Ekonomika ir verslas / Vadyba

Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką

0 atsiliepimų
Autorius:
Viena iš aktualiausiai aptarinėjamų temų- jaunimo integracija į darbo rinką. Tai pats atsakingiausias ir svarbiausias periodas absolventams baigusiems universitetą ir įgijusiems atitinkamą išsilavinimą.
Norint sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje neužtenka baigti studijas, gauti išsilavinimą. Dauguma būsimų darbdavių į jauną žmogų žiūri kaip į patirties stokojantį asmenį, nes šis baigęs universitetą dar neturi patirties darbo rinkoje.
Darbas žmogui-labai svarbus. Jis suteikia pilnavertiškumo jausmą, asmuo jaučiasi naudingas ir reikalingas viešojoje erdvėje.
Visgi, nepalankios ekonominės sąlygos jaunosios kartos atstovams sukuria barjerus, kurie skatina šalies nedarbą ir sunkią integraciją į darbo rinką. Besikeičianti ekonominė ir socialinė padėtis keičia ir kai kurių specialybių paklausą. Vienos profesijos tampa labai paklausios, tuo tarpu kitos- nebe, todėl planuoti savo ateitį, pasirinkti profesiją yra labai sunkus procesas.
Jaunosios kartos atstovams tenka rinktis specialybes, kai tuo tarpu dar nėra aišku, kas jų laukia po kelerių metų, kai baigs pasirinktą profesiją.
Šiais laikais niekas nėra užtikrintas savo pasirinkimu, todėl kyla rizikos tikimybė absolventams tinkamai integruotis darbo rinkoje.
Visgi, iš dalies sėkmingą absolvento integraciją į darbo rinką įtakoja ir universiteto tinkamas parengimas. Absolventas, taikydamas savo žinias, įgūdžius, praktinę patirtį galės kur kas lengviau integruotis atitinkamoje darbo aplinkoje. Tad, švietimo įstaigų nauda ir įtaka yra labai svarbi.
Tyrimo aktualumas:
Sėkminga integracija į darbo rinką yra mūsų visuomenės socialinio, politinio, ekonominio gyvenimo stiprinimas. Integracija ir visos problemos su kuriomis susiduria jauni žmonės siekdami įsidarbinti bei išlikti darbo rinkoje buvo ir bus visada aktualios kiekvienos visuomenės gyvenime. Kiekvienas žmogus įgijęs tam tikrą specialybę ir tapęs tam tikros srities specialistu siekia įsitvirtinti darbo rinkoje ir užsitikrinti materialinį saugumą. Tačiau esant nepastoviai šalies socialinei bei ekonominei padėčiai tampa vis sunkiau integruotis į darbo rinką.
Tyrimo problema:
Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų tinkamas pasirengimas darbo rinkai. Visavertis išsilavinimas, praktiniai įgūdžiai, padeda tinkamai integruotis darbo rinkoje, garantuoja visavertį asmens užimtumą, geras darbo sąlygas. Baigęs studijas absolventas neretai susiduria su darbdavio reikalaujamas patirtimi, kuria turi pasižymėti asmuo, baigęs universitetą. Tokia padėtis skatina jaunimą ieškotis darbo studijų metu.
Atliktas tyrimas padėjo įvertinti situaciją, kaip Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedra prisidėjo prie tinkamo paruošimo specialistų, kurie baigė Sociokultūrinės antropologijos bei Tarpkultūrinį ugdymą ir tarpininkavimo studijas.
Tyrimo objektas: Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką.
Tyrimo tikslas:Atskleisti Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracijos į darbo rinką veiksnius ir ypatumus.
Uždaviniai:
1. Apžvelgti esminius veiksnius, turinčius įtakos jaunimo integracijai darbo rinkoje.
2. Pristatyti absolventų darbo rinkoje vertinimus.
3. Išsiaiškinti su kokiomis problemomis susiduria ŠU Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventai siekiant įsidarbinti.
4. Nustatyti įsidarbinusių absolventų skaičių pagal įgytą specialybę.

Tyrimo metodai:anketinė anoniminė apklausa, kiekybinis tyrimas ir mokslinės literatūros analizė
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3181 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Jaunimo/ absolventų integracijos į darbo rinką ypatumai7
  • 1.1 Darbo rinkos samprata7
  • 1.2 Veiksniai, lemiantys absolventų integraciją į darbo rinką8
  • 1.3 Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos absolventų padėtis darbo rinkoje9
  • 2. Problemos su kuriomis susiduria Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventai siekiant įsidarbinti10
  • 3. Įsidarbinusių absolventų skaičius pagal įgytą išsilavinimą11
  • 4. Išvados13
  • Literatūra15
  • Priedai16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką

Temos aktualumas. Kaip žinia viena didžiausių šendienos Lietuvos problemų yra jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo mąstą [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Referatas NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Darbe „NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Prezentacija NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Trumpai ir aiškiai pristatoma socialinės ekonomikos, jos dalyvių, labdaros ir paramos fondų sampratos, Lietuvos vaikų [...]

Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką

Neįgalūs asmenys daugelyje šalių pripažįstami kaip mažiausiai sėkmingai į darbo rinką integruojama grupė.  Tačiau kiekvienam [...]