Tyrimas: reklamos įtaka žmogui

27 psl. / 5102 žod.

Ištrauka

Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Reklamą mes matome ir girdime visur, važiuojant automobiliu klausomės radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome daug įvairiausių reklaminių iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės kartais randame reklaminį bukletėlį.

Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kiekvienas savaip vertiną reklamą. Todėl yra įdomu žinoti įvairių žmonių reklamos vertinimą, jos poveikį vartotojui ir rinkai. Šiais laikais reklamos industrija labai sparčiais plečiasi ir atsiranda vis naujų reklamos formų.
Šiandien reklama labai sparčiai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Aktyvios rinkos sąlygomis, esant didelei prekių ir paslaugų įvairovei, reklama tampa viena svarbiausių esamų ir potencialių pirkėjų, lankytojų ir klientų informavimo, supažindinimo ir susidomėjimą sukeliančių bei įtikinėjimo priemonių. Reklama padeda vartotojui išsirinkti prekę, skatina atskirus pirkėjus, o kartais ir plačius vartotojų sluoksnius įsigyti prekę. Ji padeda formuoti interesus, papročius, nuomonę, įveikti klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui. Reklama apibūdina tų ar kitų prekių naudingumą, jų reikšmę, kainas, asortimentą ir kokybę.

Šiuo tyrimu mes ir siekėme sužinoti, kokia yra reklamos įtaka žmogui.


Turinys

 • Įvadas 3 psl.
 • Tyrimo aprašymas 4 psl.
 • Tyrimo anketa 5-6 psl.
 • Reklamos įtaka 7 psl.
 • Asmenybės struktūra 7-8 psl.
 • Sąmonė ir pasąmonė 8-9 psl.
 • Kolektyvinė pasąmonė 9-10 psl.
 • Reklama kaip sapnas 10 psl.
 • JAV mokslininkai apie reklamos įtaką 10-11 psl.
 • Socialinė reklama ir nusikaltimai 11-12 psl.
 • Reklamos televizijoje poveikis moterims 13 psl.
 • Įdomūs faktai 13-14 psl.
 • Išvados 15 psl.
 • Naudota literatūra 16 psl.

Reziumė

Autorius
alanytia
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 25, 2014
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Masinių informavimo priemonių įtaka jaunimui

Psichologija Kursinis darbas kiuskiuskius
Kiekvienos demokratinės valstybės, tame tarpe ir Lietuvos, svarbiausia vertybė – žmonės, jų ateities perspektyvos. Didelis dėmesys turi būti nukreiptas į vaikų ir jaunimo...

Subkultūrų įtakos paaugliams tyrimas

Psichologija Tyrimas snapelape
Šių dienų intelektinės ir saviraiškos galimybės daro didelę įtaka paauglio idealų ir vertybių formavimuisi. Šiuo laikotarpiu vyksta anksčiau tėvų ir aplinkos įdiegtų vertybių...

Dydžių serijacijos tyrimas

Psichologija Tyrimas 2015 m. sin96
Tyrimo tiklsas: tirti vaikų mąstymo raidą, sugebėjimą serijuoti, pateikiant uždavinius žodiniame bei praktiniame lygyje. Tyrimo uždaviniai: 1. Iišsiaiškinti, ar ikimokyklinio amžiaus vaikai jau...

Fono įtakos spalvos suvokimui tyrimas

Psichologija Tyrimas megstufeta
Įvadas Supantį pasaulį suvokiame skirtingais jutimais. Naudodamiesi regos sistema geba suvokti aplinką, formą, erdvę, judesį ir spalvas. Spalvos mums padeda geriau suvokti aplinką,...