UAB “Bodesa” vartotojų elgsenos tyrimas

40 psl. / 11000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Visų įmonių vadovai, ko gero, vieningai sutaria, kad vartotojas yra verslo dėmesio centre, kad įmonės sėkmė ir ateitis priklauso nuo vieno iš svarbiausių aplinkos elementų – vartotojo. Todėl vienas iš pagrindinių šiuolaikinės rinkodaros principų yra orientacija į vartotoją. Įmonės, netgi suvokdamos orientacijos į vartotoją svarbą, nepakankamai dėmesio skiria vartotojų analizei, tik paviršutiniškai yra susipažinusios su vartotojų elgsena, vartotojų sprendimo pirkti priėmimo procesu bei jį įtakojančiais veiksniais. Tačiau šiandien vartojimas Lietuvoje įgauna vis stipresnių simbolinio vartojimo požymių. Kaina jau nebėra nenusveriamas kriterijus sprendimo pirkti priėmimo procese. Stiprėjantis individualizmas bei išrankumas sąlygoja emocinio vartojimo, vartojimo siekiant malonumo, stiprėjimą. Produktai tenkinę fiziologinius poreikius šiandien tenkina socialinius, savęs vertinimo ar net saviraiškos poreikius. Dėl šios priežasties vartotojų elgsenos tyrimai įgauna ypatingą svarbą šiuolaikinėje rinkodaroje. Įmonei, siekiant išsiskirti iš konkurentų, būtina priimti rinkodaros sprendimus, kuriais būtų galima optimaliai prisiderinti prie vartotojų poreikių ir lūkesčių. Vartotojo elgsenos tyrimo tikslas – išsiaiškinti tipiškus vartotojo elgsenos aspektus, sprendimo pirkti priėmimo proceso etapus, veiksnius, priklausančius nuo įvairių situacijų, bei numatyti vartotojų elgseną ateityje. Tyrimo problema. Prieš dešimt metų plastikiniai langai buvo išskirtinis, naujas produktas, turintis didelę paklausą. Tuo metu konkurencija buvo labai maža, užtekdavo vartotoją įtikinti, kad naujo lango nauda bus didesnė už tuo metu atrodžiusią aukštą kainą. Šiandien dėl stipriai didėjančios konkurencijos ir didelio rinkos prisotinimo šiuo produktu, pritraukti ir išlaikyti vartotoją tampa ypač sunku. Tyrimo problemą apibūdina tokie klausimai: kokie yra plastikinių langų vartotojų ypatumai ir charakteringi bruožai, kokie UAB „Bodesa“ rinkodaros veiksmai leistų bendrovei geriau prisiderinti prie vartotojų poreikių, pritraukti daugiau vartotojų, sustiprinti jų lojalumą, paskatinti pardavimus bei užimti konkurencines pozicijas rinkoje. Tyrimo tikslas. Remiantis šiuolaikine teorija išanalizuoti plastikinių langų vartotojų elgseną UAB „Bodesa“ pavyzdžiu. Tyrimo uždaviniai:1. Išanalizuoti bei susisteminti teorinius vartotojų elgsenos bei jos tyrimo aspektus.2. Nustatyti veiksnius, įtakojančius plastikinių langų vartotojų sprendimo pirkti priėmimo procesą.3. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, nustatyti UAB „Bodesa“ tinkamus rinkodaros veiksmus, siekiant prisiderinti prie vartotojų elgsenos bei jos ypatumų.Tyrimo objektas - UAB ,,Bodesa” vartotojų elgsena.Tyrimo metodai. Tyrime panaudotas pirminės informacijos rinkimo metodas - apklausa. Pasirinktas kombinuotas apklausos būdas, t.y. respondentai savo namuose individualiai pildė klausimynus (anketas) dalyvaujant klausinėtojui. Toks apklausos būdas užtikrino aukštą bendradarbiavimo lygį, bei leido atlikti apklausą daug greičiau. Respondentai buvo atrenkami remiantis atsitiktiniu atrankos būdu. Duomenų analizei naudoti tokie statistiniai metodai: duomenų sisteminimas, grupavimas, absoliutiniai, vidutiniai ir santykiniai dydžiai.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. TEORINIAI VARTOTOJŲ ELGSENOS ASPEKTAI7
 • 1.1. Vartotojų elgsenos samprata7
 • 1.2. Vartotojų segmentavimas ir jo svarba tiriant vartotojų elgseną8
 • 1.3. Vartotojų elgsenos tyrimai, jų organizaciniai ir metodologiniai pagrindai10
 • 2. UAB „BODESA“ VARTOTOJŲ ELGSENOS TYRIMO REZULTATAI14
 • 2.1. UAB „Bodesa“ veiklos apibūdinimas14
 • 2.2. UAB „Bodesa“ tikslinės rinkos ir vartotojų apibūdinimas15
 • 2.3. UAB „Bodesa“ vartotojų elgsenos tyrimo organizavimas, metodologija ir imtis17
 • 2.4. UAB „Bodesa“ vartotojų elgsenos vertinimas remiantis apklausa21
 • 2.4.1. Vartotojų poreikio keisti langus atsiradimo analizė21
 • 2.4.2. Plastikinių langų vartotojų informacijos paieškos būdų analizė27
 • 2.4.3. Vartotojų sprendimų, susijusių su langų keitimu, priėmimo analizė29
 • IŠVADOS36
 • LITERATŪRA38
 • PRIEDAI39
 • 1 priedas. Plastikinių langų anoniminė vartotojų apklausa

Reziumė

Autorius
boriseviciene
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€3.60
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2014
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

Rinkodaros tyrimas UAB “DEICHMANN”

Rinkodara Tyrimas 2014 m. sliekas
Pradedant verslą, jį vykdant, plečiant ar keičiant strategiją, būtina pažinti rinką – kokie yra pagrindiniai jos dalyviai, kokios rinkos kaitos tendencijos. Šios informacijos...

Vartotojų elgsenos tyrimas

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Istorinės vartotojų elgsenos kaip mokslo šaknys glūdi marketinge. Gana ilgai marketologus domino ne vartojimo, o pirkimo procesas, nes buvo rūpinamasi galutiniais rezultatais –...