Socialiniai mokslai / Sociologija

Šiaulių gyvūnų globos namų veiklos ypatybės

0 atsiliepimų
Autorius:
Mūsų pasirinkta tema yra Šiaulių gyvūnų globos namų veiklos ypatybės. Pasirinkome ištirti būtent šią vietą, nes norėjome sužinoti kaip ši įstaiga veikia, įsitikinti ar gyvūnų globos namai yra reikalingi visuomenei.
• Tyrimo objektas – Šiaulių gyvūnų globos namų veikimo aplinkybės.
• Hipotezė – gyvūno pasiėmimas iš gyvūnų globos namų nėra pakankamai populiarus.
• Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais funkcionuoja Šiaulių gyvūnų globos namai.
• Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:
1. Sužinoti su kokiomis problemomis susiduria Šiaulių gyvūnų globos namai, kas padeda jas spręsti.
2. Išsiaiškinti, ar atsiranda savanoriai, norintys geranoriškai pagerinti šios įstaigos veiklą.
3. Išsiaiškinti, ar pakankamai ši įstaiga yra aprūpinta meterialine gerove.
4. Ištirti, koks yra ryšys tarp visuomenės ir Šiaulių gyvūnų globos namų.
Pagal mūsų pasirinktą temą, labiausiai tinka stebėjimo tyrimas. Stebėjimas – tai
vienas seniausių duomenų rinkimo metodų, taikytas socialinių mokslų atstovų: sociologų, pedagogų ir kitų. Kad surinkti duomenys būtų kokybiški, svarbi tyrėjo kompetencija. Kaip ir taikant interviu metodus, stebint tyrėjui svarbios tos pačios kompetencijos, nes stebėdamas jis ne tik žiūri, bet dažnai ir kalbasi su tiriamaisiais.Taikant stebėjimo metodą surenkama daug duomenų iš neformalių, natūraliai kylančių pokalbių su stebimos aplinkos dalyviais. Faktiškai stebėjimas ir interviu yra vienas kitą papildantys duomenų rinkimo metodai. Stebėjimas, kaip duomenų rinkimo metodas, gali būti taikomas tiek atliekant kiekybinius, tiek kokybinius tyrimus. Skiriasi tik jų taikymo paskirtis ir formos. Metodologinėje literatūroje skiriami du pagrindiniai stebėjimo, kaip duomenų rinkimo metodo, tipai:
1. Neformalusis stebėjimas (dar vadinamas nestruktūruotu, arba žvalgomuoju).
2. Formalusis stebėjimas (dar vadinamas sisteminiu, arba struktūruotu).
Neformaliuoju stebėjimu siekiama gauti duomenų, kai mažai žinoma apie tiriamą situaciją, reiškinį ar įvykį. Formaliojo stebėjimo metu duomenys renkami sistemiškai: tyrėjas iš anksto būna numatęs stebėjimo vienetus ir stebėdamas laukia jų pasireiškimo.
Stebėjimo tipai klasifikuojami ne tik taikant formalumo/neformalumo kriterijų, bet ir kitus:
1. Dalyvavimo kriterijus. Vienu atveju tyrėjas pats yra stebimosios aplinkos dalyvis. Kitu atveju stebėtojas tik stebi iš šalies.
2. Tyrėjo įkyrumo/neįkyrumo kriterijus. Kai stebėdamas tyrėjas elgiasi įkyriai, demonstratyviai pabrėžia savo vaidmenį, stebėjimas yra įkyrus. Jei tiriamieji stebimi nekrentančiose į akis vietose, ypač naudojant įvairias mechanines priemones (garso ir vaizdo įrašymo), toks stebėjimas vadinamas neįkyriu.
3. Natūralumo/dirbtinumo kriterijus. Kai tyrėjas stebi natūraliai vykstančias situacijas ir natūralią aplinką, toks stebėjimas vadinamas natūraliu. Jei situacijos yra dirbtinai kuriamos, stebėjimas kontroliuojamas.
4. Tyrėjo slaptumo/atvirumo kriterijus. Kai tyrėjas slapta prisijungia prie informantų grupės (pvz., į organizacijos bendruomenę ateina kaip naujas darbuotojas), toks stebėjimas vadinamas užslėptu. Priešingu atveju, kai informantai žino, kad yra stebimi, stebėjimas yra atviras.
5. Tiesioginis/netiesioginis stebėjimas. Netiesioginis stebėjimas vyksta tada, kai daromas vaizdo įrašas, kurį tyrėjas žiūri po to, kai stebimoji situacija jau liko praeityje.
Visų pirma tyrėjas turėtų apmąstyti stebėjimo formą: nuspręsti, kokį vaidmenį pats atliks, kaip bendradarbiaus su kitais tyrėjais, kiek truks stebėjimas, koks bus stebėjimo fokusas.Stebėjimo metu svarbu stebimąją veiklą fiksuoti, t. y. rašyti pastabas. Rekomenduotina rašyti specialų dienoraštį. Aprašymai dienoraštyje turi būti išsamūs. Reikia žinoti, kaip elgtis kiekviename stebėjimo etape:
1. Iš pradžių svarbu užmegzti santykius su stebimaisiais ir įgyti jų pasitikėjimą.
2. Viso stebėjimo metu svarbu santykius puoselėti ir neprarasti stebimųjų pasitikėjimo.
3. Stebėjimo pabaigoje nuo idėjų generavimo pereiti prie jas patvirtinančių faktų paieškos.
Atliekant šį tyrimą naudojomės ne vien informacija iš knygų, bet taip pat ir internetiniu tinklalapiu www.musugyvunai.lt ir taip pat kita informacija esančia internete.
Darbo struktūra susideda iš keletos dalių: visų pirma įvade pateikėm esminę informacinę apie mūsų tyrimą. Dėstyme stengėmės išsamiai atskleisti Šiaulių gyvūnų globos namų ypatybes, su kokiomis problemomis susiduria, kaip jas sprendžia. Išvadose pateikėm pačias svarbiausias išvadas bei atliktus tyrimo rezultatus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2012 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Šiaulių gyvūnų globos namų istorija5
  • Šiaulių gyvūnų globos namų nuveikti darbai6
  • Šiaulių gyvūnų globos namuose, gyvenančių šunų istorijos8
  • Sterilizacijos projektas11
  • Gyvūnų globos įstaigų veikla kitose šalyse13
  • Anketa: gyvūnų globos namai ir socialinė gyvūnų teisių reklama14
  • Išvados19
  • Literatūros sąrašas20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose
Praktikos ataskaita Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose

