Taikomieji mokslai / Elektronika

Transformatorinių pastočių galios nustatytmas ir jų pastatymo vietos parinkimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Gerėjant gyventojų pragyvenimo lygiui, vystantis šalies pramonei, paslaugų sektoriui, žemės ūkiui ir kitoms ūkio šakoms, svarbu užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą, kuris sudaro sąlygas dirbti patikimai ir efektyviai. Projektuojant ir statant naujus gyvenamuosius namus, administracines patalpas, pramoninius statinius svarbu, kad elektros energijos tiekimo ir paskirstymo tinklai būtų labai patikimi, todėl juos projektuojant visų pirma svarbu teisingai ir tiksliai nustatyti elektros apkrovas. Nuo to kaip tiksliai jos bus nustatytos priklauso visų sistemos elementų parinkimas ir techniniai rodikliai: linijų įrengimo kaina, spalvotųjų metalų kiekis, elektros energijos nuostoliai, eksploatacinės išlaidos. Nuo parinktų apkrovų dydžių priklauso parinktų transformatorinių tipas ir transformatorių galia, tuo pačiu ir transformatorių tuščiosios veikos nuostoliai.
Norint apskaičiuoti linijų ir jų atkarpų apkrovas, nustatyti laidų skerspjūvį, transformatorinių pastočių galią ir vietą reikia žinoti gamybinių ir komunalinių - buitinių objektų skaičiuojamąsias apkrovas. Naujai projektuojamiems objektams skaičiuojamosios apkrovos gali būti nustatomos keliais būdais: sudarant paros ar pamainos apkrovų grafiką, matuojant jau veikiančių, identiškų projektuojamam, objektų maksimalias apkrovas, sumuojant objekto įrenginių apkrovas.

Darbo tikslai:
1. Nustatyti vartotojų skaičiuojamąsias apkrovas;
2. Nustatyti transformatorių skaičiuojamąsias apkrovas;
3. Nustatyti transformatorių pilnutines galias ir galios koeficientus;
4. Nustatyti transformatorinių pastočių pastatymo koordinates;
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1658 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ APKROVŲ NUSTATYMAS4
  • 2. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO SCHEMOS IR PLANO SUDARYMAS. TRANSFORMATORINIŲ PASTOČIŲ KIEKIO, GALIOS IR VIETOS PARINKIMAS8
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14