Bedarbystės Lietuvoje statistinis tyrimas

15 psl. / 2330 žod.

Ištrauka

Statistika – tai mokslas apie duomenų rinkimą, jų vaizdavimą ir analizę. Ekonominė statistinė analizė – tai tam tikra metodika, kuri paremta plačiu statistinių ir matematinių – statistinių metodų taikymu tam, kad kontroliuoti tiriamų reiškinių bei procesų atspindį. Atliekant statistinius tyrimus ir jų rezultatus atvaizduojant rodikliais, reikia pažinti tiriamų reiškinių prigimtį. Statistinių išvadų tikslumas priklauso nuo to, kaip suprantamas pats tyrimo objektas, kuo remiantis jis yra nagrinėjamas. Duomenų statistinė analizė yra neatsiejama nuo teorinės, kokybinės tiriamų reiškinių analizės, todėl šiame darbe kaip tik ir pabandysiu Lietuvos Statistikos Departamento surinktus ir pateiktus duomenis pateikti grafiškai bei juos analizuoti.
Šio darbo objektas – bedarbių skaičiaus statistinis tyrimas Lietuvoje.
Pagrindinis šio darbo tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš nesuderintų duomenų. Ištirti bedarbių skaičiaus duomenų pokyčius Lietuvoje 2008-2012 metais.
Darbo uždaviniai:
1. Panaudoti tinkamus instrumentus tyrimo analizei;
2. Sudaryti bedarbių skaičiaus Lietuvoje statistinę duomenų lentelę;
3. Atlikti statistinių duomenų analizę;
4. Statistinius duomenis pateikti grafiškai;
5. Ištirti grafikus, juos apibūdinti ir pateikti išvadas.
Darbo metodai:
1. Teorinės medžiagos analizavimas ir susisteminimas.
2. Statistikos departamento duomenų analizė.
3. Dinamikos eilučių prognozavimas.
4. Statitinių dydžių tarpusavio ryšio ieškojimas koreliacijos būdu.
Įvadinėje darbo dalyje nustatomas tikslas, darbo uždaviniai, tyrimo objektas ir tyrimo metodika. Šiame referate kartu pateikiama teorinė ir praktinė dalis – praktinis statistinio tyrimo atlikimas. Išvados pateikiamos atlikus kiekvieną skaičiavimą. Statistinio tyrimo išvados pateikiamos darbo pabaigoje. Darbas yra paruoštas panaudojus mokslinę, statistinę literatūrą.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. STATISTINIAI DUOMENŲ APIE BEDARBYSTĘ LIETUVOJE RODIKLIAI, ŠALTINIAI IR ANALIZĖS BŪDAI
  • 4
  • II. BEDARBYSTĖS DUOMENŲ LIETUVOJE STATISTINĖ ANALIZĖ7
  • 2.1. Bedarbių ir darbo biržos duomenų Lietuvoje statistinė analizė7
  • 2.2. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija)11
  • III. BEDARBYSTĖS DUOMENŲ LIETUVOJE PROGNOZAVIMAS13
  • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
15 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Radau viską ko ieškojau, labai patiko.

Susiję darbai

Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas

Ekonomika Tyrimas 2013 m. sauleaa
Pastaruoju metu darbo jėgos skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tai daro įtaką mūsų šalies ekonomikos plėtrai ir viešųjų finansų stabilumui. Tvarus ekonomikos augimas priklausys...