Profesinės veiklos praktika buvo [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Senelių namų socioedukacinės veiklos galimybės
Diplominis darbas Senelių namų socioedukacinės veiklos galimybės

Jungtinių Tautų (2002) duomenimis, pasaulyje dabar gyvena 60 milijonų [...]

Socialinės globos rūpybos istorinė veikla Lietuvoje
Referatas Socialinės globos rūpybos istorinė veikla Lietuvoje

Pirmiausia vaiko globą galima apibūdinti kaip socialinį- istorinį reiškinį, kurį istorijos procese kuria žmogus. Vargu [...]

Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas
Diplominis darbas Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų [...]

Edukologijos praktikos ataskaita Kuršėnų vaikų globos namuose
Praktikos ataskaita Edukologijos praktikos ataskaita Kuršėnų vaikų globos namuose

1941 m. Lietuvos Respublikoje pradėta kurti vaikų namus. Vieni pirmųjų įkurti Kuršėnų vaikų globos namai [...]

Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose
Referatas Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose

Lietuvoje nuolat daugėja vaikų, dėl įvairių priežasčių netekusių tėvų globos ir gyvenančių vaikų globos įstaigose.Šiuo [...]

Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose
Kursinis darbas Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose

Dar XX a.pabaigoje Lietuvoje prabilta apie globos institucijose augančių vaikų socialines problemas, kurios gali priklausyti [...]

Senelių globos namų įsteigimas Šilutės rajone
Referatas Senelių globos namų įsteigimas Šilutės rajone

Socialinės globos paslaugos pagyvenusiems žmonėms yra viena šiuolaikinės socialinių paslaugų sistemos sudėtinių dalių, kuri visuotino [...]

Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju
Referatas Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju

Šalčininkų vaikų globos namus 1995 metais įkūrė Šalčininkų rajono savivaldybė. 2015 metų rudenį įstaiga šventė [...]

Socializacijos procesas vaikų globos namuose
Referatas Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas [...]

Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes
Referatas Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes

Kalbos įsisavinimas – tai spontaniškas, nesąmoningas gimtosios ar kitos kalbos išmokimas natūralioje kalbinėje aplinkoje. Vaikai [...]

Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“
Referatas Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“

Nekilnojamasis turtas - žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant [...]