dydis ir gavimo sąlygos labai skiriasi.
Apmokėjimas už darbą visais laikais buvo ir bus aktuali tema. Darbas yra laikomas asmens ne namuose atliekama veikla mainais už darbo užmokestį. Darbuotojui darbo užmokestis yra labai aktualu, nes tai vienintelis jo pragyvenimo šaltinis, jo pajamų dydis.

Darbo objektas: su darbo santykiais susijusios išmokos.
Darbo tikslas: atskleisti su darbo santykiais susijusias išmokas ir jas lemiančius veiksnius.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti su darbo užmokesčiu susijusius ypatumus.
2. Aptarti su darbo santykiais susijusių pašalpų tvarką.
3. Aptarti su darbo santykiais susijusių išmokų svarbą.


Turinys

 • Įvadas2
 • 1 Darbuotojų išmokų grupavimas4
 • 2 Darbo užmokestis6
 • 2.1 Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka7
 • 2.2 Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas7
 • 2.3 Į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį įskaitoma7
 • 2.4 Darbo užmokesčio pildomi dokumentai8
 • 3 Premijos, priedai ir priemokos9
 • 4 Atostogų rūšys11
 • 4.1 Kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas11
 • 5 Išeitinės išmokos apskaičiavimas /dk . 140 /12
 • 6 Pašalpos13
 • 6.1 Motinystės (tėvystės) pašalpa13
 • 6.2 Ligos pašalpa15
 • 7 Darbo užmokesčio ir su juo susijusių įsipareigojimų apskaita17
 • 7.1 Atsiskaitymų už darbą apskaita18
 • Išvados19
 • Literatūra20

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 7, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Audito darbo dokumentai

Apskaita Referatas 2017 m. grigdanga
Darbas ruoštas audito paskaitai. Informacija yra parinkta iš dėstytojos dalomosios medžiagos, ji ne tik dėstytoja, bet ir auditorė, tad informacija tiksli ir teisinga....