Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Pastaruoju metu darbo jėgos skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tai daro įtaką mūsų šalies ekonomikos plėtrai ir viešųjų finansų stabilumui. Tvarus ekonomikos augimas priklausys nuo to, ar į demografinius pokyčius bus reaguojama laiku didinant darbo jėgos kiekį, aktyvumą, produktyvumą bei išlaikant atsakingą valstybės finansų politiką. Taigi, šiame darbe bus pateiktas statistinis tyrimas apie darbo jėgos skaičiaus pokyčius penkiose didžiausiose Lietuvos apskrityse 2008 – 2012 metais.
Tyrimo objektas: Darbo jėga Lietuvoje.
Tyrimo tikslas: Atlikti darbo jėgos skaičiaus Lietuvoje 2008 – 2012 metais analizę.
Tyrimo uždaviniai:
1) Apibūdinti darbo jėgos Lietuvoje teorinę esmę.
2) Išanalizuoti darbo jėgos skaičiaus pokyčius didžiausiose Lietuvos apskrityse 2008 - 2012 metais.
Tyrimo metodai:
1) Mokslinės literatūros analizė.
2) Informacinių šaltinių analizė.
3) Matematiniai – statistiniai metodai, grafinis vaizdavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1812 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. DARBO JĖGOS LIETUVOJE TEORINIS ASPEKTAS4
  • 2. DARBO JĖGOS LIETUVOJE ANALIZĖ6
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo jėgos statistinis tyrimas
Tyrimas Darbo jėgos statistinis tyrimas

Darbo jėga – tai visi, sulaukę įstatymo numatyto amžiaus, dirbantys ar aktyviai ieškantys darbo šalies piliečiai (Martinkus B., Žilinskas V., 2001). Šią temą pasirinkau todėl, jog manau, kad tai yra aktualu šiandien Lietuvoje. Įdomu sužinoti kaip keičiasi šalies ekonomika, ar dirbančių žmonių skaičius didėja ar mažėja, nuo ko tai priklauso, galbūt didesnėse apskrityse yra geresnės darbo sąlygos ir galbūt darbo daugiau. Šiandiena šia tema vyksta daug diskusijų tiek interneto platybėse, tiek televizijoje. Tyrimo objektas – Darbo jėga 2008-2012 metais. Tyrimo tikslas – atlikti darbo jėgos analizę penkiose Lietuvos didžiosiuose apskrityse, naudojant statistinės analizės metodus . Tyrimo uždaviniai: Aptarti darbo jėgą teoriniu aspektu. Atlikti darbo jėgos dinaminę analizę pagal du požymius: gyvenamąja vietovę ir metus. Tyrimo metodai:  Mokslinės literatūros analizė. Matematiniai statistiniai metodai. Grafinis vaizdavimas. Internetinių šaltinių apžvalga. [...]

Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas
Referatas Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas

Terminas „statistika“ kildinamas iš lotynų kalbos žodžio „status” - reiškiančio daiktų, padėtį, stovį, būklę ir [...]

Brutto darbo užmokescio statistinis tyrimas
Tyrimas Brutto darbo užmokescio statistinis tyrimas

Statistika – tikslusis mokslas, kuriame efektyviai panaudojami duomenys iš gautų bandymų ir eksperimentų. Į tai [...]

Bedarbystės Lietuvoje statistinis tyrimas
Tyrimas Bedarbystės Lietuvoje statistinis tyrimas

Statistika – tai mokslas apie duomenų rinkimą, jų vaizdavimą ir analizę. Ekonominė statistinė analizė – [...]

Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius,  2004 – 2012 metais  statistinis tyrimas
Tyrimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas

               Statistika – tai metodologinis taikomasis mokslas, tiriantis skaitmeninių duomenų rinkimo, sisteminimo, analizės ir interpretacijos [...]

Komandinio darbo mokykloje tyrimas
Kursinis darbas Komandinio darbo mokykloje tyrimas

Darbo objektas – komandinis darbas Jonavos politechnikos mokykloje. Darbo tikslas – susipažinti su pagrindiniais elgesio ir [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo tyrimo objektas yra veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje
Kursinis darbas Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės [...]

Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas
Diplominis darbas Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas

Šiuolaikinis transporto vaidmuo yra ryškiai pasikeitęs. Transportas yra gyvybiškai svarbus ne tik žmogui, bet ir [...]

Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste
Referatas Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste

Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais [...]

Darbo organizacijos tyrimas
Kursinis darbas Darbo organizacijos tyrimas

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą labai [...]

Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas
Diplominis darbas Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams [...]