Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Bedarbystės Lietuvoje statistinis tyrimas

1 atsiliepimas
Autorius:
Statistika – tai mokslas apie duomenų rinkimą, jų vaizdavimą ir analizę. Ekonominė statistinė analizė – tai tam tikra metodika, kuri paremta plačiu statistinių ir matematinių – statistinių metodų taikymu tam, kad kontroliuoti tiriamų reiškinių bei procesų atspindį. Atliekant statistinius tyrimus ir jų rezultatus atvaizduojant rodikliais, reikia pažinti tiriamų reiškinių prigimtį. Statistinių išvadų tikslumas priklauso nuo to, kaip suprantamas pats tyrimo objektas, kuo remiantis jis yra nagrinėjamas. Duomenų statistinė analizė yra neatsiejama nuo teorinės, kokybinės tiriamų reiškinių analizės, todėl šiame darbe kaip tik ir pabandysiu Lietuvos Statistikos Departamento surinktus ir pateiktus duomenis pateikti grafiškai bei juos analizuoti.
Šio darbo objektas – bedarbių skaičiaus statistinis tyrimas Lietuvoje.
Pagrindinis šio darbo tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš nesuderintų duomenų. Ištirti bedarbių skaičiaus duomenų pokyčius Lietuvoje 2008-2012 metais.
Darbo uždaviniai:
1. Panaudoti tinkamus instrumentus tyrimo analizei;
2. Sudaryti bedarbių skaičiaus Lietuvoje statistinę duomenų lentelę;
3. Atlikti statistinių duomenų analizę;
4. Statistinius duomenis pateikti grafiškai;
5. Ištirti grafikus, juos apibūdinti ir pateikti išvadas.
Darbo metodai:
1. Teorinės medžiagos analizavimas ir susisteminimas.
2. Statistikos departamento duomenų analizė.
3. Dinamikos eilučių prognozavimas.
4. Statitinių dydžių tarpusavio ryšio ieškojimas koreliacijos būdu.
Įvadinėje darbo dalyje nustatomas tikslas, darbo uždaviniai, tyrimo objektas ir tyrimo metodika. Šiame referate kartu pateikiama teorinė ir praktinė dalis – praktinis statistinio tyrimo atlikimas. Išvados pateikiamos atlikus kiekvieną skaičiavimą. Statistinio tyrimo išvados pateikiamos darbo pabaigoje. Darbas yra paruoštas panaudojus mokslinę, statistinę literatūrą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2330 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. STATISTINIAI DUOMENŲ APIE BEDARBYSTĘ LIETUVOJE RODIKLIAI, ŠALTINIAI IR ANALIZĖS BŪDAI
 • 4
 • II. BEDARBYSTĖS DUOMENŲ LIETUVOJE STATISTINĖ ANALIZĖ7
 • 2.1. Bedarbių ir darbo biržos duomenų Lietuvoje statistinė analizė7
 • 2.2. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija)11
 • III. BEDARBYSTĖS DUOMENŲ LIETUVOJE PROGNOZAVIMAS13
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Radau viską ko ieškojau, labai patiko.
, 2016-11-15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas
Tyrimas Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas

Pastaruoju metu darbo jėgos skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tai daro įtaką mūsų šalies ekonomikos plėtrai [...]

Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas
Tyrimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas

               Statistika – tai metodologinis taikomasis mokslas, tiriantis skaitmeninių duomenų rinkimo, sisteminimo, analizės ir interpretacijos [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo tyrimo objektas yra veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas
Diplominis darbas Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas

Šiuolaikinis transporto vaidmuo yra ryškiai pasikeitęs. Transportas yra gyvybiškai svarbus ne tik žmogui, bet ir [...]

Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas
Diplominis darbas Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams [...]

UAB „Ergo lietuva“ teikiamų paslaugų rinkos tyrimas
Referatas UAB „Ergo lietuva“ teikiamų paslaugų rinkos tyrimas

Lietuvoje, rinkos sąlygomis draudimo verslas gyvuoja apie penkiolika metų ir, palyginti su išsivysčiusiomis šalimis, jo [...]

Lietuvos oro uostai ir jų pervežtų keleivių statistika
Prezentacija Lietuvos oro uostai ir jų pervežtų keleivių statistika

Palyginti Lietuvos oro uostus bei jų pervežtų keleivių statistiką nuo 2005 – 2010 m. Oro [...]

Įmonėje „Laivitė“ atlikto tyrimo rezultatų statistinė analizė
Referatas Įmonėje „Laivitė“ atlikto tyrimo rezultatų statistinė analizė

Darbo tikslas – ištirti darbuotojų finansinį išprusimą įmonėje “Laivitė” bei išanalizuoti šios įmonės finansinę veiklą.

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas
Kursinis darbas Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas (EKONOMINĖS STATISTIKOS KURSINIS DARBAS) "Kursinį darbą sudaro trys dalys [...]

UAB „Apranga“ akcijų biržos duomenų statistinis tyrimas
Referatas UAB „Apranga“ akcijų biržos duomenų statistinis tyrimas

1 užduotis. Statistinės informacijos šaltinis – internete [http://www.spekuliantai.lt/akciju-birza], 2012 03 20, Vilniaus biržoje vykusi, UAB [...]

Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.
Diplominis darbas Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.

Santrauka Savarankiško darbo pavadinimas yra ,,Įmonių ilgalaikis turtas pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.“ [...]

Materialinių investicijų LR, Tauragės apskrityje ir jos rajonų avivaldybėse 2004-2009 m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Materialinių investicijų LR, Tauragės apskrityje ir jos rajonų avivaldybėse 2004-2009 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra materialinės investicijos tūkst. litų Lietuvos Respublikoje, Tauragės apskrityje ir Tauragės [...]

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]