AB “Sanitas” bankroto tyrimas ir prognozavimas

33 psl. / 6113 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje norint sėkmingai konkuruoti ar bendradarbiauti su kitomis įmonėmis būtina sugebėti teisingai įvertinti įmonės rezultatus ir potencialą, o taip pat geriau suvokti dabartinę įmonės būklę bei perspektyvas.
Todėl įmonių vadovai turėtų objektyviai įvertinti esamą įmonės situaciją, gebėti numatyti riziką, laiku priimti svarbius ir teisingus sprendimus, kad nepatirtų bankroto. Kartais dėl vieno neteisingo sprendimo prie bankroto ribos gali atsidurti ir pelningai dirbanti įmonė. Todėl gebėjimas objektyviai įvertinti situaciją ir priimti teisingus sprendimus dažnai tampa svarbia sąlyga, norint užtikrinti įmonės veiklos finansinį stabilumą bei tęstinumą.
Temos aktualumas: Šio darbo tema aktuali tuo, kad įmonėje pritaikius finansinių rodiklių sistemą, taikomas bankroto prognozavimui metodika, leidžia įvertinti bankroto tikimybę. Tai padeda sumažinti riziką, nustatyti įmonės veiklos silpniausias vietas ir pateikti pasiūlymų, kaip išvengti bankroto bei pagerinti įmonės padėtį.
Problematika: Kiekviena įmonė savo veikloje susiduria su rizikingomis situacijomis, kurias turi spręsti laiku ir dažniausiai greitai. Ne visi įmonių vadovai geba objektyviai įvertinti esamos įmonės būklės, laiku nepriima svarbių ir teisingų sprendimų, todėl dažnai atsiduria prie bankroto ribos.
Darbo tikslas:
Šio savarankiško darbo tikslas – atlikti bankroto tikimybės tyrimą Akcinėje bendrovėje „Sanitas“ 2010-2012 metų laikotarpyje, todėl mes susisteminsim analitinę medžiagą, padarysime prognozę 2013 m. bankroto tikimybei ištirti, pateiksime išvadas ir pasiūlymus gautiems rezultatams gerinti.
Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
• Apibendrinti teorines bankroto sąvokas
• Išanalizuoti bankroto tyrimo metodikas
• Nustatyti bankroto tikimybę taikant : E.Altmano, Z ir G.Springeito ir Tafler modelius
• Nustatyti bankroto tikimybę 2013 metams
• Pateikti pasiūlymus gautiems rezultatams gerinti.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. BANKROTAS6
 • 1.1 Bankroto sąvoka6
 • 1.2. Bankrutavusios įmonės likvidavimas6
 • 1.3. Bankrotą įtakojantys veiksniai ir rizikos7
 • 1.4.Bankroto prognozavimo metodikos8
 • 1.5.Finansinių santykinių rodiklių grupės padedančios įvertinti bankroto tikimybę9
 • 2. AB ,,SANITAS“ PRISTATYMAS12
 • 2.1. AB „Sanitas“ bankroto tikimybės tyrimas13
 • 2.1.1. Bankroto tikimybės tyrimas pagal Altmano Z indeksą.14
 • 2.1.2. Bankroto tikimybės tyrimas pagal G.Springeito indeksą15
 • 2.1.3. Bankroto tikimybės tyrimas pagal Tafler indeksą17
 • 2.2. Bankroto prognozė 2013 metams18
 • 2.3. AB „Sanitas“ bankroto tikimybės prognoziniai duomenys23
 • APIBENDRINTAS AB ,,SANITAS“ BŪKLĖS VERTINIMAS, VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBIŲ IŠRYŠKINIMAS BEI PASIŪLYMŲ FORMAVIMAS24
 • LITERATŪRA26
 • PRIEDAI27

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.99
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita AB “Šiaulių Bankas”

Finansai Praktikos ataskaita 2014 m. -anomis-
Profesinė praktika, tai yra puiki galimybė įgyti praktinių profesinių įgūdžių, kurie yra reikalingi šiuolaikinei darbo rinkai. Akcinė bendrovė Šiaulių bankas yra Lietuvos Respublikoje...

UAB “Grigiškės” finansinė analizė

Finansai Referatas 2014 m. merild
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra labai reikalinga kiekvienai įmonei, nes ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia tai padeda priimti...