Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką

19 psl. / 3181 žod.

Ištrauka

Viena iš aktualiausiai aptarinėjamų temų- jaunimo integracija į darbo rinką. Tai pats atsakingiausias ir svarbiausias periodas absolventams baigusiems universitetą ir įgijusiems atitinkamą išsilavinimą.
Norint sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje neužtenka baigti studijas, gauti išsilavinimą. Dauguma būsimų darbdavių į jauną žmogų žiūri kaip į patirties stokojantį asmenį, nes šis baigęs universitetą dar neturi patirties darbo rinkoje.
Darbas žmogui-labai svarbus. Jis suteikia pilnavertiškumo jausmą, asmuo jaučiasi naudingas ir reikalingas viešojoje erdvėje.
Visgi, nepalankios ekonominės sąlygos jaunosios kartos atstovams sukuria barjerus, kurie skatina šalies nedarbą ir sunkią integraciją į darbo rinką. Besikeičianti ekonominė ir socialinė padėtis keičia ir kai kurių specialybių paklausą. Vienos profesijos tampa labai paklausios, tuo tarpu kitos- nebe, todėl planuoti savo ateitį, pasirinkti profesiją yra labai sunkus procesas.
Jaunosios kartos atstovams tenka rinktis specialybes, kai tuo tarpu dar nėra aišku, kas jų laukia po kelerių metų, kai baigs pasirinktą profesiją.
Šiais laikais niekas nėra užtikrintas savo pasirinkimu, todėl kyla rizikos tikimybė absolventams tinkamai integruotis darbo rinkoje.
Visgi, iš dalies sėkmingą absolvento integraciją į darbo rinką įtakoja ir universiteto tinkamas parengimas. Absolventas, taikydamas savo žinias, įgūdžius, praktinę patirtį galės kur kas lengviau integruotis atitinkamoje darbo aplinkoje. Tad, švietimo įstaigų nauda ir įtaka yra labai svarbi.
Tyrimo aktualumas:
Sėkminga integracija į darbo rinką yra mūsų visuomenės socialinio, politinio, ekonominio gyvenimo stiprinimas. Integracija ir visos problemos su kuriomis susiduria jauni žmonės siekdami įsidarbinti bei išlikti darbo rinkoje buvo ir bus visada aktualios kiekvienos visuomenės gyvenime. Kiekvienas žmogus įgijęs tam tikrą specialybę ir tapęs tam tikros srities specialistu siekia įsitvirtinti darbo rinkoje ir užsitikrinti materialinį saugumą. Tačiau esant nepastoviai šalies socialinei bei ekonominei padėčiai tampa vis sunkiau integruotis į darbo rinką.
Tyrimo problema:
Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų tinkamas pasirengimas darbo rinkai. Visavertis išsilavinimas, praktiniai įgūdžiai, padeda tinkamai integruotis darbo rinkoje, garantuoja visavertį asmens užimtumą, geras darbo sąlygas. Baigęs studijas absolventas neretai susiduria su darbdavio reikalaujamas patirtimi, kuria turi pasižymėti asmuo, baigęs universitetą. Tokia padėtis skatina jaunimą ieškotis darbo studijų metu.
Atliktas tyrimas padėjo įvertinti situaciją, kaip Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedra prisidėjo prie tinkamo paruošimo specialistų, kurie baigė Sociokultūrinės antropologijos bei Tarpkultūrinį ugdymą ir tarpininkavimo studijas.
Tyrimo objektas: Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką.
Tyrimo tikslas:Atskleisti Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracijos į darbo rinką veiksnius ir ypatumus.
Uždaviniai:
1. Apžvelgti esminius veiksnius, turinčius įtakos jaunimo integracijai darbo rinkoje.
2. Pristatyti absolventų darbo rinkoje vertinimus.
3. Išsiaiškinti su kokiomis problemomis susiduria ŠU Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventai siekiant įsidarbinti.
4. Nustatyti įsidarbinusių absolventų skaičių pagal įgytą specialybę.

Tyrimo metodai:anketinė anoniminė apklausa, kiekybinis tyrimas ir mokslinės literatūros analizė


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Jaunimo/ absolventų integracijos į darbo rinką ypatumai7
  • 1.1 Darbo rinkos samprata7
  • 1.2 Veiksniai, lemiantys absolventų integraciją į darbo rinką8
  • 1.3 Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos absolventų padėtis darbo rinkoje9
  • 2. Problemos su kuriomis susiduria Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventai siekiant įsidarbinti10
  • 3. Įsidarbinusių absolventų skaičius pagal įgytą išsilavinimą11
  • 4. Išvados13
  • Literatūra15
  • Priedai16

Reziumė

Autorius
tatar
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.03
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 9, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Chester Irving Bernard. Biografija ir darbai

Vadyba Referatas studentas151
Žmogiškųjų santykių teorijos atstovai pirmieji pradėjo tyrinėti darbuotojų elgsenos motyvavimo problemas. Šioje srityje ypač pasižymėjo Ch. I. Barnard’as. Tikriausiai niekas nesitikėjo, kad ir...