Tikslieji ir gamtos mokslai / Statistika

Labdara ir parama Lietuvoje 2009-2011M.

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų aukoja labdarai. Tautiečiai noriai aukoja įvairiose labdaros projektuose, materialinėm gėrybėm ar gerais darbais padeda likimo nuskriaustiesiems bei remia įvairias nevyriausybines organizacijas, įgyvendinančias kilnius siekius bei tikslus. Aktyviai Lietuvos žmonės skiria ir 2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio kaip paramą įvairiems subjektams, kurie turi paramos gavėjo statusą. Nors aukojimas yra susijęs su kilnumu ir gražiais darbais, tačiau visada atsiranda ir paramos gavėjo statusą turintys juridiniai asmenys dažnai nusižengia įvairiems įstatymams. Paramos gavėjus pagal savo kompetenciją kontroliuoja valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, o Valstybinė mokesčių inspekcija kontroliuoja labdaros ir paramos teikimą, gavimą ir naudojimą.


Darbo objektas - suteikta bei gauta labdara ir parama.Darbo tikslas - išanalizuoti apie Lietuvos Respublikoje suteiktą ir gaunamą labdarą bei paramą teoriniu ir dinaminiu aspektu.


Darbo uždaviniai:
1. Pateikti labdaros ir paramos teorinį aspektą
2. Atlikti suteiktos ir gautos labdaros ir paramos dinaminę analizę.


Darbo metodai: literatūros šaltinių analizė, duomenų sisteminimas ir grafinis vaizdavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2551 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS4
  • 1. LABDAROS IR PARAMOS TEORINIS ASPEKTAS5
  • 2. LABDAROS IR PARAMOS DINAMINĖ ANALIZĖ6
  • 2.1. Suteiktos bei gautos labdaros ir paramos kasmetinė analizė10
  • 2.2. Suteiktos ir gautos paramos bei labdaros analizė per 2009m. – 2011m.14
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.
Diplominis darbas Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.

Feminizmas laikoma viena iš postpozityvistinių teorijų, kurios vienas svarbiausių tikslų – politinių ir pilietinių moterų [...]

Sviesto ir pieno pastų importas į Lietuvą ir eksportas iš Lietuvos į įvairias pasaulio šalis 2009-ais, 2010-ais ir 2011-ais metais
Referatas Sviesto ir pieno pastų importas į Lietuvą ir eksportas iš Lietuvos į įvairias pasaulio šalis 2009-ais, 2010-ais ir 2011-ais metais

Šiame darbe analizuojami sviesto ir pieno pastų importas į Lietuvą ir eksportas iš Lietuvos į [...]

Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas
Referatas Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas

Draudikas - asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą. Lietuvos Respublikoje teisę [...]

Lietuvos Respublikos  2005 – 2009 m. mokėjimų balanso analizė
Referatas Lietuvos Respublikos 2005 – 2009 m. mokėjimų balanso analizė

Skirtingų šalių dalyvavimo aktyvumas, integracijos laipsnis pasauliniame ūkyje yra skirtingas, tačiau nėra pasaulyje tokios šalies [...]

Imigracijos į Lietuvą 2008 - 2012m. dinaminė analizė
Referatas Imigracijos į Lietuvą 2008 - 2012m. dinaminė analizė

Lietuva- valstybė pirmaujanti emigracijos mastais Europos Sąjungoje. Vien oficialiais Statistikos departamento duomenimis, 2012 metais iš [...]

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys
Referatas Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys

Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo [...]

Lietuvos eksportas 2009 - 2013m.
Referatas Lietuvos eksportas 2009 - 2013m.

Tarptautinė prekyba, kuo toliau, tuo labiau, darosi vis svarbesne sudėtine daugumos šalių ekonomikos dalimi. Eksportas [...]

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys
Referatas Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys

Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo [...]

Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma ir aukštojo mokslo reforma (2009-2012m.)
Referatas Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma ir aukštojo mokslo reforma (2009-2012m.)

Ch. Pollitt ir G. Bouckaert identifikuoja keturias viešojo valdymo pertvarkų strategijas: pertvarkos, orientuotos į priežiūrą [...]

Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė [...]

Prekių importas Lietuvoje: 2009-2012
Referatas Prekių importas Lietuvoje: 2009-2012

Importas – tai užsienio valstybės prekių ar paslaugų, dažniausiai skirtų prekybai, įvežimas į valstybę. Mūsų manymu, importas yra labai svarbus kiekvienai šaliai be išimčių. Nei viena šalis negali pasigaminti visko pati, todėl prekės ir yra eksportuojamos arba importuojamos. Tai yra reikalinga tam, kad vyktų šalies ekonomika. Darbo tikslas: Atlikti teorinę ir praktinę importo analizę Lietuvoje 2009-2012 metais. Darbo uždaviniai:  Išnagrinėti importo sąvoką teoriniu aspektu. Išanalizuoti importo padėtį Lietuvoje. Apžvelgti iš statistikos departamento duomenų, importo pokytį 2009-2012 metais. [...]

2009 m. dainų šventės Lietuvoje ir Estijoje
Referatas 2009 m. dainų šventės Lietuvoje ir Estijoje

ĮVADAS Dainų švenčių tradicija kilusi dar nuo 19 a. ir visai ne Lietuvoje ar Estijoje, o [...]

Lietuvos moterų fizinės sveikatos įvertinimas 2000-2011 m.
Kursinis darbas Lietuvos moterų fizinės sveikatos įvertinimas 2000-2011 m.

Moterų sveikata apima ne tik moterų nėštumą ar reprodukcinę sveikatą, kadangi daugelio pasaulio moterų reprodukciniai [...]

Moterų mirtingumas 2001– 2013 m. Lietuvoje (statistinių duomenų analizė)
Tyrimas Moterų mirtingumas 2001– 2013 m. Lietuvoje (statistinių duomenų analizė)

Lietuvoje kasmet miršta apie 20 tūkstančių moterų. Pastaraisiais metais yra pastebima tendencija, kad moterų mirtingumo [...]

Lietuvos darbo rinkos pagrindinių rodiklių pokyčių analizė 2004-2013 m. laikotarpiu
Referatas Lietuvos darbo rinkos pagrindinių rodiklių pokyčių analizė 2004-2013 m. laikotarpiu

Nedarbas yra viena didžiausių regioninių problemų, ypač kaimiškuosiuose regionuose. Kadangi dauguma gyventojų mieste pagrindines savo [...]