Labdara ir parama Lietuvoje 2009-2011M.

19 psl. / 2551 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų aukoja labdarai. Tautiečiai noriai aukoja įvairiose labdaros projektuose, materialinėm gėrybėm ar gerais darbais padeda likimo nuskriaustiesiems bei remia įvairias nevyriausybines organizacijas, įgyvendinančias kilnius siekius bei tikslus. Aktyviai Lietuvos žmonės skiria ir 2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio kaip paramą įvairiems subjektams, kurie turi paramos gavėjo statusą. Nors aukojimas yra susijęs su kilnumu ir gražiais darbais, tačiau visada atsiranda ir paramos gavėjo statusą turintys juridiniai asmenys dažnai nusižengia įvairiems įstatymams. Paramos gavėjus pagal savo kompetenciją kontroliuoja valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, o Valstybinė mokesčių inspekcija kontroliuoja labdaros ir paramos teikimą, gavimą ir naudojimą.


Darbo objektas - suteikta bei gauta labdara ir parama.Darbo tikslas - išanalizuoti apie Lietuvos Respublikoje suteiktą ir gaunamą labdarą bei paramą teoriniu ir dinaminiu aspektu.


Darbo uždaviniai:
1. Pateikti labdaros ir paramos teorinį aspektą
2. Atlikti suteiktos ir gautos labdaros ir paramos dinaminę analizę.


Darbo metodai: literatūros šaltinių analizė, duomenų sisteminimas ir grafinis vaizdavimas.


Turinys

  • ĮVADAS4
  • 1. LABDAROS IR PARAMOS TEORINIS ASPEKTAS5
  • 2. LABDAROS IR PARAMOS DINAMINĖ ANALIZĖ6
  • 2.1. Suteiktos bei gautos labdaros ir paramos kasmetinė analizė10
  • 2.2. Suteiktos ir gautos paramos bei labdaros analizė per 2009m. – 2011m.14
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI19

Reziumė

Autorius
merild
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Statistika
Kaina
€1.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 1, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė

Statistika Tyrimas 2010 m. some_sugar
Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (emigracijos srautai Lietuvoje 2003-2009 metais, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2003-2009 metais, Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų vidutinis darbo...

Maisto papildų Lietuvoje rinkos tyrimas

Statistika Referatas 2014 m. caezar93
Tyrimo aktualumas – vis daugiau žmonių Lietuvoje užsiima kūno kultūra, didėja maisto papildų sportui paklausa. Šiuo metu paklausa tikrai nėra pilnai patenkinta. Rinkoje...